Presentation
Svenska kyrkan

Diakon – yrke med både bredd och djup

Publicerad 16 september 2020
Foto: Ulrich Schulte
Johan Demarkesse, diakoniassistent i Ösmo Torö församling och Elisabeth Linde, diakon i Södertälje församling. Foto: Ulrich Schulte
Johan Demarkesse, diakoniassistent i Ösmo Torö församling och Elisabeth Linde, diakon i Södertälje församling. Foto: Ulrich Schulte

Om ett år vigs Johan Demarkesse, socionom och leg. psykoterapeut, till diakon.
– Jag ser fram emot att fortsätta vara jag, arbeta med samhällsfrågor och möta människor, med den skillnaden att jag får öppna upp min andliga sida och ha Gud med i samtalen även på jobbet.

Det har gått 31 år sedan Johan Demarkesse, diakoniassistent i Ösmo Torö församling, tog sin socionomexamen vid Umeå universitet.
– Jag har främst arbetat med psyko-socialt och psykoterapeutiskt arbete inom sjuk- och hälsovård, och som samordnande kurator på Södersjukhuset. Kyrkan har alltid varit en viktig del av mitt liv och för två år sedan bestämde jag mig för att bli diakon och studerar nu på SKUI, Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut i Uppsala.
Elisabeth Linde, diakon i Södertälje församling, som också är utbildad socionom, arbetade som kurator innan hon för sju år sedan vigdes till diakon.
– Jag tänkte att det blir väl ungefär som att vara kurator men så blev det inte alls, yrket är mycket mer mångfacetterat än så. Under en period var jag till exempel föreståndare för vår second hand-butik. Vad du arbetar med som diakon beror mycket på vem du är, vad du vill jobba med och vilka behov som finns i församlingen.

Åsa Gruffman, enhetschef i Kumla pastorat.
Åsa Gruffman, enhetschef i Kumla pastorat.

Enhetschef
Åsa Gruffman, enhetschef i Kumla pastorat, har liknande erfarenheter.
– Jag diakonvigdes 2011 och arbetade inom Bodarne pastorat fram till 2014 då jag gick över till primärvården och en kuratorstjänst.
Efter fyra år sökte Åsa sig tillbaka till kyrkan, idag är hon enhetschef vid Kumla pastorat.
– Inom kyrkan är det ganska nytt att en diakon är administrativ chef över arbetslaget, historiskt sett har prästen haft den rollen. Men vi diakoner har en annan grundutbildning än prästerna och kan tillföra mycket i frågor som handlar om just personal och verksamhet.
På frågan om hon kan rekommendera andra socionomer att bli diakoner kommer svaret snabbt.
– Absolut! Det handlar i grunden om tro och kallelse, men har man landat där så är diakon ett fantastiskt yrke och uppdrag.

Vill du bli diakon? Klicka här för att ta reda på vad som krävs

Diakon i Svenska kyrkan

För att bli diakon krävs grundläggande fackutbildning/yrkesexamen motsvarande 180 hp inom områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin, folkhälsa etc. För att vara behörig att söka in på pastoralteologiskt slutår och därefter bli diakonvigd , behöver man först ha antagits av biskop samt fullgjort stiftsförlagda moment.

Vid intresse kontakta rekryterare i ditt stift. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på: svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet