Presentation

Webbsända kurser i socialrätt

Publicerad 22 april 2020

Gå en webbsänd kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Kurserna vänder sig till dig som är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas.

Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt, barnkonventionen och mycket mer.

Alla våra kurser ger dig praktiska kunskaper för ditt arbete inom socialtjänsten.

För mer information och anmälan, klicka på länkarna nedan
26 maj 2020
Socialtjänstens arbete med barn i familjehem

27 maj 2020
Förverkliga barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning

2 jun 2020
Social omsorg i coronatider

4 jun 2020
Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

10 sep 2020
Webbsänd konferens – Personlig assistans-​dagen


Webbsänd kurs – så funkar det!
Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Du får ett mejl med en länk som tar dig till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube-​ eller Googlekonto, och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt, alternativt går det att att mejla dina frågor.

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/

<!— BORTTAGNA LÄNKAR 13 MAJ 2020
5 maj 2020
LSS – en grundkurs om lagen och dess tillämpning

12 maj 2020
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

13 maj 2020
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
—>