Presentation

Vill du vara med och göra skillnad?

Publicerad 31 januari 2018

Annika Weitner, verksamhetsutvecklare, Jenny Tapper, verksamhetschef på Amra och Vittskövlegården och Jennie Börjhagen, utvecklingschef.
Annika Weitner, verksamhetsutvecklare, Jenny Tapper, verksamhetschef på Amra och Vittskövlegården och Jennie Börjhagen, utvecklingschef.
VoB Syd är ett vård och behandlingsbolag som ägs av alla kommuner i Skåne och Kronoberg. Via VoB Syd kan samtliga kommuner i länen ta del av gemensamma behandlingshem, utredningshem, familjehem och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till. Bolaget drivs utan vinstsyfte och är en uppskattad offentlig tillgång bland berörda kommuner.

– Vi finns till för att utföra och driva insatser och verksamheter som kommunerna inte själva klarar av. Ofta är det de mindre kommunerna som efterfrågar oss. När det sker snabba politiska svängningar inom socialtjänstens område har vi förmågan att vara flex­ibla och erbjuda insatser som kan vara svåra att genomföra med låg personalstyrka. VoB Syd erbjuder flera olika utrednings- och boendeinsatser för utsatta barn, ungdomar och familjer runt om i Skåne och Kronoberg och har fantastisk erfarenhet både av att avlasta enskilda kommuner och att hjälpa utsatta individer, berättar Annika Weitner, verksamhetsutvecklare på VoB Syd.

Måluppfyllelse och samverkan
Personalen inom VoB Syd har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med socialtjänsten i de kommuner som anlitar bolaget. Ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete pågår dagligen i verksamheten och utvecklingschef Jennie Börjhagen betonar vikten av interna utvecklingssatsningar avseende kompetens och utvärderingsmetoder.
– En tydlig måluppfyllelse i varje enskilt uppdrag är viktigt för oss. Genom att klargöra våra mål för varje enskild klient kan vi enkelt mäta när respektive insats är uppfylld. Vi har ett tiotal olika boendeformer inom organisationen i dagsläget och en viktig del i vårt uppdrag gentemot kommunerna är att vara flexibla och både kunna starta nya verksamheter och erbjuda enstaka boendeplatser. Det här är en samverkans­tanke som sparar både tid och resurser för kommunerna, säger Jennie Börjhagen, utvecklingschef i VoB.

VoB Syd
VoB Syd är ett offentligt bolag som drivs utan vinstsyfte. Bolaget tillhandahåller tjänster inom Socialtjänstens område och ägs av Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne.
VoB Syd erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se

www.vob.se