Presentation
Bitoreq

Sparar 4 miljoner per år på automatiserad hantering

Publicerad 16 september 2020
Eva Kongshöj, vd på Bitoreq.
Eva Kongshöj, vd på Bitoreq.

Strängnäs kommun har med hjälp av automatisering lyckats spara två tredjedelar av arbetet kring ekonomiskt bistånd. Denna tid kan nu istället läggas på att träffa invånarna och hjälpa dem till ett självständigt liv i arbete.

Strängnäs kommun identifierade 2018 ett ökat behov att få fler invånare i arbete, då utanförskapet för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd är stort och innebär höga kostnader för skattebetalarna. För att lyckas med detta skulle socialsekreterarna behöva ta en ännu mer aktiv roll genom hela processen att få folk i varaktigt arbete. Detta var inte möjligt med en traditionell manuell handläggning. Således behövde man förbättra arbetssättet för att skapa tid.
Genom ett flertal workshops och studiebesök hos andra kommuner, kom Strängnäs kommun fram till att det går att automatisera mycket av processen för ekonomiskt bistånd. I januari 2019 påbörjades därför ett automatiseringsprojekt tillsammans med Bitoreq. I augusti samma år blev den sista releasen klar och hela lösningen därmed implementerad.
– Bitoreq levererade inte det vi bad om utan att först förstå behovet. På så sätt har lösningen hela tiden utvecklats längs med vägen. Jag har jobbat inom IT länge, men detta är en av de få gångerna där man verkligen har varit agila. Totalen blev bättre än alla hade tänkt, säger Frédéric Rambaud, digital strateg på Strängnäs kommun.

Minskat arbetet med två tredjedelar
Idag har Strängnäs kommun lyckats spara ungefär två tredjedelar av arbetet kring ekonomiskt bistånd. Denna tid kan nu istället läggas på att träffa invånarna och hjälpa dem till ett självständigt liv i arbete. Det är fortfarande socialsekreterarna som fattar beslut, men underlaget tas fram av datorn.
– Handläggarna som har studerat socialt arbete i fyra år får nu mer tid att träffa invånarna istället för att sitta framför datorn. Genom att hjälpa klienter till verkligt arbete beräknar vi kunna spara fyra miljoner om året, säger Frédéric Rambaud.
– Denna lösning finns och har varit i drift i över ett år. Vi ser till att förstå våra kunders behov och levererar det de behöver. Vi finns till för dem i alla faser, både när det gäller strategiskt, taktiskt och operativt arbete och vi har den erfarenhet och kompetens som krävs. Med oss är det tryggt att automatisera, säger Eva Kongshöj, vd på Bitoreq.

Klicka här för att läsa om vår automatiserade lösning för hantering av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Bitoreq

Bitoreq startades 2016 av dess nuvarande vd med drivkraften att frigöra tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter. Tillsammans med våra kunder tillvaratar vi digitaliseringens och automatiseringens möjligheter. Bitoreq leder den digitala omställningen från dagens miljö till Digitalisering, Robotic Process Automation, RPA, och Artificiell Intelligens, AI. Vi bidrar med teknisk utveckling, ledarskap och utbildning och har gedigen erfarenhet, och certifierad kompetens, inom digitalisering, automatisering, utveckling och ledarskap.

www.bitoreq.se