Presentation

Känslan av att äga sitt liv

Publicerad 31 januari 2018För att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har god kontroll över ditt eget liv. Youmi berättar hur de ser på socionombemanning.

Vi lever i en alltmer föränderlig värld. Ofta upplever vi att den blivit grymmare och svårare att hantera. Emellanåt finner man förtröstan i framsteg som att världens fattigdom halverats på mindre än trettio år. Allt vi människor kan göra är att försöka bidra till att det positiva balanserar det negativa. Så säger man på Youmi socionombemanning.
För att lyckas med detta nästan övermäktiga, behöver du själv trivas i ditt liv. Innerst inne vet du vad som krävs för att det ska fungera. För att kunna ge av dig själv behöver du kunna känna att det är du som äger ditt liv, inte någon annan.

Frågor och förståelse
Men att vara herre över sin egen tid räcker inte. Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet, menar man på Youmi.
Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar mot samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
På Youmi söker man människor som vill bidra till att andra mår bra samtidigt som de själva har ett gott liv. Människor som söker en känsla av sammanhang där det råder ömsesidigt förtroende. Goda villkor, bra lön och möjlighet att styra sin tid är grunden för att man ska bli lyckad som socionomkonsult. Samtidigt vill det till ytterligare något. Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att socionombemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren.

Människor söker människor
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vården som omsorgen. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga socionomkonsulter på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Om Youmi
Youmi är bemanningsföretag med fokus på socionomer. Vi som driver Youmi är långt ifrån oerfarna och har funnits i exekutiva roller inom andra bemanningsföretag samt har väl upparbetade kontakter och goda relationer med uppdragsgivare över hela Norden. Vad som skiljer ut oss är förmodligen vår syn på relationerna mellan socionomer, bemanningsfunktionen samt uppdragsgivarna. Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se