Presentation

Tillsammans formar vi morgondagens socialtjänst

Publicerad 31 januari 2018

Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Socialförvaltningen i Alingsås har arbetat länge med kompetens­höjande åtgärder och att skapa stabilitet och trygghet i organisationen. Nu är det dags för nästa steg, ett mer processorienterat arbete som gagnar både brukare och medarbetare.

– Sedan årsskiftet har vi lagt en process­orienterad organisation som går ut på större brukarfokus och på att samarbeta över gränser i högre utsträckning än vad vi gör idag, säger Tina Karlsson, enhetschef stöd- och behandlingsenheten.
Ett konkret resultat av nyordningen är att handläggare och utredare återfinns i samma ledningsgrupp vilket gör att dialogen blir mer regelbunden och kontinuerlig.
– För brukarna innebär det att vi i gruppen tar ett helhetsansvar för allt, från ansökan och anmälan till utrednings­process och insatser. För oss medarbetare ger det tätare samarbetet oss möjligheter att vara kreativa genom hela processen, konstaterar Rebecka Kurlberg, avdelningschef.
Karin Alvermalm, förvaltningschef, nickar instämmande.
– Våra kommuninvånares behov skiftar, därför behöver organisationen kunna möta och följa de förändringarna som sker. När vi jobbar tätt ihop kan våra utförare redan i ett tidigt skede få indikationer på vilka eventuella förändrade behov som människor har och vad vi behöver stödja.

Socialtjänst med spets
Verksamheten har även byggt upp en organisation med fristående pedagoger som kan stödja och utveckla verksamheten.
– I de fall det kommer in brukare som är i behov av insatser vi inte har kompetens för, kan jag skicka pedagogerna på utbildning som sedan kommer tillbaka för att i sin tur fortbilda vår personal. På så vis kan vi hela tiden arbeta för att skapa en verksamhet som matchar de behov som finns, säger Rebecca Kurlberg.
Det övergripande målet med process­organisationen och alla andra åtgärder är att öka kvaliteten i Alingsås socialtjänst.
– En ambition är också att arbeta mer evidensbaserat i syfte att få en socialtjänst med spets där både chefer och medarbetare ges möjlighet att utveckla sin potential. För att klara det krävs en modig organisation med högt i tak där man vågar misslyckas i syfte att finna nya vägar. Då krävs en grundtrygghet i verksamheten och där befinner vi oss idag. Nu är det dags för nästa steg, att tillsammans forma framtidens socialtjänst, fastslår Karin Alvermalm.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagom stora socialkontoret med korta beslutsvägar, som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare.

Alingsås
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se