Presentation
Kuratorsenheten Sörmland

Som sjukhuskurator får jag använda hela registret

Publicerad 16 september 2020
Foto: Johan Klinthammar
Malin Carlsson, chef för Kurator-enheten, Maria Breitholtz, kurator och Marcus Johansson, kurator hos Region Sörmland. Foto: Johan Klinthammar
Malin Carlsson, chef för Kurator-enheten, Maria Breitholtz, kurator och Marcus Johansson, kurator hos Region Sörmland. Foto: Johan Klinthammar

Det har gått sex år sedan Maria Breitholtz lämnade en tjänst som biståndshandläggare inom socialtjänsten för att börja som kurator på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Det är ett jätteroligt och varierat arbete där jag får använda hela mitt register som socionom.

Kuratorsenheten i Region Sörmland är en länsövergripande enhet med mottagningar på sjukhusen i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.
– Alla kuratorer sitter tillsammans på respektive mottagning och har gemensamma dagliga möten, arbetsplatsträffar, handledning etc. tillsammans. Varje medarbetare är också knuten till en eller ett par kliniker, men upplägget gör att man inte sitter som ensam kurator på en avdelning utan har en tillhörighet och dagligt utbyte med andra inom samma profession, berättar Malin Carlsson, chef för Kuratorenheten i Sörmland.
Maria Breitholtz började arbeta inom verksamheten 2014.
– Det som lockade var att få arbeta med såväl sluten- som öppenvård på ett sjukhus där det händer mycket och man ställs inför både akuta saker och patienter som kommer mer regelbundet.

Teamarbete
Kollegan Marcus Johansson har en liknande bakgrund.
– Jag började som kurator på Mälarsjukhuset 2015 efter att ha arbetat som socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i cirka sju år. Idag arbetar jag på Kullbergska sjukhusets kuratormottagning i Katrineholm med särskild inriktning mot njurkliniken.
Det som lockade var bland annat det nära samarbetet med andra yrkeskategorier.
– Vi är knutna till den paramedicinska enheten vilket gör att man per automatik träffar olika professioner. Jag trivs också med att vara en del av teamarbetet på kliniken där jag bidrar med det psykosociala perspektivet.
Skillnaden mot att arbeta inom socialtjänsten menar han är mindre än vad man kan tro.
– Det handlar fortfarande om att möta människor i kris, men som sjukhuskurator arbetar man dock inte med myndighetsutövning.
De båda kollegorna kan varmt rekommendera andra socionomer att börja på enheten.
– Det är ett kul och omväxlande jobb samtidigt som det är väldigt spännande att träffa personer som själva valt att få träffa en kurator, säger Marcus.
Även Maria ser variationen i arbetet som en stor fördel.
– Här möter jag olika typer av patienter, ärenden och öden, ett arbete med både gas och broms där man blir väldigt bred i sin profession.

Kuratorsenheten i Region Sörmland

Inom Region Sörmland finns en länsövergripande kurator-enhet med mottagningar på sjukhusen i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Enheten ingår i verksamheten paramedicin och har i dagsläget 29 anställda kuratorer som arbetar brett inom det psykosociala fältet med bland annat psykosocialt stöd, behandlingsarbete och samtalsstöd.

www.regionsormland.se