Konsulter behövs för att hantera ärenden i tid

Publicerad 29 januari 2019
Text: Redaktionen

69 procent av cheferna inom socialtjänsten anger att de i olika omfattning anlitar socionomer från bemanningsföretag. Undersökningen är gjord mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer inom socialtjänsten. Det främsta skälet för att anlita bemanningsföretag är för att hantera arbetsmängden och kunna hantera ärenden i tid, men även vid arbetstoppar, för särskilda utredningar och vid sjukdomar.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet socionomer från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av tjänster från bemanningsföretag för socionomer? (Ange gärna flera.)

1. För att hantera arbetsmängden och kunna hantera ärenden i tid
2. Vid arbetstoppar
3. Vid särskilda utredningar
4. Vid sjukdomar
5. För att med kort varsel få en interimschef
6. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
7. För specialistkompetens

Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.