Presentation

Samverkan förbättrar arbetsgången

Publicerad 6 september 2017

Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
I Alingsås kommun arbetar Individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO) inom socialförvaltningen med klienterna i fokus. Tät samverkan mellan samtliga relevanta nivåer lägger grunden för en viktig helhetsbild som omfattar allt från ansökan via behandling till avslut.

Tina Karlsson är tillförordnad avdelningschef för IFO i Alingsås. Hon har 20 års erfarenhet av socionomarbete och betonar att tydligt strukturerad samverkan är A och O för att bedriva en social verksamhet där ingen råkar hamna mellan stolarna.
– Vi har ett lagom stort kontor med nära samverkan på alla nivåer, inklusive såväl handläggare, 1:e socialsekreterare och metodutvecklare som enhetschefer och förvaltningsledning. Det genomsyrar vårt arbete och hjälper oss att sätta klienterna i fokus. Varje medarbetare är en viktig pusselbit för att våra klienter ska få det så bra som möjligt, berättar hon.

Ger en strukturerad arbetsgång
Tina får medhåll av metodutvecklaren Barbara Matzdorf och familjebehandlaren Anders Bäck, som även de är utbildade socionomer.
– Ett gott samarbete där alla vet hur de ska hantera flödet från ansökan till uppföljning är en förutsättning för ett bra klientarbete. Det blir en trygghet – många har arbetat här länge, men utförligt formulerade rutiner är en hjälp oavsett om man har lång erfarenhet eller är ny i yrket. Det ger något att falla tillbaka på och reducerar risken för misstag, säger Barbara.

Transparens och förutsägbarhet
Närhet och rutiner medför att socialsekreterare och behandlare enklare kan samarbeta kring olika uppdrag och samtidigt vara flexibla och följsamma oavsett vilka utmaningar de stöter på.
– Detta ger en transparens och en förutsägbarhet både för oss och för familjerna. I slutänden har vi samma mål och det är familjens förändringsprocess. Dessutom innebär det en avlastning och en mer dynamisk arbetssituation – allting står och faller inte med en enda person, utan vi kan växeldra och stötta varandra, konstaterar Anders.
I nuläget söker Alingsås kommun nyfikna och kompetenta personer som är engagerade i förändringsarbete.
– Det är centralt att intresserade socialsekreterare faktiskt brinner för att vidareutveckla socialförvaltningens verksamhet. Vi vill ha medarbetare som har ett driv och tycker att det är roligt att arbeta med klienterna. Det finns så mycket att bidra till, avslutar hon.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare. Läs mer om vilka nya kollegor vi söker på www.alingsas.se.

Alingsås kommun
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se