Presentation
Adonia Omsorg

Vi arbetar med helheten

Publicerad 16 september 2020

Adonia startades 2013 av Gustav Bobeck och Gabriel Johnsson med en önskan om att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätten till ett gott liv. Den övertygelsen har lett till att Adonia idag kan erbjuda en helhet, allt från familjehemsvård till ett boende där du som vuxen kan få stöd till ett värdigt liv.

Adonia erbjuder boende med stöd eller behandling på uppdrag av socialtjänsten. Målet är alltid att människor ska bli självständiga utefter sina förmågor och känna sig trygga.
Adonia har även en bemanningssida med inriktning på socialtjänsten med socialsekreterare, behandlingspersonal, handledare, terapeuter och chefer på olika nivåer som både kan myndighetsutövning och arbeta med verksamhetsutveckling.
Adonia har ramavtal med mer än 100 kommuner och har de tillstånd som krävs för den verksamhet vi bedriver.

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta. De engagerar sig.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Välutbildad personal
Inom Adonias olika boendeformer – boende med stöd, boende med skydd, stödboende och familjehem – arbetar välutbildad personal som kan erbjuda olika typer av utredningar, återfallsprevention, familjebehandling, Trappan, Freda och Patriark. Adonia kan även erbjuda behandling utifrån metoder som Repulse, CPU, HAP, Connect, Suicidprevention, Active Parenting, Strategi, LFT och ACT.
Adonia erbjuder även Kvinno- och mansjour för de som är i behov av att snabbt komma ifrån en destruktiv relation. Adonias personal kan hämta upp familjer och ta dem till våra skyddade lägenheter som är möblerade och klara för inflytt.
Den erfarenhet och kunskap som Adonia samlat på sig genom åren lägger idag grunden för allt vårt arbete. Vilken sorts insats det än handlar om arbetar personal på Adonia alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. På Adonia möter vi varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, och unika drömmar och behov. Adonia har barnkurator i organisationen för att kunna tillvarata barnens intresse.

”Vi hade konsult på arbetsledande position. Denne var mycket noggrann, oerhört kunnig, lojal och ambitiös. Konsulten tog ett ekonomiskt ansvar, införde nya förhållningssätt, ökade och avsevärt förbättrade samverkan mellan handläggarna och övriga delar av organisationen. Konsulten hade ett mycket gott bemötande och ett behagligt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia

Organisatoriskt verkar Adonia i Västsverige, men Adonias familjehem finns i hela Sverige.
Enheter i Uddevalla, Ulricehamn, Borås och Göteborg.
Totalt 18 anställda, både män och kvinnor med olika kulturella bakgrunder och olika språkbaser såsom spanska, tigrinia, och somaliska.

Läs mer om oss på www.adonia.se

Kontakt:

Familjehem:
Joachim Berner
0721-85 25 62

Boende med olika former av stöd:
Petra Isaksson
031-757 51 10

Verksamhetsutveckling eller bemanning:
Katarina Rademacher
0721-85 25 50

www.adonia.se