Etikettarkiv: Bemanningsföretag

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag

Socionomerna fick frågan om vilka bemanningsföretag för socionomer de skulle rekommendera till en socialtjänst.

Flera socionomer poängterade att det är bäst med egen anställd personal, men att bemanningsföretag kan vara ett användbart komplement till den egna personalen.

Erfarna konsulter
Då är det viktigt med erfarna, trygga och sociala konsulter som snabbt kommer in i arbetet och är självgående samt de som kan bidra med erfarenhet från tidigare uppdragsgivare till den egna organisationen.
Flera socionomer rekommenderade även att använda de bemanningsföretag som kommunen har avtal med och några nämnde även vikten av att anlita auktoriserade bemanningsföretag.

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag, (angivna i bokstavsordning)
Agila Socionombemanning
Alm socionomtjänster
CareOn
Cognati Kompetens
Dedicare Socionom
Humana Bemanning
Resursforum
Teambo Konsult
Youmi Socionombemanning

Dedicare, Attendo och Humana mest välkända bemanningsbolagen

Dedicare Socionom, Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de mest välkända bemanningsbolagen för socionomer.

”Vilka bemanningsbolag för socionomer känner du till väl?” Den frågan svarade ett slumpmässigt urval av Sveriges socionomer på den 15-20 december 2017.
Dedicare Socionom är det klart mest välkända bemanningsbolaget för socionomer med en kännedom på 38 procent, och bland socionomer inom socialtjänsten känner nästan hälften av socionomerna till Dedicare Socionom väl.
Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de bemanningsbolag som är mest kända efter Dedicare Socionom.
De bemanningsbolag som ökat sin kännedom mest sedan vår förra mätning i juni 2016 är Agila Socionombemanning, Youmi Socionombemanning och Rent a Socionom.
CareOn hette tidigare CareOn Demand och var mer välkända under det namnet.

Vilka av följande bemanningsföretag för socionomer känner du till väl?

För socionomer inom socialtjänsten är de här bemaningsbolagen för socionomer mest välkända

Dedicare, Agila, Humana – Populäraste bemanningsbolagen

Dedicare, Agila, Humana, Adecco och YOUMI är de populäraste bemanningsföretagen för socionomer inom socialtjänsten.

”Vilka bemanningsföretag vill socionomerna arbeta för eller rekommendera till en annan socionom?” Dedicare är det klart populäraste bemanningsföretaget för socionomer, följt av Humana, Adecco, Agila och YOUMI. Bland socionomer inom socialtjänsten har Dedicare och Agila en ännu starkare ställning. CareOn hette tidigare Care- On Demand och var mer kända under det namnet.

Socionomer inom socialtjänsten vill helst arbeta hos de här bemanningsföretagen

Vilka av följande bemanningsföretag skulle du kunna tänka dig att arbeta för eller rekommendera till en socionom?

Ramavtal en trygghet för konsulter

Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Under hela 2017 genomgick Bemannia en kontinuerlig utveckling och det uttalade målet är att fortsätta att växa i lagom takt. Ett viktigt led i den tillväxten är att även fortsättningsvis teckna ramavtal med aktörer i hela Sverige. Det utgör en trygghet för företagets konsulter!

Konsultmarknaden för socionomer håller på att stabilisera sig, men för Bemannia avstannar inte tillväxten. Under 2018 ligger siktet på att ytterligare komplettera de redan omfattande ramavtal företaget har med svenska kommuner och vårdgivare, inte minst för att skapa en tryggare arbetssituation för konsulterna.
– Eftersom vi har en så stor mängd ramavtal kan vi erbjuda våra konsulter uppdrag även vid de tillfällen marknaden i övrigt har stagnerat något. Det ger en tryggare situation för konsulterna, vilket i slutänden är det viktigaste, betonar Jenny Andersson, konsultchef för affärsområdet social.

Utökar sin kvalitetssäkring
Ett annat mål för 2018 är att utvidga Bemannias redan gedigna kvalitetssäkring genom en utökad dialog med både kunder och konsulter.
– Våra konsultchefer kvalitetssäkrar med våra konsulter på i stort sett daglig basis genom att stämma av hur det går, hur de trivs och om de behöver stöd på något vis. Nu kommer vi även att lägga tonvikt på våra kunders upplevelse av vårt bemötande, våra tjänster och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att ge konsulterna en tydligare målbild av uppdragen, säger konsultchefen Kristina Irvebrant.

Alla kompetenser efterfrågas
De senaste månaderna har Bemannias positiva tillväxt lett till både ombyggnationer och omorganisationer och målet är att fortsätta att växa i lagom takt inom alla sina områden.
– Här finns plats för alla social­sekreterare, oavsett inriktning. Efterfrågan på erfaren och kompetent personal är bred, så det finns uppdrag åt alla i hela Sverige, och eftersom vi åtnjuter ett högt förtroende hos våra kunder känner vi oss säkra i vetskapen om att vi även i framtiden kommer att vara ett av kommunernas förstahandsval, konstaterar Lisa Målberg, även hon konsultchef.

Bemannia
Bemannia är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Företaget är leverantör till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se

Spännande utveckling och trygghet hos Dedicare

Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med 20 års erfarenhet inom bemanningsbranschen och ramavtal över hela Sverige erbjuder Dedicare en trygg, flexibel och utmanande arbetssituation för socionomer som vill vidga sina vyer i rollen som konsulter.

När Armin Fejzic tog sig an rollen som konsultchef hos Dedicare var det med en önskan om att få se en övergripande helhet av samhällets sociala arbete. Han var samtidigt intresserad av affärsmannaskapet och ville bidra till att göra skillnad för socionomernas yrkessituation.
– Det är tufft att driva förbättringsarbete, men jag hade flera års erfarenhet som socionom och ville dra nytta av det för att kunna förändra. Det är en enorm trygghet att arbeta med en så stor aktör som Dedicare och eftersom vi har så långvariga relationer med våra kunder är det inga problem att nå överenskommelser angående arbetstider och valmöjligheter. Det medför att vi kan erbjuda våra konsulter en spännande utveckling och bra karriärvägar.

Välj auktoriserat företag
Armin understryker vikten av att välja ett auktoriserat bemanningsföretag och menar att det till sist handlar om att arbeta för ett företag vars värderingar man kan stå för. Det företag man söker sig till behöver ha god ekonomisk stabilitet och kunna visa på tydliga rutiner för hur bolaget sköts – det är inte värt att kompromissa med så centrala faktorer.
– Dedicare har kollektivavtal, är ISO-certifierade och auktoriserade och har ramavtal över hela Sverige med tyngdpunkt i Stockholm. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig ersättning, flera olika anställningsformer, fortbildning och nära kontakt med en personlig konsultchef, som alltid själv har utbildning inom och erfarenhet av socialt arbete. I ett sådant här yrke slutar man aldrig att lära sig och då är det en förutsättning att man har en trygg bas att utgå ifrån, avslutar han.


Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.
Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.

Håll kompetensen färsk hos Dedicare

Som socionomkonsult hos Dedicare får du chansen att ta ansvar för din egen utveckling och möjligheten att ägna din arbetstid åt utredningar och renodlat socialt arbete.

Det var många olika saker som lockade med socionomyrket för socionomerna Viktoria Lindberg, Sofie Hermansson och Mahsa Arani; förutom de omfattande valmöjligheterna vad gäller yrkesinriktning fanns chansen att fördjupa sig inom juridik och engagera sig i myndighetsutövning. Alla tre nämner att de var intresserade av att arbeta med människor, men att de efter några år inom socialtjänsten kände att de ville vidare mot nya utmaningar.
– Jag kände att fokus började läggas mer på det organisatoriska istället för klienterna vilket också kunde bidra till att ens kompetens inte kom till användning samt att uppskattningen av densamma kunde vara begränsad. Kortfattat kan man säga att jag ville bli konsult då det fanns större möjligheter till att tillvarata kompetensen och att kunna få ägna mig åt klienterna. Jag sökte mig till Dedicare för att jag såg att det fanns möjligheter till det hos dem och möjligtvis en utvecklande karriär, berättar Mahsa.

En lyx att fördjupa sig
Hon får medhåll av Sofie, som också betonar det positiva med att ha möjligheten att välja sina uppdrag och arbetstider.
– Det är väldigt tillfredställande att få fördjupa sig i olika roller inom det sociala arbetet, utveckla sin kompetens och få mer erfarenhet genom att arbeta i olika organisationer. Anledningen till att jag valde Dedicare var att det kändes som en stabil arbetsgivare med många upphandlade ramavtal och goda förmåner. Sedan fick jag en väldigt bra kontakt med min konsultchef, vilken jag har stort förtroende för, säger hon.

Har bidragit till utveckling
Viktoria hörde talas om Dedicare redan under studietiden och när hon efter några år kände sig trygg i sin kompetens som socialsekreterare tog hon steget till att bli socionomkonsult.
– Det är jag verkligen glad för – det har varit oerhört positivt för min utveckling, både yrkesmässigt och personligt, och jag har kunnat ta ansvar för mitt eget lärande. Jag trivs med att arbeta självständigt och genom mina uppdrag hos Dedicare har jag format ett stort kontaktnät på olika socialtjänster. Jag rekommenderar starkt andra socionomer att våga ta steget, avslutar hon.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom

Människor som hjälper människor

Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
Joakim Södermark, Tommy Eriksson och Lina Forsberg på Cura Nord. Foto: EdelPhoto
– Vi valde att satsa på socionombemanning för att kunna jobba med något som känns bra i magen. Vårt övergripande mål är att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov säger Tommy Eriksson, vd för Cura Nord.

Fröet till Cura Nord såddes då Tommy Eriksson, Joakim Södermark och Lina Forsberg studerade till personalvetare vid Umeå universitet. Efter några år ute i arbetslivet växte sig tankarna på att starta en egen verksamhet allt starkare. Genom att kombinera sina styrkor och arbetslivserfarenheter skulle de kunna arbeta med något de verkligen brinner för. Resultatet blev Cura Nord, ett konsultbolag för socionomer.
– Jag har alltid haft en stark drift att hjälpa andra och jobbat med personalfrågor och arbetsmiljö både som HR-konsult och som områdeschef. Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg.
Att se människan, både sina egna anställda och slutkunden, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb med människorna de är satta till att hjälpa, säger Lina Forsberg.

Stort intresse
Under företagets första åtta månader har trion hunnit med att intervjua cirka 200 konsulter.
– Det är betydligt fler som sökt, många gillar att det finns ett mindre bolag som sätter stort värde i återkoppling och som är transparenta och tydliga med vad som erbjuds. Vi har satt ambitiösa mål och så här långt följer vi dem, konstaterar Joakim Södermark.
Tommy Eriksson flikar in att man även har ett sikte inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
– Om våra konsulter till exempel erbjuds anställning av en kund som de trivs hos ser vi gärna en överrekrytering.
Cura Nord har startat i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter, räknar de med att utöka verksamheten.
– Om cirka ett år hoppas jag att vi har ytterligare en anställd på kontoret. Det betyder i så fall att företaget växer, att vi har fler konsulter ute och att fler människor får den hjälp de behöver, fastslår Joakim Södermark.

Cura Nord
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer och deras arbetsmarknad med säte i Umeå. Företaget vill skapa långsiktig förändring genom att hjälpa organisationer med sin kompetensbrist. Detta för att hjälpa människor i behov och skapa ett bättre samhälle.

Cura Nord
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

www.curanord.se

You + Me = Youmi

youmi_bild_1000


Hur du ser på världen visar hur du ser på ditt jobb. Youmi socionombemanning anser att goda villkor, bra lön och möjlighet att styra över sin tid är grunden för att man ska bli lyckad hyrsocionom. Samtidigt vill det till mer för att uppdraget ska bli fulländat.

Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att bemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren. Det gamla win-win räcker inte. Det räcker inte längre med att alla inblandade får ekonomisk vinning och slipper bli uppbundna på långa tider tack vare bemanningen.
Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet. Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar efter samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vård som omsorg. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Tanken om allas välbefinnande och nytta – ömsesidigheten.
– Ömsesidigheten är vår ledstjärna vilket även namnet antyder: you + me = Youmi. Men ett namn är bara ett namn, det är vad man lägger i det och lever upp till, som avgör, säger Erik Westlund, en av grundarna till Youmi.
– Vi har förstått att det finns många människor, såväl på uppdragssidan som hos socionomkonsulter, som delar vår syn på framgångsrik bemanning. Med det sagt är goda villkor och bra lön som socionom givetvis en grundförutsättning. Det får man aldrig glömma, avslutar Erik Westlund.
Och det ser definitivt ut som man hade rätt. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga bemanningssocionomer på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Youmi socionombemanning
Youmi socionombemanning representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose behovet av erfarna socionomer och samtidigt fånga upp socionomers önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet. Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi socionombemanning får tillgång till landets bästa socionomer. Socionomer i sin tur ska ha goda villkor, bra lön och självklart möjlighet att styra över sina liv.
Youmi är ytterst noga i rekryteringen av socionomkonsulter likväl som omsorgsfull i valet av socionombemanningsuppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.
Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

Konsulter som vill göra skillnad

Konsultcheferna vid Kronan Konsult.
Konsultcheferna vid Kronan Konsult.
Kronan konsult startades av socionomer för socionomer 2011 med viljan att utveckla socialtjänsten. Genom kvalitetssäkring för både uppdragsgivare och konsulter växer man och har idag fem kontor runt om i landet, varav ett nyöppnat i Malmö.

– Jag har alltid brunnit för socialt arbete. Det har varit väldigt stimulerande att starta upp kontoret i Malmö för likasinnade, säger Teresa Almerud som själv är socionom i botten med flera års erfarenhet inom socialtjänsten, där hon bland annat varit handläggare och chef.

Stöttande företagskultur
För Teresa Almerud var det företagets värdegrunder där inte själva uthyrandet står i fokus, utan viljan att göra skillnad, som lockade henne till Kronan för ett drygt halvår sedan.
– Här jobbar vi efter värdegrunden att alla ska bemötas med respekt, från klienter till förvaltning. Jag värdesätter också teamkänslan som finns inom företaget där alla stöttar och hjälper varandra, fortsätter hon.
En som stöttar upp teamet är Ingemar Tidholm som arbetat på Kronan i snart tre år. Med sina dryga tjugofem år inom socialt arbete, där han bland annat varit chef och ledare, är han väl insatt i de utmaningar socialförvaltningar står inför. I sitt jobb som kvalitets- och metodutvecklare utbildar, handleder och stödjer han medarbetarna ute på fältet samt gör omvärldsbevakningar.
– Det här är en resurs som vi valt för att våra konsulter ska kunna utvecklas och känna sig trygga i sitt uppdrag. Men också för att kunna säkerhetsställa kvaliteten gentemot våra uppdragsgivare och ta ett större ansvar för uppdraget då det också avlastar arbetsledningen hos uppdragsgivaren, säger han.

Viktiga kulturbärare
Kronan Konsult startades med målsättningen att införa ny energi och kreativitet i socialt arbete. Genom den breda erfarenhet som konsulterna har med sig kan de snabbt sätta sig in i jobbet och skapa andrum för en arbetsgrupp.
– Många som söker jobb hos oss har ofta lång erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten och vill prova på hur det är att arbeta inom olika organisationer. På så sätt fungerar vi också som viktiga kulturbärare, säger Ingemar Tidholm.
Teresa Almerud är inne på samma linje.
– Här brinner vi för socialt arbete och för att trivas måste man vilja göra skillnad, avslutar hon.

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett av Sveriges första privata konsultföretag för socionomer. Inriktningen är framför allt på socialtjänstens utredande del inom barn och ungdom, men man tar även uppdrag inom vuxen och försörjningsstöd samt med chefsbemanning. Kronan Konsult erbjuder många karriärmöjligheter för socionomer som vill arbeta innovativt och kreativt med socialt arbete. Kronan Konsult finns idag i Malmö, Göteborg, Jönköping, Kristinehamn och Stockholm.
www.kronankonsult.se

www.kronankonsult.se

Hur är det att arbeta som socionomkonsult?

erfarna_Konsult


Erfarna Socionomkonsulter besitter mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom socionombranschen. Vi garanterar våra konsulter en trygg arbetssituation kantad av många förmåner.

Helen är specialist inom BoU och är just nu ute på uppdrag från Erfarna Socionomkonsulter. Vi träffar henne en solig tisdag efter att hon avslutat sin arbetsdag.

Varför började du arbeta som konsult?
– Jag var trött på alla oändliga möten som inte var relevanta för min del. Jag har lång erfarenhet inom branschen och ansåg mig underutnyttjad rent kompetensmässigt. För ett år sedan berättade en tidigare kollega om hur det var att arbeta som konsult och samma dag bestämde jag mig för att det även skulle bli min framtida karriär. Jag kom i kontakt med Erfarna Socionomkonsulter som gav mig rätt förutsättningar och hittade ett uppdrag åt mig.

Vilka skillnader finns mellan att vara konsult och anställd?
– Som konsult har du större frihet vilket har gjort mig piggare i vardagen och jag ser tydligt att mitt arbete gör skillnad nu när min kompetens utnyttjas fullt ut. Dessutom får jag idag en lön som matchar min erfarenhet, vilket såklart leder till mer arbetsglädje.
Erfarna Socionomkonsulter har en trygghetsgaranti, vilket innebär att jag aldrig behöver oroa mig för att gå utan uppdrag. Det gör att jag kan slappna av och koncentrera mig på det jag är allra bäst på utan onödiga stressmoment.

Vad skulle du säga till dem som funderar på att ta steget och bli konsult?
– Gör det bara. Det svåraste är att ta steget, men när du väl har kommit igång kommer du att undra varför du inte gjorde det tidigare. Hos Erfarna Socionomkonsulter får du kontinuerlig coaching och har nära kontakt med huvudkontoret, något jag verkligen uppskattar.

Är du också redo att satsa på en bättre arbetssituation?
Hör av dig så hjälper vi dig!
www.erfarnasocionomkonsulter.se eller 010-207 83 00
Erfarna Socionomkonsulter
Tre enkla steg för att bli konsult:
1. Besök oss på: erfarnasocionomkonsulter.se
2. Fyll i dina uppgifter i formuläret och skicka in.
3. Vi ringer dig för en första kontakt.

www.erfarnasocionomkonsulter.se

6 av 10 anser att socionomkonsulter bidrar

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
61 procent anser att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet.
– Socionomkonsulter kan ofta överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, säger Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

– Jag tror att många socionomer betraktar konsultrollen som en möjlighet att utvecklas i sitt yrke, utöka sitt professionella nätverk, bredda sin kompetens- och erfarenhetsbank och att få prova på nya roller som socionom, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd för bemanningsföretaget Rent a Socionom.
Hon anser att fler upphandlare av socionomkonsulter bör värdesätta den auktorisation som många seriösa bemanningsföretag har. Auktorisationen fungerar bland annat som en garant för att bemanningsföretaget verkar långsiktigt och följer gällande kollektivavtal.

Överför erfarenheter
Att 61 procent av socionomerna anser att socionomkonsulter bidrar till det sociala arbetet beror, enligt Eva Domanders, på att socionomkonsulter ofta kan överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, vilket berikar organisationen de arbetar i för tillfället.
– Socionomkonsulter avlastar även de socionomer som är anställda i organisationen, vilket förbättrar arbetsmiljön. Många verkar förstå att socionomkonsulterna fyller en viktig funktion för att det sociala arbetet ska kunna utföras, oavsett omständigheter, säger Eva Domanders.

Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Kräv erfarna konsulter
– Mitt råd till andra upphandlare av socionomkonsulter är att ställa specifika krav. Vi kräver exempelvis minst fem års erfarenhet av utredningsarbete inom det område man ska verka. Erfarna och trygga konsulter som är självgående och snabbt kommer in i arbetet fungerar allra bäst, enligt min erfarenhet. Ett annat råd är att kontakta minst tre referenser för varje konsult. Det är en trygghet om en representant från konsultbolaget kontaktar dig en gång i veckan för att stämma av läget, säger Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.

Bidra till utveckling
Hon anser att socionomkonsulter kan bidra med erfarenheter från tidigare uppdragsgivare samt att de kan bidra till utvecklingen av den organisation de befinner sig i för tillfället genom att betrakta sig själva som en i arbetslaget, även om de är anställda av ett konsultbolag.
– Social kompetens är viktigt, det räcker inte att konsulten är en effektiv ”Utredningsmaskin”. En duktig konsult ska kunna bidra med feedback och komma med förslag på hur arbetet i er organisation kan utvecklas eller förbättras, säger Zilha Fific.

Anser du att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet?
bemanning2_graf1
Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för socionomer?
bemanning2_graf2