Kompetens och erfarenhet viktigast hos bemanningskonsult

Publicerad 11 september 2018
Text: Redaktionen

Relevant kompetens och erfarenhet hos konsulten är enligt socionomerna det i särklass viktigaste kriteriet för att anlita en socionom från ett bemannings- och konsultföretag.

Vilka anser du är de viktigaste kriterierna för att anlita en socionom från ett bemannings- och konsultföretag? (Ange gärna flera.)

1. Relevant kompetens och erfarenhet hos konsulten
2. Att konsulten kan arbeta självständigt
3. Bra referenser
4. Att bemanningsföretaget är auktoriserat
5. Tillgänglighet
6. Timpriset
7. Att konsulten har körkort
8. Vet ej
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.