Tag: Socialtjänst

Foto: Magnus Lanje

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Socialtjänst

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Socialtjänsten pressas av bristande resurser, begränsade möjligheter, hög personalomsättning och politiska inspel.

Utsatt och ansträngt läge på landets socialkontor

Foto: Gustav Gräll / Via TT

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Desinformationskampanjer

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Desinformationskampanjer om socialtjänsten har på senare år varit ett eskalerande problem.

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Presentation
Foto: Göran Ekeberg
Uppsala kommun

Lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala

Socialförvaltningen

Lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala

Vår karriärstege skapar tydliga vägar och högre löner för socionomerna.

Lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala

Foto: Göran Ekeberg

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Barn och unga

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Myndighetsutövning är ett viktigt verktyg i arbetet med barn och unga i behov av stödinsatser.

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Presentation
Foto: Anna-Clara Eriksson
Sundsvalls kommun

Lokala team och ökad tillgänglighet ökar motivationen

Socialtjänsten

Lokala team och ökad tillgänglighet ökar motivationen

I Sundvall arbetar socialsekreterare och familjebehandlare tillsammans för att fånga upp tidiga behov och arbeta relationsbyggande.

Lokala team och ökad tillgänglighet ökar motivationen

Foto: Magnus Länje

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Hot och våld

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Socialsekreterare i utsatta områden hindras från att göra rätt akuta insatser mot barn i samband med LVU-ingripanden.

Hot och våld och ekonomi hindrar socialsekreterare

Säkra kvaliteten i familjevården

Placering av barn och unga

Säkra kvaliteten i familjevården

Rebecca Svensson familjehemsplacerades för första gången som treåring. Som vuxen valde hon att utbilda sig till socionom.

Säkra kvaliteten i familjevården

Foto: Magnus Länje

Desinformation skadar socialtjänsten

Desinformation

Desinformation skadar socialtjänsten

På senare tid har kampanjer mot socialtjänstens arbete pågått via sociala medier.

Desinformation skadar socialtjänsten

Pandemin har varit krävande för många socionomer

Arbetssituationen i socialtjänsten

Pandemin har varit krävande för många socionomer

För många socialsekreterare har coronapandemin inneburit en konstant hög arbetsbelastning.

Pandemin har varit krävande för många socionomer

Pandemins påverkan på socialtjänsten

Coronapandemin

Pandemins påverkan på socialtjänsten

I en rapport om coronakrisen i socialtjänsten märks stora skillnader mellan kommuner – men också oväntat stor flexibilitet.

Pandemins påverkan på socialtjänsten