Etikettarkiv: Bemanningsföretag

Konsulter tillför spetskompetens och erfarenhet

Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.

Socionomkonsulter erbjuder ofta ett värdefullt tillskott av spetskompetens och erfarenhet till socialtjänstens arbete. Seniora och självgående konsulter som kan hantera alltmer komplexa ärenden efterfrågas i ökad utsträckning.

För en socionom som väljer att arbeta som konsult är ofta variationen, utvecklingsmöjligheterna och möjlighet­en att få inblick i hur socialtjänster i olika kommuner arbetar tungt vägande argument. Numera söker sig även allt fler socionomer med chefserfarenhet till uppdrag som chefskonsult inom social­tjänsten.
– Jag ser det som viktigt att konsultbolagschefer inom vår bransch besitter socionomkompetens då det sociala arbetet är ett komplext fält och då man arbetar med mänskliga liv. Att ha en god förståelse för de förväntningar och krav som ställs på socialtjänsten, och vilken typ av svåra ärenden man kan stöta på gör stor skillnad hela vägen från det att uppdraget formuleras, sätts i gång, följs upp och tills det är dags att utvärdera konsultens insats. Det säger Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft, som har drygt tjugo års erfarenhet som socionom inom socialtjänsten och som konsult.

”Samarbetet ökar förutsättningarna för att man snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella problem.”

Erfarna socionomer i ledningen
Hon anser också att kommunernas upphandlande enheter i första hand bör upphandla konsultföretag med erfarna socionomer i ledningen och i större omfattning utgå ifrån kvalitativa utvärderingar av tjänster. En konsultchef med kompetens och förståelse för socialt arbete är en förutsättning för att rätt konsult hamnar på rätt uppdrag. Ledningens kompetens och erfarenhet utvärderas dock sällan vid upphandlingar.
– En kontinuerlig dialog med konsultföretaget ger också bäst utväxling på de konsulttjänster man köper in som kund. Samarbetet ökar förutsättningarna för att man snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella problem som kan dyka upp längs vägen. Ett kvalitetsinriktat konsultbolag med socionomer i ledningen kan erbjuda kvalificerat stöd och handledning till sina konsulter när de hanterar svåra och komplicerade ärenden, vilket många gånger är mycket uppskattat från såväl konsultens som socialtjänstens sida, säger Olga Zakrjevskaia.

Efterfrågar spetskompetens
Hon har noterat att många kommun­er efterfrågar socionomkonsulter till allt tyngre och mer komplexa ärenden. Det innebär i sin tur att kraven på socionomkonsulternas förmåga att vara självgående och bidra med ett gediget erfarenhetskapital har ökat. Efterfrågan på socionomkonsulter med olika typer av spetskompetens har också ökat på senare år.
– En avgörande faktor för ett framgångsrikt konsultuppdrag är en genomarbetad uppstart. En tydlig uppdragsbeskrivning som formulerar de förväntningar som ställs på konsult­en är en viktig förutsättning för ett bra slutresultat, säger Olga Zakrjevskaia.

Socionomkonsulter tillför extern kompetens

Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.
Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.

Socionomkonsulter kan bidra med mycket nytta i uppdragsgivarens organisation. Utöver att fylla en vakans kan de även överföra värdefull erfarenhet och kompetens samt tillföra spetskompetens i samband med komplexa utredningar.

47 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete.
– Återkopplingen vi får på våra insatser hos uppdragsgivarna är övervägande positiv. Jag är regelbundet i kontakt med våra uppdragsgivare och får ofta höra vilket bra komplement socionomkonsulter är till socialtjänstens verksamhet, säger Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft och med tjugo års erfarenhet som socionom, bland annat som handläggare inom socialtjänsten.

Nischad kompetens
– Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar, men förfrågningar om specifik och nischad kompetens verkar öka sakta men säkert, vilket är uppmuntrande. Med erfarna konsulter kan också kompetens och erfarenhet överföras till mindre erfarna kollegor och på det sättet verkar de som mentorer.
Socionomkonsulter har ofta erfarenhet från ett stort antal kommuner och fyller en viktig funktion i arbetet med att överföra goda exempel och dela med sig av sin erfarenhet över kommungränserna. Olga Zakrjevskaia har noterat att allt fler kommuner efterfrågar socionomkonsulter med chefserfarenhet. Chefskonsulter kan exempelvis utgöra ett chefsstöd åt socialtjänstens befintliga chefer eller tillfälligt axla en chefsroll i kommunen.

”Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar.”

Höga krav ger goda resultat
När man anlitar en socionomkonsult är det viktigt med dennes kunskap och kompetens för uppdraget.
– Jag anser att mer fokus på kvalitet och kompetens vid upphandlingar av socionomkonsulter skulle stärka mervärde av socionomkonsulttjänster. Som konsult förväntas man arbeta självständigt och kunna hantera alla typer av ärenden och då räcker det knappast med ett par års yrkeserfarenhet för att kunna ägna sig åt komplext utredningsarbete.
Två andra avgörande faktorer för att få ännu mer värde av konsulttjänster är att formulera tydliga krav och uppdragsförväntningar samt ha regelbunden uppföljning av uppdragen.
– Ju tydligare beställaren kommunicerar vad som förväntas av konsulten i ett specifikt uppdrag, desto lättare är det att matcha rätt uppdrag med rätt konsult. Dessutom ges konsulten bättre förutsättningar att verkligen leverera resultat som märks.
– Om jag får önska mig något så är det mer dialog med uppdragsgivare om hur deras behov ser ut och hur vi, konsultföretag, kan hjälpa dem att lösa dessa problem. Något som tyvärr kan prioriteras bort i den jäktade tillvaron på socialtjänsten, avslutar Olga Zakrjevskaia.

Anser du att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Kronan konsult är bäst i test

Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.
Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.

Kronan konsult är inte det största bemanningsföretaget, men det har inte hindrat dem från att hamna i topp vad gäller kundnöjdhet; resultatet grundar sig i att företaget satsar stort på sina konsulter och att cheferna själva fortfarande är verksamma socionomer.

Kronan konsult vill vara en del av lösningen på de utmaningar socialtjänsten står inför, bland annat genom att vara en resurs vad gäller att hitta effektiva arbetssätt och spara resurser, såväl personella som ekonomiska.
– Förutom traditionell bemanningsverksamhet arbetar vi också med konsulting och rekrytering, och ger socialtjänsterna stöd i svåra utredningar. Vi har under åren samlat på oss konsulter med specialistkompetenser och det är något vi vill dela med oss av. Vi är trots allt socialarbetare, inte affärsmän, betonar Hans Eklund, verksamhetschef och delägare i Kronan konsult.

Drivs du av att arbeta med kreativa lösningar och utmanas av att lösa upp svåra knutar? Då är du rätt för Kronan Konsult. Läs mer här!

Skiljer sig från andra
Kronan skiljer sig från de flesta andra bemanningsföretag, bland annat eftersom alla chefer själva regelbundet tar sig an uppdrag och därmed har en fot ute på fältet. Dessutom har företaget valt att ge sina konsulter en fast månadslön, vare sig de är uthyrda eller ej.
– Vi har verksamhet över hela Sverige men med flest uppdrag i Syd- och Mellansverige, så det är sällan det saknas uppdrag. Skulle det mot förmodan ändå ske förändras ingenting för konsulterna och det är i slutänden dem vi har i fokus. På grund av detta har vi låg personalomsättning och hög kompetens i personalgruppen. Våra seniorkonsulter har en arbetslivserfarenhet på cirka 25 år vardera.
I en undersökning gjord av Framtidens karriär – Socionom fick Kronan konsult högst betyg vad gäller kundnöjdhet. Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige, berättar att hon är stolt, men inte förvånad.
– Vi är ett litet företag som satsar mycket på våra anställda och det märks på våra konsulter. Klimatet präglas av tillit och stämningen är öppen och trevlig. Vårt mål är i slutänden att bidra till socialtjänsten och det gör vi dels genom att hålla oss à jour med utvecklingen och dels genom att vara lyhörda för de som är konsulter åt oss. Att hamna i topp är ett bra kvitto på att vi tänker rätt, avslutar hon.

Behöver ni socionomer? Kontakta oss så löser vi era behov!

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält och socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Företaget skapades 2011 av socionomer som under många år varit verksamma inom både den offentliga och den privata sektorn och med viljan att bidra till innovativa arbetssätt inom fältet.

Tel. vxl: 08-635 87 88
E-post: kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.se/


Konsulter behövs för att hantera ärenden i tid

69 procent av cheferna inom socialtjänsten anger att de i olika omfattning anlitar socionomer från bemanningsföretag. Undersökningen är gjord mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer inom socialtjänsten. Det främsta skälet för att anlita bemanningsföretag är för att hantera arbetsmängden och kunna hantera ärenden i tid, men även vid arbetstoppar, för särskilda utredningar och vid sjukdomar.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet socionomer från bemanningsföretag?

I vilka sammanhang har ni främst behov av tjänster från bemanningsföretag för socionomer? (Ange gärna flera.)

1. För att hantera arbetsmängden och kunna hantera ärenden i tid
2. Vid arbetstoppar
3. Vid särskilda utredningar
4. Vid sjukdomar
5. För att med kort varsel få en interimschef
6. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
7. För specialistkompetens

Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag levererar tjänster med bra kvalitet? Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten.

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten har erfarenhet av att anlita som leverantör.
Det andra diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka bemanningsföretag för socionomer har du erfarenhet av att anlita som leverantör? (Ange gärna flera.)

Vilka bemanningsföretag levererar med bra kvalitet?
Vilka bemanningsföretag för socionomer anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? (Ange gärna flera.) Resultatet anger hur stor andel av de chefer som har erfarenhet av respektive bemanningsföretag, som anser att företaget har levererat en tjänst med bra kvalitet.

För få chefer hade erfarenhet av Baccma, Cognati Kompetens, Svensk Vårdsupport och Te Crea Care som leverantör för att deras kvalitet skulle kunna bedömas.

Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Då ska bemanningsföretag anlitas

77 procent av socionomerna anser att bemanningsföretag ska kunna anlitas inom socialt arbete. Socionomerna anser att bemanningsföretag främst ska anlitas vid vakanser under pågående rekrytering, vid arbetstoppar och för att hantera ärenden i tid.

I vilka sammanhang anser du att socionomer från bemannings- och konsultföretag ska anlitas, inom socialt arbete? (Ange gärna flera.)

1. Vid vakanser under pågående rekrytering
2. Vid arbetstoppar
3. För att hantera arbetsmängden och kunna hantera ärenden i tid
4. Vid sjukdomar
5. Vid särskilda utredningar
6. För specialistkompetens
7. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
8. Som mentorer
9. För att snabbt få in en interimschef
10. Socionomer från bemannings- och konsultföretag ska aldrig anlitas

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Kompetens och erfarenhet viktigast hos bemanningskonsult

Relevant kompetens och erfarenhet hos konsulten är enligt socionomerna det i särklass viktigaste kriteriet för att anlita en socionom från ett bemannings- och konsultföretag.

Vilka anser du är de viktigaste kriterierna för att anlita en socionom från ett bemannings- och konsultföretag? (Ange gärna flera.)

1. Relevant kompetens och erfarenhet hos konsulten
2. Att konsulten kan arbeta självständigt
3. Bra referenser
4. Att bemanningsföretaget är auktoriserat
5. Tillgänglighet
6. Timpriset
7. Att konsulten har körkort
8. Vet ej

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Tydliga kärnvärden genomsyrar Dedicares verksamhet

Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
I egenskap av Nordens största företag inom socionombemanning kan auktoriserade Dedicare erbjuda sina konsulter en unik trygghet med uppdragsgaranti, kollektivavtal och stor valfrihet mellan utvecklande och stimulerande uppdrag.

Med 20 år på nacken inom bemanning sätter Dedicare en stolthet i att leverera hökvalitativa tjänster till både konsulter och kunder. Konsultchefen Armin Fejzic menar att en viktig anledning till företagets stora framgångar är den starka servicekänslan hos medarbetarna och att Dedicares kärnvärden – engagerade, dynamiska, mänskliga och pålitliga – genomsyrar verksamheten hela vägen från konsulter till chefer.
– Såväl inom branschen som inom socialt arbete är det viktigt att ha tydliga kärnvärden och efterleva dem. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade och en sådan inställning ger konkreta resultat – exempelvis nyligen vann vi upphandlingen om ramavtal med Stockholm stad, som är en eftertraktad kund till Dedicare Socionom.
Armin poängterar att uppdragens variation är stor och det finns uppdrag på alla områden och alla nivåer över hela Sverige för allt från handläggare till IFO-chefer, inom såväl barn och ungdom, ekonomiskt bistånd och LSS som biståndshandläggning och missbruk. En sådan omväxling medför att Dedicares medarbetare befinner sig i ständig utveckling såväl på yrkesnivå som personligen.
– Vi finns där våra konsulter finns och vi har ramavtal med i stort sett alla svenska kommuner, vilket är en trygghet för våra konsulter. Det gör också att våra konsulter alltid har många uppdrag att välja på och det är betydligt roligare att kunna välja sitt arbete och sin arbetsplats fritt, konstaterar han.


Riksomfattande uppdrag inom socialtjänstens alla områden

Hos Dedicare kan socionomer tryggt fokusera på utredning istället för på administration och möten – företaget har omfattande ramavtal och lång erfarenhet av att arbeta med konsulter, samtidigt som konsultcheferna själva har erfarenhet och utbildning inom socialt arbete samt insikt och förståelse om verksamheterna.

Socionomerna Charlotte Brantestad, Josephine Fernström och Marcus Uhnbom inledde sina karriärer på olika håll inom socialt arbete, men en sak som var som en röd tråd i alla deras erfarenheter var en tydlig tyngdpunkt på administration och organisationsarbete snarare än på att utreda och handlägga klienter.
– Med konsultarbete kändes det som att jag kunde fokusera på det jag egentligen är utbildad till och eftersom Dedicare är en så välrenommerad aktör kändes det som ett tryggt steg. Jag provade ett par andra företag först, men det var först här som jag kunde landa. Det är både väldigt utvecklande och roligt – jag lär mig avsevärt mer på ett år som konsult än jag gjorde som fast anställd och jag har skaffat mig ett stort kontaktnät, berättar Josephine.
Charlotte å sin sida fördelar sin tid mellan Stockholm och Småland och för henne är det absolut oumbärligt att ha möjligheten att ta uppdrag där hon är. I hennes fall är flexibilitet det främsta ledordet.
– Jag har valt att vara visstidsanställd, så jag har enorm frihet. Det är en förutsättning för att min fritid ska fungera och jag trivs väldigt bra med att få chansen att uppleva olika kommuner och företag på det här viset, säger hon.
Även Marcus framhåller valfriheten som en avgörande faktor för hans val att arbeta som socionomkonsult.
– Jag trivs med att ha frihet under ansvar och tycker att det är stimulerande att komma in i olika organisationer och se hur de arbetar med olika utmaningar. Det tar jag sedan med mig till nästa kund. Samtidigt vet jag att jag alltid har Dedicares stöd i ryggen, vilket har gett mig modet att våga säga ifrån när jag har stött på situationer som har känts etiskt tveksamma. Det hade jag inte när jag var fast anställd, men min konsultchef tog ställning direkt.
– Ja, det finns ett totalt stöd från konsultchefen och man är inte rädd för att säga vad man tycker. Dessutom följer Dedicare upp vad som sker i uppdragen, både med kunden och med oss konsulter. Det är lättillgängligt och stöttande och helt på våra villkor, avslutar Charlotte.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, psykologer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med social­sekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer och familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom

Känslan av att äga sitt livFör att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har god kontroll över ditt eget liv. Youmi berättar hur de ser på socionombemanning.

Vi lever i en alltmer föränderlig värld. Ofta upplever vi att den blivit grymmare och svårare att hantera. Emellanåt finner man förtröstan i framsteg som att världens fattigdom halverats på mindre än trettio år. Allt vi människor kan göra är att försöka bidra till att det positiva balanserar det negativa. Så säger man på Youmi socionombemanning.
För att lyckas med detta nästan övermäktiga, behöver du själv trivas i ditt liv. Innerst inne vet du vad som krävs för att det ska fungera. För att kunna ge av dig själv behöver du kunna känna att det är du som äger ditt liv, inte någon annan.

Frågor och förståelse
Men att vara herre över sin egen tid räcker inte. Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet, menar man på Youmi.
Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar mot samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
På Youmi söker man människor som vill bidra till att andra mår bra samtidigt som de själva har ett gott liv. Människor som söker en känsla av sammanhang där det råder ömsesidigt förtroende. Goda villkor, bra lön och möjlighet att styra sin tid är grunden för att man ska bli lyckad som socionomkonsult. Samtidigt vill det till ytterligare något. Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att socionombemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren.

Människor söker människor
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vården som omsorgen. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga socionomkonsulter på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Om Youmi
Youmi är bemanningsföretag med fokus på socionomer. Vi som driver Youmi är långt ifrån oerfarna och har funnits i exekutiva roller inom andra bemanningsföretag samt har väl upparbetade kontakter och goda relationer med uppdragsgivare över hela Norden. Vad som skiljer ut oss är förmodligen vår syn på relationerna mellan socionomer, bemanningsfunktionen samt uppdragsgivarna. Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

Erfarenhet och samarbete ger hög kvalitet

Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lång erfarenhet bland Humanas socionomer ger högkvalitativa lösningar för kommuner runt om i landet. Genom tryggt ledarskap och gott samarbete internt är man en populär arbetsgivare. Nyckeln till framgången är att sätta individen i första rummet och följa sin etiska kompass.

På Humanas huvudkontor i Stockholm kommer ett hemtrevligt sorl av röster från lunchrummet och det är där jag möter Malin Winge och Kalle Walfridson. Efter 10 år som enhetschef på socialtjänsten i Vallentuna kommun började Malin arbeta här som regionchef för snart två år sedan.
– Det är jättekul att få vara med och påverka socialtjänsten från ett annat håll. Vi som arbetar här är alla trygga i vår profession, vilket ger utrymme för kreativa lösningar för våra uppdragsgivare, säger hon.

Socionomer med bred erfarenhet
Malin får medhåll av Kalle, regionchef på Göteborgskontoret, som även han är socionom i botten med över 40 års erfarenhet inom kommunal socialtjänst.
– Jag räknade ut att våra socionomer i snitt har 18 års erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för att man ska klara av arbetsuppgifterna i ett tufft jobb, säger han och berättar att det var Humanas etiska värdegrund som lockade honom hit.
– Det jag fick med mig från första mötet med chefen för Individ och Familj på Humana var att man inte ska ta ett uppdrag som går emot ens etiska kompass, vilket jag för vidare till personalen, fortsätter han.

Flera experter inom Humana
För båda är det viktigt att deras medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Förutom att bolla idéer och diskutera eventuella problem är Malin och Kalle alltid med på uppstartmöte med kommunen och följer systematiskt upp uppdragen på plats ca var 6:e vecka.
– Inom Humana finns också en bredd av kompetenser och erfarenhet, som vi använder oss av. Bland annat har vi konsulterat vår expert på hederskultur och våld i nära relationer, Nina Darvish, vid olika tillfällen. Utbyte av kompetens skapar mervärde, säger Malin.
Som socionom på Humana kan man välja att vara tillsvidareanställd, uppdragsanställd eller underleverantör. Företaget är också ett auktoriserat bemanningsföretag och kollektivavtal finns för de anställda.
– Det är inte alla bolag som är auktoriserade, men det kvalitetskravet borde vara en självklarhet för kommunerna vid upphandling, säger Kalle och får medhåll av Malin som också vill framhålla möjligheterna för medarbetarna att prova andra uppdrag inom företaget.
– Här finns stora möjligheter att byta arbetsuppgifter och vidareutveckla sina färdigheter. Ett av våra värdeord är glädje, vilket jag verkligen känner finns här, avslutar hon.

Humana Bemanning
Humana Bemanning erbjuder socionomer för olika uppdrag som bland annat utredare, arbetsledare och chef i hela landet. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om Humana på www.humana.se
Mer om Humana Bemanning hittar du på www.humanabemanning.se


www.humanabemanning.se