Presentation
Enheten för Socialt arbete

Brett arbetsfält som kurator på Karolinska Universitetssjukhuset

Publicerad 16 september 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Elin Scandurra och Martin Pettersson, kuratorer på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen
Elin Scandurra och Martin Pettersson, kuratorer på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Gonzalo Irigoyen

Frihet att utforma arbetet självständigt, stark sammanhållning och ett stort utbud av kompetensutveckling. Som sjukhuskurator på Karolinska Universitetssjukhuset har du alla möjligheter att växa i professionen och göra skillnad.

För Elin Scandurra stod det redan under studietiden klart att hon ville arbeta som sjukhuskurator. Hon började på Karolinska Universitetssjukhuset direkt efter socionomexamen 2004 och har sedan dess hunnit jobba på en rad olika kliniker. Idag är hon kurator på Cancer och kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
– Att vara sjukhuskurator är enormt mångfacetterat, där fokus varierar utifrån vilken diagnosproblematik och patientgrupp vi arbetar med. Det är väldigt omväxlande och här på Karolinska Universitetssjukhuset är bredden och möjligheterna stora, säger Elin.

Självständigt arbete
Kollegan Martin Pettersson visste även han redan som student att han ville satsa på en karriär som kurator. Han kom som nybakad socionom till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna förra sommaren. Där möter han patienter och anhöriga på barnakuten, LIVA och infektionskliniken.
– Här arbetar vi nära människor i behov av stöd, med frivilliga insatser som verkligen kan göra en positiv skillnad för våra patienter och deras anhöriga. Det är inte lika styrt som en del annat socialt arbete, utan väldigt självständigt. Man arbetar autonomt och får förlita sig på sin egen yrkeskompetens, säger han.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av att arbeta som kurator på Medicinsk enhet för socialt arbete

Inflammation, infektion, hjärta/kärl och neuro, Huddinge
Annika Iglesias
072-598 13 16
annika.iglesias-tejos@sll.se

Inflammation, infektion, hjärta/kärl och neuro, Solna
Marie Söderman
073-620 45 25
marie.soderman@sll.se

Barnsjukvård, Solna och Huddinge
Lena Anmyr
070-420 36 98
lena.anmyr@sll.se

Trauma, akut och intensivvård, Solna och Huddinge
Ulrika Mickelsson
073-620 45 36
ulrika.mickelsson@sll.se

Kvinnohälsa och cancersjukvård, Huddinge och Solna
Reza Zarenoe
072-583 06 10
reza.zarenoe@sll.se

Stark sammanhållning
Med sina cirka 120 sjukhuskuratorer har Karolinska Universitetssjukhuset en av Europas största enheter för socialt arbete. Som kurator arbetar du med stark kollegial sammanhållning, i tvärprofessionella team runt patienterna och bidrar med det viktiga psykosociala perspektivet. Handledning och reflekterande samtal är integrerade delar av verksamheten.
I kraft av sin storlek och ställning i frontlinjen av högspecialiserad sjukvård erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset karriärvägar och kompetensutveckling som är svåra att matcha.
– Om man exempelvis brinner för att driva ett särskilt projekt eller vill vidareutbilda sig finns goda möjligheter till det, framhåller Elin, som under åren har vidgat sin kliniska kompetens inom bland annat krisstöd och psykoterapi.
Handledning av studenter är en viktig del i arbetet, och för den som vill forska finns det möjligheter och uppmuntras.

Funktion Hälsoprofessioner – Karolinska Universitetssjukhuset

Medicinsk enhet Socialt arbete i hälso- och sjukvård ingår i Funktion Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset och är Sveriges största största enhet för kuratorer. Vi utför sociala interventioner och psykosocial behandling. En central del av vårt uppdrag är forskning och utbildning. Hos oss blir du del av en spännande verksamhet i förändring. Här möts du och de andra professionerna kring patienten om komplexa problem och får unika möjligheter att ta del av varandras kunskaper och utvecklas. Vår ambition är att erbjuda psykosocialt arbete i världsklass.

www.karolinska.se