Bemanningsföretag

Konsulter tillför spetskompetens och erfarenhet

Publicerad 22 september 2021
Text: Annika Wihlborg
Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.

Socionomkonsulter erbjuder ofta ett värdefullt tillskott av spetskompetens och erfarenhet till socialtjänstens arbete. Seniora och självgående konsulter som kan hantera alltmer komplexa ärenden efterfrågas i ökad utsträckning.

För en socionom som väljer att arbeta som konsult är ofta variationen, utvecklingsmöjligheterna och möjlighet­en att få inblick i hur socialtjänster i olika kommuner arbetar tungt vägande argument. Numera söker sig även allt fler socionomer med chefserfarenhet till uppdrag som chefskonsult inom social­tjänsten.
– Jag ser det som viktigt att konsultbolagschefer inom vår bransch besitter socionomkompetens då det sociala arbetet är ett komplext fält och då man arbetar med mänskliga liv. Att ha en god förståelse för de förväntningar och krav som ställs på socialtjänsten, och vilken typ av svåra ärenden man kan stöta på gör stor skillnad hela vägen från det att uppdraget formuleras, sätts i gång, följs upp och tills det är dags att utvärdera konsultens insats. Det säger Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft, som har drygt tjugo års erfarenhet som socionom inom socialtjänsten och som konsult.

”Samarbetet ökar förutsättningarna för att man snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella problem.”

Erfarna socionomer i ledningen
Hon anser också att kommunernas upphandlande enheter i första hand bör upphandla konsultföretag med erfarna socionomer i ledningen och i större omfattning utgå ifrån kvalitativa utvärderingar av tjänster. En konsultchef med kompetens och förståelse för socialt arbete är en förutsättning för att rätt konsult hamnar på rätt uppdrag. Ledningens kompetens och erfarenhet utvärderas dock sällan vid upphandlingar.
– En kontinuerlig dialog med konsultföretaget ger också bäst utväxling på de konsulttjänster man köper in som kund. Samarbetet ökar förutsättningarna för att man snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella problem som kan dyka upp längs vägen. Ett kvalitetsinriktat konsultbolag med socionomer i ledningen kan erbjuda kvalificerat stöd och handledning till sina konsulter när de hanterar svåra och komplicerade ärenden, vilket många gånger är mycket uppskattat från såväl konsultens som socialtjänstens sida, säger Olga Zakrjevskaia.

Efterfrågar spetskompetens
Hon har noterat att många kommun­er efterfrågar socionomkonsulter till allt tyngre och mer komplexa ärenden. Det innebär i sin tur att kraven på socionomkonsulternas förmåga att vara självgående och bidra med ett gediget erfarenhetskapital har ökat. Efterfrågan på socionomkonsulter med olika typer av spetskompetens har också ökat på senare år.
– En avgörande faktor för ett framgångsrikt konsultuppdrag är en genomarbetad uppstart. En tydlig uppdragsbeskrivning som formulerar de förväntningar som ställs på konsult­en är en viktig förutsättning för ett bra slutresultat, säger Olga Zakrjevskaia.