Presentation
Cura Nord Socionomkonsult

Människor som hjälper människor

Publicerad 19 september 2023
Foto: Alexander Eklöf
Från vänster: Oliver Tidblad, Hampus Alsenmyr, Lina Forsberg och Joakim Södermark på Cura Nord.

– En konsult för oss är en person som är kompetent och självgående och därmed stöttar upp organisationen. Det är viktigt att chefer och anställda blir avlastade och kan fokusera på rätt saker och att klienterna kan få hjälp i rätt tid som de har rätt till enligt lag. För att detta ska vara möjligt behöver konsulten vara trygg, ha kunskap och erfarenhet och få rätt stöd från konsultföretaget, säger Joakim Södermark, en av grundarna på Cura Nord.

Cura Nord har varit verksamma inom socionombemanning sedan 2017 och har sedan starten kontinuerligt hjälpt socialtjänster runt om i landet. Målet – att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov – är en drivkraft som heter duga för Cura Nord. För att kunna nå målet är Cura Nord övertygat om att trygghet och engagemang behöver genomsyra företagets alla kontakter och processer.
– Jag vet hur viktigt det är att som anställd känna att en arbetsgivare bryr sig om alla delar av en anställning, stort som smått, säger Lina Forsberg. Lina är en av grundarna av Cura Nord, med erfarenhet av såväl personalledning som brett HR-arbete. Att se människan, både kunden och sina egna anställda, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om att jobba som socionomkonsult åt Cura Nord

Klicka här för att läsa mer om att anlita Cura Nord som leverantör

Trygghet i fokus
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför är vi auktoriserade och har kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag, utbildningsbidrag och extern handledning för att de ska känna sig trygga och må bra i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb tillsammans med människorna de hjälper, säger Joakim Södermark. Han poängterar att samma sak gäller hos kund, där ansvarsförsäkring, uppföljning och en ärlig dialog lägger grunden för ett gott samarbete.
Cura Nord har under resans gång fått stor respekt för vilket ansvar konsultrollen medför. Att arbeta som socionomkonsult är en självständig roll med krav på hög leverans.
– Vi som arbetsgivare behöver ha förståelse för dessa krav och finnas där oavsett vad det gäller, säger Lina Forsberg. Det är viktigt att konsulten har förtroende för oss och att vi har ett välfungerande samarbete, så vi inte belastar kunden på något sätt.
Cura Nord startade i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter och kunder, har de senaste åren vuxit stadigt. Förutom att Cura Nord knutit till sig många ramavtal runt om i landet är de sedan ett drygt år tillbaka även första leverantör i Göteborg med omnejd. Tillväxtresan har gjort att de under senaste året vuxit från två till fyra internt anställda, en förutsättning för att fortsätta kunna hålla sitt löfte om hög kvalité. De två nya konsultcheferna Oliver Tidblad och Hampus Alsenmyr började under 2022 och har sedan dess hjälpt till att få företaget att växa och samtidigt kunna hålla samma fokus.
– Vi är nu lite över 50 konsulter och har högt inflöde av förfrågningar från kunder, vilket gör det nödvändigt att vi är fler internt för att kunna fortsätta vara lättillgängliga och kunna arbeta nära såväl kunder som konsulter, säger Oliver Tidblad, konsultchef.

Ärlig dialog
– Återkoppling och uppföljning är därför ett viktigt redskap för att säkerställa både medarbetarnas trivsel och kundens nöjdhet. Ärlighet och transparens menar företaget är A och O i branschen, då konsulterna ska veta vad de ger sig in i och kunderna får vad de förväntar sig, och mer därtill menar Hampus Alsenmyr, konsultchef. Hampus poängterar att man har siktet inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
Vi vill ta väl hand om våra konsulter vilket bidrar till att konsulterna stannar inom företaget. Vilket i sin tur led till kvalitetssäkring och en ökad kunskap för oss på Cura Nord kring konsultens styrkor och kompetens vilket möjliggör bättre matchning mellan konsult och uppdrag avslutar Hampus och Oliver med.

Cura Nord vill finnas med i arbetet att skapa fungerande, rättssäkra och hållbara verksamheter där de anställda trivs och får möjligheten att göra skillnad för människor som är i behov av hjälp.

Klicka här för att läsa mer om att jobba som socionomkonsult åt Cura Nord

Klicka här för att läsa mer om att anlita Cura Nord som leverantör

Cura Nord

Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer. Företaget har sitt säte i Umeå och Stockholm men har såväl kunder som konsulter i hela Sverige. Genom erfarna och kompetenta socionomkonsulter vill företaget hjälpa till i arbetet med att skapa hållbara organisationer med god arbetsmiljö.

Cura Nord Bemanning & Rekrytering AB
Nygatan 25
903 29 Umeå
Tel: 090-34 00 140
info@curanord.se
www.curanord.se