“Ta tillvara professionens kunskap och erfarenhet”

Publicerad 6 september 2017
Text: Anette Bodinger

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
– En gemensam nämnare bland de socialtjänster som lyckats lösa de utmaningar som många verksamheter har idag, är en väl fungerande dialog mellan profession, chefer och politik, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Landet socialtjänster dras med stora utmaningar inom ett flertal områden. Den kanske mest påtagliga är en ansträngd personal- och arbetssituation. En annan utmaning är den ekonomiska verkligheten. En pressad kommunal ekonomi kan påverka socialtjänstens verksamhet negativt. Samtidigt står kommunernas lagstadgade skyldigheter fast, en ekvation som inte alltid är så lätt att få ihop. Men det finns kommuner som lyckats lösa utmaningarna på ett bra sätt.
– Den gemensamma nämnaren är en bra och nära dialog mellan de olika parterna om vad som kan göras för att förbättra situationen, säger Heike Erkers.

Få erfarna att stanna
En konkret fråga, som hon menar bör ligga högt på agendan, är hur man ska få de erfarna medarbetarna att stanna kvar i verksamheten.
– Det går inte att bygga en verksamhet med enbart nyutexaminerade socialsekreterare. Och det går inte att enbart läsa sig till att möta en människa i kris. Därför är det viktigt att de erfarna medarbetarna stannar kvar, både för klienternas och för de unga medarbetarnas skull. De nya måste ges möjlighet att komma in i yrket på ett bra sätt.
Andra frågor som är viktiga att lyfta i en samverkansdialog menar Heike Erkers, är lön och arbetsmiljöfrågor.
– En tredje punkt handlar om att lyssna på medarbetarna inom socialtjänsten och att respektera dem för deras professionella bedömning av hur en verksamhet kan utvecklas till det bättre.

Fast handlingsplan i Mora
Mora är en kommun som lyckats omvandla ett kaos på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet till en fungerande och uppskattad arbetsplats. Där initierade och drev medarbetarna själva fram en förändring, ett arbete som resulterade i en handfast handlingsplan. Tillsammans med ledning och fackliga representanter fann man sedan en väg framåt. Det har bland annat resulterat i att det nyanställts administratörer, skapats en mottagningsenhet som tar hand om nya ärenden samt anställning av en metodhandläggare som stöttar nyanställda. En annan konkret åtgärd är att man erbjuder fast anställning även vid föräldraledigheter.

Kommun och profession
Ett annat lyckat exempel är Håbo kommun. En ny organisation med nya chefer och ett bra samarbete mellan kommun och profession gör att social­sekreterarna numera stannar på sina tjänster. Kommunen har också lyckats minska kostnaderna för placering av barn och unga.
– Jag tror inte att det går att ha samma lösning överallt, men med hjälp av dialog som bygger på professionella grunder kan man komma väldigt långt. Socialtjänstens arbete, och hur medborgarna mår, måste upp som en punkt på fullmäktiges möten, säger Heike Erkers.

Översyn av socialtjänstlagen
Just nu pågår en översyn av socialtjänstlagen. Viktiga punkter är bland annat att lagen ska bli lättare att tillämpa, och att underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med varandra och omvärlden.
Akademikerförbundet SSR välkomnar att utredningen, som leds av Margareta Winberg, tar ett helhetsgrepp på socialtjänsten.
– Översynen av socialtjänstlagen är främst viktig för att säkra medborgarnas trygghet avseende samhällets insatser, både vad gäller professionens villkor men även beträffande vad som kan krävas av samhällets skyddsnät. Den kommunala socialtjänsten måste ges möjligheter att utveckla verksamheten och leva upp till de förväntningar som finns. Att skapa en nationell bild av hur kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens socionomer är en del av det arbetet, fastslår Heike Erkers.