Presentation

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i...

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Presentation

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Socialtjänsten i Botkyrka är i full gång med att genomdriva en helt medarbetarförankrad omorganisering. Målet...

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Presentation

Fokus på arbetssituationen i Stockholms stad

Stockholms stad

Fokus på arbetssituationen i Stockholms stad

Vi skapar en bättre arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

Fokus på arbetssituationen i Stockholms stad

Presentation

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

aMHigo kan gå in som tillfälligt eller långsiktigt stöd för kommuner vid både utredningar, handledning...

Trygghet och kompetens under barnets hela uppväxt

Presentation

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Socionomer arbetar ofta med juridiska frågor, men att läsa lagtext har sina utmaningar. Tack vare...

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Presentation

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft är ett konsultföretag som har socialt arbete i sitt hjärta med kvalitet, kompetens, rättssäkerhet...

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Presentation

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Dedicare är sedan många år den ledande aktören inom socionombemanning. Under den senaste tiden har...

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Presentation

Forskarskolan för långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten

Forskarskolan för långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs...

Forskarskolan för långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten

Presentation

Satsning för att snabbt upptäcka och agera vid våld

Satsning för att snabbt upptäcka och agera vid våld

Ingen ska behöva leva med våld i en nära relation eller bli utsatt för hedersrelaterat...

Satsning för att snabbt upptäcka och agera vid våld

Presentation

Kurser för socionomer i socialt arbete hos SIPU

Kurser för socionomer i socialt arbete hos SIPU

Oavsett om du vill bli säkrare på regelverken, få nya verktyg eller stärka ditt CV...

Kurser för socionomer i socialt arbete hos SIPU