Etikettarkiv: Socialtjänst

Närhet präglar socialtjänsten på Gotland

Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
– Vi ser ett behov av att ständigt utveckla verksamheten. Genom bland annat familjerådslag och hemutredningar försöker vi flytta förmågan till förändring till de som behöver göra förändringen, säger Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland.

Socialtjänstens barn- och familjeenhet på Gotland har under senare år genomfört en rad olika satsningar på verksamheten. Familjehemsvården har stärkts liksom många av de insatser som erbjuds regionens medborgare.
– Samhället är föränderligt och det måste även socialtjänsten vara. Ett sätt för verksamheten att möta den nya tidens krav är vår strävan efter att arbeta allt mer evidensbaserat, säger Lars Olofsson.
Socialtjänsten på Gotland har en lång historia av familjerådslag.
– Vi tror på att hitta lösningar i barnets eller ungdomens eget nätverk och att det kan vara ett bra alternativ till de mer omfattande insatser som samhället kan erbjuda.
Verksamheten har utfört en målgruppsinventering och skall nu påbörja arbete utifrån resultatet.
– För att få en bild av de barn och unga som är aktuella för socialtjänsten har vi utfört en inventering utifrån olika aspekter och frågeställningar. Vi vill bland annat bli bättre på att utreda lagom mycket, så att vi kan lägga mer kraft där det behövs och mindre där det räcker med kortare utredningar.

Närhet
Lars Olofsson berättar vidare att socialförvaltningen har ett nystartat utredningshem där man ska genomföra utredningar på familjer med barn.
– Vi har även börjat med hemutredningar vilket går helt i linje med tanken om att arbeta nära våra brukare och de andra aktörerna i verksamheten.
Just närheten, såväl geografiskt som organisatoriskt, är en viktig anledning till att Lars Olofsson arbetat mer än 30 år inom Gotlands socialtjänst.
– Gotland är också speciellt eftersom vi i stor utsträckning måste lösa våra utmaningar här på plats. Det har lett till att vi har en rätt så omfattande organisation med bred kompetens, vilket i sin tur skapar goda möjligheter till att utvecklas i verksamheten.
Andra fördelar är ett generöst utbud av fortbildningar.
– Gotland är också ett fantastiskt ställe att bo på. Här finns såväl en liten storstad som en omedelbar närhet till kultur och natur. Människor trivs på Gotland vilket märks också på barn- och familjeenheten. Många stannar i åratal på sina tjänster, den samlade erfarenheten i vår organisation inger respekt.

Socialförvaltningen Region Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Region Gotland
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
www.gotland.se

www.gotland.se

Översyn av socialtjänstlagen

Margareta Winberg. Foto: Sören Andersson
Margareta Winberg. Foto: Sören Andersson
Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Senast den 1 december 2018 ska utredningsresultatet presenteras.

Översynen utgår från ett helhetsperspektiv på socialtjänsten, där professionens villkor och dess behov av handlingsutrymme särskilt betonas.
Socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka. Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag. Lagen ska också tydliggöra kommunernas uppdrag, och det ansvar som vilar på dem.
– Syftet med utredningen är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter, säger Margareta Winberg.
Margareta Winberg kommer även att se över vissa av socialtjänstens uppgifter och föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser, vilka är baserade på kunskap och har god kvalitet. Förslagen ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.
Utredningsresultatet ska redovisas senast den 1 december 2018.

Hög kompetens skapar yrkesstolthet bland konsulterna på Cognati

Johanna Schnürer och Sanna Belmén på Cognati Kompetens.
Johanna Schnürer och Sanna Belmén på Cognati Kompetens.
– Mitt första år på Cognati Kompetens har varit mycket utvecklande och lärorikt. Här kan jag växa både som människa och yrkesperson, säger Johanna Schnürer som efter 14 år på olika poster inom den kommunala socialtjänsten började arbeta som konsult.

Cognati Kompetens AB är ett bemanningsföretag som riktat in sig på att anställa konsulter med minst fem års relevant arbetslivserfarenhet efter socionomexamen. Syftet är att ge kunden ett mervärde i form av kunniga och självgående socionomer som kan leva upp till de krav och förväntningar som finns i varje verksamhet.
Johanna Schnürer hade arbetat inom socialtjänsten i Örebro sedan 2002 när hon ett fick ett erbjudande om att börja som konsult på Cognati Kompetens.
– Jag trivdes bra på jobbet men tyckte det lät spännande, inte minst på grund av den stora variationen i uppdragen. Så jag tackade ja till erbjudandet och har inte ångrat det valet en sekund.
Sanna Belmén har en liknande bakgrund. Efter socionomexamen och sex år inom den kommunala socialtjänsten började hon i våras att arbeta som konsult.
– Det var dags att pröva något nytt och att det blev just Cognati var ett aktivt val. Här arbetar mycket duktiga yrkespersoner, för mig är det viktigt att kunna vara stolt över min arbetsgivare och de tjänster som levereras.
Johanna nickar instämmande.
– Vi på Cognati kan stå för att det är en hög kompetens på oss anställda och att alla kan leverera. Ett kvitto på det är alla nöjda kunder, både inom privat och offentlig verksamhet.

Utvecklande
Just nu har Johanna ett uppdrag som teamledare i mottagningsgruppen inom socialtjänsten i Västerås.
– Det är mitt första chefsjobb, jag har tidigare inte varit så intresserad av arbetsledning. Men variationen av uppdrag gör att jag som konsult både bygger kompetens och upptäcker nya sidor hos mig själv, det är enormt stimulerande.
Även Sanna arbetar just nu inom Västerås kommun.
– Jag har ett uppdrag som socialsekreterare i ett team som är inriktat på våld i nära relationer. Det känns kul och inspirerande att hela tiden få nya utmaningar som gör att man utvecklas och ibland tvingas utanför sin bekvämlighetszon. Trivs man med det så är Cognati Kompetens helt rätt arbetsgivare.

Cognati Kompetens
Cognati Kompetens är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder kunder inom privat och offentlig verksamhet konsulter med socionom- och psykologkompetens.

Cognati Kompetens AB
Olaigatan 20
703 61 Örebro
Tel: 070-869 64 64
www.cognati.se

www.cognati.se