Presentation
Socionomkraft

Inga genvägar till branschkunskap och kvalitet

Publicerad 16 september 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Wolf Andersson, senior konsultchef och Leena Andersson, personal-/ konsultchef på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Wolf Andersson, senior konsultchef och Leena Andersson, personal-/ konsultchef på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Det finns inga genvägar till kvalitet. Den avgörs av det dagliga arbetet och önskan att bli bättre redan idag. På Socionomkraft tar vi det sociala arbetet på allvar.

Socionomkraft är Sveriges enda större bemanningsföretag som enbart inriktar sig på socionomer och socialt arbete. Företaget är starkt värderingsdrivet, med tydlighet och transparens som ledord.
– Vårt arbete genomsyras av kvalitetsfokus i varje led och vi tar verkligen det sociala arbetet på allvar. Det är enkelt att samarbeta med oss, vi har ordning och reda och håller det vi lovar, berättar Leena Andersson, som är personal-/ konsultchef, med över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika verksamheter.

Klicka här för att se våra lediga socionomuppdrag just nu

Klicka här för att läsa mer om vår socionombemanning

Naturlig förståelse för behov
Leena får medhåll av sin kollega Wolf Andersson, som är senior konsultchef med lång erfarenhet inom kommunalt och privat socialt arbete. Han har verkat inom socionombemanningsbranschen sedan 2014 och var konsult själv så tidigt som 2002. Han kan socionombemanning.
– Socionomkraft har ett grundmurat rykte som man verkligen lever upp till. Kompetensen inom företaget är genomgående hög hos både konsulter och ledning och alla har egen gedigen erfarenhet av socialt arbete. Detta genererar en naturlig förståelse för konsulternas, kundernas och klienternas behov, säger han.

Noggrann matchning och gedigna uppföljningar
Socionomkraft har ramavtal med fler än 100 kommuner i hela landet inom samtliga kategorier av socialt arbete. Det är få aktörer som har denna bredd. De flesta uppdrag finns inom Barn och ungdom, och vi har även stor förfrågan inom LSS, ekonomiskt bistånd, SoL och missbruk samt olika typer av chefspositioner. Tack vare hög kunskap och kompetens anlitas också många av Socionomkrafts konsulter till särskilt komplexa ärenden.
– Vi arbetar med allt inom myndighetsutövning och är väldigt noggranna med att matcha rätt konsult till varje uppdrag. Detta är en förutsättning för att kvalitetssäkra och leverera bra resultat, säger Wolf.
För Socionomkraft är bra uppstarter och uppföljningssamtal med kunder och konsulter A och O. Tack vare en tät dialog är det vanligt med återkommande kunder eller konsulter som frågar efter sitt nästa uppdrag från just oss.
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Leena.

Välkommen till oss

Har du lång erfarenhet, ett varmt engagemang och vill bidra med just din kompetens – varmt välkommen till oss på Socionomkraft!

Klicka här för att se våra lediga socionomuppdrag just nu

Klicka här för att läsa mer om vår socionombemanning

Socionomkraft

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete och goda anställningsvillkor med kollektivavtal. Ledstjärnan är att utforma kvalitativa konsulttjänster som går hand i hand med den aktuella utvecklingen inom socialt arbete. Socionomkraft är ett kunskapsorienterat konsultföretag vars strävan är att skapa ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer som vill utvecklas och bidra till yrkesutvecklingen.

Läs mer på www.socionomkraft.se