Professionellt ledarskap fyller nyckelfunktion i det sociala arbetet

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Helén Eurenius, socialchef i Östersunds kommun.
Helén Eurenius, socialchef i Östersunds kommun.
49 procent av socionomerna som deltog i Framtidens Karriär Socionoms undersökning anser att ledarskapet inom det sociala arbetet där de är anställda fungerar ganska bra. 34 procent anser däremot att ledarskapet på deras arbetsplats inte fungerar så bra eller inte alls bra.

– Många parametrar påverkar hur socionomer upplever ledarskapet i sina organisationer. Allt fler medarbetare i socialtjänsten är nyutexaminerade eller har kort yrkeserfarenhet i bagaget. Det innebär att deras förväntningar på ledarskapet inte alltid överensstämmer med verkligheten, säger Helén Eurenius, som var handläggare på Migrationsverket innan hon började arbeta i Östersunds kommun 2004. Hon har bland annat arbetat som handläggare med internationella frågor och studentfrågor samt som verksamhetschef för integrationsservice i kommunen. Sedan 2016 är hon socialchef i kommunen och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.

Öka tilliten i organisationen
En ökad förståelse bland medarbetarna för förutsättningarna och uppgiften för en chef i socialtjänsten kan, enligt Helén Eurenius, bidra till att fler blir nöjda med ledarskapet på sin arbetsplats. En viktig del är därför introduktion av nya medarbetare som skapar en förståelse för komplexiteten och ansvaret samt medarbetarnas delaktighet i verksamhetsfrågorna – detta ger en bra plattform till att lyckas med sitt ledarskap och öka tilliten i organisationen.
Hon efterlyser även en ökad förståelse från omgivningen för att socialtjänsten sällan kan redovisa konkreta resultat av sina insatser och satsningar från ett budgetår till ett annat. Resultatet visar sig istället ofta flera år senare. Ett grundmurat stort förtroende för socialchefens kompetens och beslutsfattande förmåga är därför viktigt, liksom att cheferna ges rätt förutsättningar och förtroende för att arbeta långsiktigt.

Skapa arbetsro och trygghet
– Socialt arbete kan vara komplext och ibland också svårt, därför är ett bra ledarskap särskilt viktigt i socialtjänsten. En av chefernas viktigaste uppgifter är att skapa arbetsro och trygghet så medarbetarna känner sig trygga med sitt ansvar och med sina arbetsuppgifter, säger Helén Eurenius.

Helén Eurenius bästa ledarskapsråd
• Satsa på en ledarstil som är rak och ärlig. Det lönar sig alltid i längden och merparten av alla medarbetare uppskattar en chef som vågar vara ärlig, oavsett situation. Satsa på att etablera ett nätverk med andra chefer, både från socialtjänsten men även från andra verksamheter. Det är mycket värt att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

• Agera länk mellan socialarbetare och politiker. En av de viktigaste uppgifterna för en chef i socialtjänsten är att agera länk mellan socialarbetare och politiker. Det är din uppgift att se till att det finns en dialog mellan dessa två grupper samtidigt som rollerna ska vara tydliga. Som ledare i en politiskt styrd verksamhet behöver man finna balansen mellan verksamhetens uppdrag och nämndens ansvar, så låt den uppgiften ta tid.

• Skaffa dig en mentor. Om du är nyfiken på chefsrollen bör du definitivt våga ta vara på de möjligheter som dyker upp. Det är först när du provar på en ledarskapsroll i praktiken som du vet om det passar dig. Hör dig för angående möjligheten att få en mentor knuten till dig. Det behöver inte nödvändigtvis vara en mentor från socialtjänsten, men gärna en chef med erfarenhet av att leda en ”mjuk” verksamhet. Glöm inte heller att ta dig tid för en givande och avkopplande fritid, det gör att du orkar bli långvarig i din roll som chef.