Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Publicerad 29 januari 2019
Text: Redaktionen

Vilka bemanningsföretag levererar tjänster med bra kvalitet? Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten.

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten har erfarenhet av att anlita som leverantör.
Det andra diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka bemanningsföretag för socionomer har du erfarenhet av att anlita som leverantör? (Ange gärna flera.)
Vilka bemanningsföretag levererar med bra kvalitet?
Vilka bemanningsföretag för socionomer anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? (Ange gärna flera.) Resultatet anger hur stor andel av de chefer som har erfarenhet av respektive bemanningsföretag, som anser att företaget har levererat en tjänst med bra kvalitet.

För få chefer hade erfarenhet av Baccma, Cognati Kompetens, Svensk Vårdsupport och Te Crea Care som leverantör för att deras kvalitet skulle kunna bedömas.

Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.