Långsiktiga arbetsvillkor: Högre lön och minskad arbetsbelastning

Publicerad 6 september 2017
Text: Marianne Sjöberg

”Hur bör arbetsvillkoren se ut inom socialtjänsten för att attrahera och behålla socionomer långsiktigt?” Den frågan svarade socionomerna på i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning 18–21 augusti 2017. Högre lön och minskad arbetsbelastning hade en tydlig övervikt i svaren.

Undersökningen visar tydligt att högre lön och mindre arbetsbelastning är bland de viktigaste förslagen. 60% av de tillfrågade vill ha högre lön och 40% tog upp minskad arbetsbörda.

Högre lön
En stor del av de tillfrågade vill ha högre lön. Det skall löna sig ekonomiskt att stanna kvar på arbetsplatsen. Idag byter många till andra verksamheter för att få upp sin lön. En del anser också att lönen bör jämställas med ingenjörers lönesättning. Om det finns en attraktiv lönetrappa skulle fler sikta på att göra karriär och därför stanna kvar på arbetsplatsen. Man menar också att lönen måste motsvara det ansvar och de risker en socionom tar i sitt arbete.

Mindre arbetsbelastning
Många menar att arbetsbelastningen är för stor. Man vill ha en förändring genom färre ärenden, anställa mer personal, färre klienter per tjänst. Det skulle föra med sig att man får mer tid för varje klient, men också mer tid för dokumentation och efterarbete. Man menar också att man bör minska antalet personer en socionom ska ha hand om oavsett om det gäller utredningar, verkställningar eller klienter i samtal.

Introduktion och handledning
Man önskar längre och bättre introduktion för nyanställda. Man menar också att det behövs stöd och handledning i det dagliga arbetet och att stödet bör komma från kollegor, chefer och politiker. Att få feedback och uppföljning i sitt arbete gör också att man utvecklas.

Kortare arbetstid
En återkommande synpunkt är att få kortare arbetstid, exempelvis 6 timmars arbetsdag. Man menar också att 80% arbetstid med full lön skulle ge en hanterbar arbetssituation samtidigt som man känner uppskattning för det arbete man gör. Önskemål finns också om mer flexibel arbetssituation och att exempelvis kunna arbeta hemifrån när så är möjligt.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling och vidareutbildning menar många måste finnas kontinuerligt. Det gör att man kan utveckla sitt arbete och göra karriär inom yrket. Även här betyder feedback och uppföljning mycket för att få den bästa fortbildningen/kompetensutvecklingen för varje enskild person.

Viktigast för långsiktiga arbetsvillkor för socionomer:
1. Högre och mer relevant lön
2. Minskad arbetsbelastning
3. Introduktion och handledning
4. Kortare arbetstid
5. Kompetensutveckling