Artikel

2022-02-22

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Socialsekreterare i utsatta områden hindras från att göra rätt akuta insatser mot barn i samband med LVU-ingripanden.

2022-02-22

Ungdomsövervakning nödvändigt komplement

Ungdomsövervakning ska kunna utdömas när det är fråga om brott med ett straffmätningsvärde mellan sex och tolv månader samt vid allvarliga återfallssituationer.

2022-02-22

Säkra kvaliteten i familjevården

Rebecca Svensson familjehemsplacerades för första gången som treåring. Som vuxen valde hon att utbilda sig till socionom.

2022-02-22

Stöd i mötet med brottsutsatta

Många brottsoffer har ett stort behov av att bearbeta det känslomässiga trauma de utsatts för.

2022-02-22

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

I november 2021 presenterade Samsjuklighetsutredningen sina förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet.

2022-02-22

Desinformation skadar socialtjänsten

På senare tid har kampanjer mot socialtjänstens arbete pågått via sociala medier.

2022-02-22

Pandemin har varit krävande för många socionomer

För många socialsekreterare har coronapandemin inneburit en konstant hög arbetsbelastning.

2021-11-24

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Nästan hälften av Visions medlemmar har det senaste året utsatts för någon form av direkta eller indirekta hot.

2021-09-24

Att hjälpa placerade barn

Barn och ungdomar som placeras i familjehem eller HVB-hem får ofta en tuff start i livet.

2021-09-24

Kampen mot prostitution

Det kommer hela tiden nya arenor och plattformar där unga personer blir sexuellt kommersiellt exploaterade på olika sätt.