Föräldraansvar

Viktigt stöd till föräldrar

Publicerad 27 september 2023
Text: Adrianna Pavlica
Annika Molander ser hur viktigt det är att stödja föräldrar i deras roll.

Föräldraansvaret vid ungdomskriminalitet är stort – men socionomer kan hjälpa till att stödja föräldrarna i deras roll. Det menar Annika Molander, socionom i Gävle.

Ungdomskriminalitet är ett högaktuellt ämne i Sverige. Annika Molander, socionom vid Välfärd Gävle, är en av de som anser att föräldrar har ett stort ansvar.
– Kriminaliteten beror såklart på olika saker, som fattigdom och segregation, men det börjar ofta med ett visst beteende ganska tidigt, och hur man än vrider och vänder på det så finns det då ett föräldraansvar, säger hon.
Det är inte alltid en enkel sak att ta upp.
– Vi socionomer tänker ibland att det är känsligt eftersom vi inte vill skuldbelägga människor som behöver mycket hjälp. Det gäller särskilt föräldrar som inte är svenskfödda. Det är inte någon skillnad i omsorg och trygghet i hemmet, men många av de här föräldrarna behöver stöd i att förstå samhället bättre. Det handlar oftast inte om att man är en dålig förälder, utan om att man inte förstår allt som sker utanför hemmet, säger Annika Molander.

”Vi socionomer har en jätteviktig roll oavsett om vi är skolkuratorer eller i sjukvården eller inom socialtjänsten.”

Hjälper att förklara
Olika typer av föräldraprogram, där de som nyligen flyttat till Sverige får hjälp att navigera i det nya samhället, tror hon fungerar bra. Annika Molander själv lägger tid på att förklara så mycket som möjligt.
– Jag försöker hjälpa till med hur det faktiskt ser ut – vad händer i Gävle, vilka kriminella nätverk finns. Men det är också viktigt att förklara att hjälp finns; det finns ofta en rädsla och skepsis när det kommer till socialtjänsten.Jag träffar föräldrar från segregerade områden, och där har det funnits fördomar om att vi tar deras barn, och en oro för det, säger hon.

Bygga förtroende
Därför är det otroligt viktigt för socionomer – oavsett vilka uppgifter man har – att jobba på relationen till föräldrar, tycker Annika Molander.
– Vi socionomer har en jätteviktig roll oavsett om vi är skolkuratorer eller i sjukvården eller inom socialtjänsten. Hjälp behövs och finns att få på olika nivåer, men många gånger handlar det om att ställa frågor och lyssna. Ibland kan bara själva samtalet hjälpa och dessutom öppna för att föräldrar inte ska sitta hemma och skämmas utan ta emot stöd som finns. Vi måste visa att vi är att lita på, det är grunden.