Socialtjänst

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Publicerad 2 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Lanje
Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Magnus Lanje

Socialtjänsten pressas av bristande resurser, begränsade möjligheter att bedriva förebyggande socialt arbete, hög personalomsättning och politiska inspel. I samband med de kommande årens bistra ekonomiska klimat i många kommuner är det viktigare än någonsin att inte tumma på socialtjänstens resurser. Det anser Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Situationen i landets socialtjänster är generellt sett mycket ansträngd. Bristen på resurser till förebyggande socialt arbete är påtaglig och antalet orosanmälningar har ökat i många kommuner. Många socialkontor är helt beroende av socionomkonsulter från bemanningsföretag, vilket i många fall minskar kontinuiteten i verksamheten. Vi ser även en oro kopplat till de politiska inspel som gjorts i angiverifrågan och till att lätta på socialtjänstens sekretess. Sammanfattningsvis befinner sig landets socialtjänster i en extremt utsatt situation just nu, säger Heike Erkers.

”Bristen på resurser till förebyggande socialt arbete är påtaglig och antalet orosanmälningar har ökat i många kommuner.”

Otillräckliga resurser
Hon betraktar socialsekreterare som en motståndskraftig, stark och lojal yrkeskår. Ambitionen att hjälpa utsatta människor gör att många socialsekreterare ändå stannar kvar på arbetsplatser där de tvingas kompromissa när det gäller den egna arbetsmiljön.
– En välfungerande socialtjänst kan lösa många av samhällets utmaningar, men utan en fungerande socialtjänstlag och med otillräckliga resurser ägnar sig socialtjänsten främst åt reaktivt arbete. Det frustrerar givetvis socialsekreterarna. Ett orosmoment är att många kommuners ekonomiska situation kommer att vara väldigt pressad under de kommande åren. Vårt budskap till dessa kommuner är att inte kompromissa med socialtjänstens anslag, då de är en förutsättning för att kunna hantera de utmaningar samhället står inför, säger Heike Erkers.

Inkludera krav på förebyggande arbete
Hon understryker även vikten av att ge socialtjänstens chefer rätt stöd och förutsättningar att leda verksamheten framöver. Många av dem befinner sig för närvarande i en mycket pressad situation.
– Det är nu angeläget att vi så snart som möjligt får till en ny socialtjänstlag värd namnet, en lag som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den nya lagen måste också ställa krav på kommunerna att arbeta förebyggande. Det förebyggande arbetet måste prioriteras även ekonomiskt. Det är också viktigt att politikerna avstår från att besluta om minskad sekretess och en anmälningsplikt för socialtjänstens medarbetare. Det riskerar att underminera människors tillit till socialtjänsten, vilket i sin tur kan leda till att fler barn och vuxna far illa, säger Heike Erkers.