Granskande artikel

Samsjuklighetsutredningen – Risk att betydande hjälp går förlorad?

Samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen – Risk att betydande hjälp går förlorad?

Personer som lider av samsjuklighet, som ett beroende tillsammans med psykisk ohälsa, hamnar ofta mellan stolar och bollas mellan myndigheter.

Samsjuklighetsutredningen – Risk att betydande hjälp går förlorad?

Ny lag ökar ansvaret för kommunerna

Brottsförebyggande arbete

Ny lag ökar ansvaret för kommunerna

Den 1 juli 2023 blev det lag på att kommuner ska förebygga brott mer evidensbaserat och metodiskt.

Ny lag ökar ansvaret för kommunerna

Foto: Axel Adolfsson

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Socialtjänstministern

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Brinner för att göra skillnad för barn och unga som riskerar att fara illa.

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Foto: Liza Simonsson (Annika Rådström)

Rustar inför nya socialtjänstlagen

Socialtjänsterna i Stockholm

Rustar inför nya socialtjänstlagen

Kommunerna i Stockholmsregionen står just nu inför många gemensamma utmaningar. Samtidigt pågår arbetet med att rigga verksamheterna inför den nya socialtjänstlagen.

Rustar inför nya socialtjänstlagen

Foto: Magnus Lanje

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Socialtjänst

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Socialtjänsten pressas av bristande resurser, begränsade möjligheter, hög personalomsättning och politiska inspel.

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Viktigt stöd till föräldrar

Föräldraansvar

Viktigt stöd till föräldrar

Föräldraansvaret vid ungdomskriminalitet är stort – men socionomer kan hjälpa till att stödja föräldrarna i deras roll.

Viktigt stöd till föräldrar

Foto: Gustav Gräll / Via TT

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Vision

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Desinformationskampanjer om socialtjänsten har på senare år varit ett eskalerande problem.

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Foto: Göran Ekeberg

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Barn och unga

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Myndighetsutövning är ett viktigt verktyg i arbetet med barn och unga i behov av stödinsatser.

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Rätt kompetens saknas ofta i arbetet med unga lagöverträdare

Socionomers kompetens

Rätt kompetens saknas ofta i arbetet med unga lagöverträdare

Socionomutbildningen i sin nuvarande form rustar inte socionomer för att arbeta förebyggande och med insatser för unga lagöverträdare.

Rätt kompetens saknas ofta i arbetet med unga lagöverträdare

Foto: Magnus Länje

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Hot och våld

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Socialsekreterare i utsatta områden hindras från att göra rätt akuta insatser mot barn i samband med LVU-ingripanden.

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare