Etikettarkiv: Konsult

Vi arbetar med helheten

Adonia startades 2013 av Gustav Bobeck och Gabriel Johnsson med en önskan om att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätten till ett gott liv. Den övertygelsen har lett till att Adonia idag kan erbjuda en helhet, allt från familjehemsvård till ett boende där du som vuxen kan få stöd till ett värdigt liv.

Adonia erbjuder boende med stöd eller behandling på uppdrag av socialtjänsten. Målet är alltid att människor ska bli självständiga utefter sina förmågor och känna sig trygga.
Adonia har även en bemanningssida med inriktning på socialtjänsten med socialsekreterare, behandlingspersonal, handledare, terapeuter och chefer på olika nivåer som både kan myndighetsutövning och arbeta med verksamhetsutveckling.
Adonia har ramavtal med mer än 100 kommuner och har de tillstånd som krävs för den verksamhet vi bedriver.

”Jag är väldigt, väldigt nöjd med Adonia. De har kunniga medarbetare som är professionella och lätta att samarbeta med. Det är alltid lätt att få kontakt, och de är snabba att höra av sig om det händer något som jag kanske behöver veta. De engagerar sig.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Välutbildad personal
Inom Adonias olika boendeformer – boende med stöd, boende med skydd, stödboende och familjehem – arbetar välutbildad personal som kan erbjuda olika typer av utredningar, återfallsprevention, familjebehandling, Trappan, Freda och Patriark. Adonia kan även erbjuda behandling utifrån metoder som Repulse, CPU, HAP, Connect, Suicidprevention, Active Parenting, Strategi, LFT och ACT.
Adonia erbjuder även Kvinno- och mansjour för de som är i behov av att snabbt komma ifrån en destruktiv relation. Adonias personal kan hämta upp familjer och ta dem till våra skyddade lägenheter som är möblerade och klara för inflytt.
Den erfarenhet och kunskap som Adonia samlat på sig genom åren lägger idag grunden för allt vårt arbete. Vilken sorts insats det än handlar om arbetar personal på Adonia alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. På Adonia möter vi varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, och unika drömmar och behov. Adonia har barnkurator i organisationen för att kunna tillvarata barnens intresse.

”Vi hade konsult på arbetsledande position. Denne var mycket noggrann, oerhört kunnig, lojal och ambitiös. Konsulten tog ett ekonomiskt ansvar, införde nya förhållningssätt, ökade och avsevärt förbättrade samverkan mellan handläggarna och övriga delar av organisationen. Konsulten hade ett mycket gott bemötande och ett behagligt sätt.”

Beställare, anställd hos socialtjänsten

Adonia

Organisatoriskt verkar Adonia i Västsverige, men Adonias familjehem finns i hela Sverige.
Enheter i Uddevalla, Ulricehamn, Borås och Göteborg.
Totalt 18 anställda, både män och kvinnor med olika kulturella bakgrunder och olika språkbaser såsom spanska, tigrinia, och somaliska.

Läs mer om oss på www.adonia.se

Kontakt:

Familjehem:
Joachim Berner
0721-85 25 62

Boende med olika former av stöd:
Petra Isaksson
031-757 51 10

Verksamhetsutveckling eller bemanning:
Katarina Rademacher
0721-85 25 50

www.adonia.se

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft är ett konsultföretag som har socialt arbete i sitt hjärta med kvalitet, kompetens, rättssäkerhet och personligt bemötande som ledstjärnor. Konsulterna väljs med största omsorg, endast erfarna och självgående konsulter med olika spetskompetens matchas med uppdrag som gör skillnad för människor.

Socionomkraft arbetar med handläggaruppdrag, chefsuppdrag, handledning, omsorgs- och hemutredningar, familjebehandling och komplexa ärenden. Tjänstelösningar kan skräddarsys utifrån kundernas unika behov.
– Vi strävar efter att vara en värdeskapande och kvalitativ partner till social­tjänstens verksamheter. Både jag och vår personalchef har gedigen erfarenhet av socialt arbete, och därför god förståelse för yrkens förutsättningar och behov. Vi förstår verksamheters utmaningar, vi pratar samma språk, vilket hjälper oss att genom en nära dialog med kommuner erbjuda rätt lösning åt de svåraste problemen, säger Olga Zakrjevskaia, vd på Socionomkraft.

Har vi det perfekta uppdraget för dig? Klicka här för att se våra uppdrag

Djup förståelse för socialtjänstens behov
Socionomkrafts ledning har själva mångårig erfarenhet av konsultarbetet och har kunskap om vad som efterfrågas av konsulter hos uppdragsgivare. De är också väl införstådda med vilket stöd konsulten på sitt uppdrag behöver.
– Det är viktigt att det arbetet som utförs av konsulterna möter upp de olika behoven som finns i det sociala arbetet. Genom kontinuerliga personliga möten med både konsulter och arbetsledare på kommunerna ökar vi vår kännedom om vilken kompetens och erfarenhet som behövs och efterfrågas. Vi ser att det är viktigt och ömsesidigt givande med långsiktiga kontakter med kommuner för att uppnå det goda och önskade resultatet. För att ta sig an de varierande uppdragen på bästa möjliga sätt får konsulterna uppdaterad kunskap och utbildningar inom yrkesområde, säger Leena Andersson, personalchef på Socionomkraft.

Variation och självständigt arbete
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Olga Zakrjevskaia.
Helena Wendel har arbetat som socionomkonsult på Socionomkraft i tre år.
– Jag sökte nya utmaningar i karriären och upptäckte snabbt att jag trivs i rollen som konsult. Jag gillar variationen med olika uppdragsgivare, möjligheten att få arbeta självständigt, att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar och som tillhandahåller den backup jag behöver. Jag trivs på Socionomkraft och får använda hela min kompetens, säger hon.

Vi är en nischleverantör av kvalitativa konsulttjänster inom socialtjänsten. Läs mer här!

Socionomkraft

Socionomkraft började år 2015 och är ett auktoriserat konsultföretag med kollektivavtal för socionomer. Företaget erbjuder olika typer av kvalificerade tjänster inom socialt arbete. Mer än 80 svenska kommuner kan anlita Socionomkraft genom upphandlade ramavtal.
www.socionomkraft.se

Snabbrörlig spjutspetskompetens

Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Systerföretagen Kronan Konsult och Kronangruppen arbetar utifrån honnörsorden att vara en självklar partner och ett komplement till socialtjänsten, oavsett om det gäller myndighetsutövning eller utförande.

De insikter företagen samlar på sig på utförarsidan drar de nytta av då de arbetar med myndighetsutövning och tvärtom.
– Vi vill erbjuda en social vård som korresponderar med socialtjänsternas och klienternas behov. Då är det bra med en öppen, transparent organisation så att vi får en förståelse kring vad som prioriteras ute på socialkontoren. Därmed kan vi använda det direkt i våra utförarverksamheter, vilket i sin tur gör att vi blir skickligare på att möta social­tjänstens önskemål om utformning av vård, förklarar verksamhetschefen för konsult- och bemanningsverksamheten på Kronan Konsult, Hans Eklund.

Vill du få ut mer av dig själv och den profession du representerar? Jobba med oss!

En del av socialtjänstens palett
Kronan Konsult och Kronangruppen startades av socionomer för socionomer, något som fortfarande finns i kärnan av företagens verksamhet.
– Det yttersta målet med vårt arbete är att vara en del i det svenska sociala arbetet och av socialtjänstens palett för att de ska klara att utföra det arbete de är ålagda. Därför driver vi skyddade boenden, konsulentstödd familjehemsvård, HVB och öppenvård. Vi som arbetar här är själva ute och stöttar – det finns inget för högt eller lågt, utan vi hjälps åt. Just därför har vi en både rolig och bra arbetsplats, konstaterar verksamhetschefen för Kronangruppen, Mikael Håkansson.

Ser alltid individen
Zoran Tomic är en nyckelperson hos Kronangruppen i sin roll som placeringssamordnare. Han ansvarar för placeringsförfrågningar gällande skyddat boende, familjehem och HVB. Utöver placeringssamordning ansvarar han för uppföljningar och utvärderingar av placeringar och samarbetet med socialförvaltningarna.
– Vi är noggranna med att se till de individuella behoven och socialtjänstens önskemål. Vi är små och lyhörda, och kan därmed snabbt ställa om och agera. Därför har vi andra möjligheter att verkligen finnas med som stöd hela vägen ut i samhället. Det blir en spjutspets i det vi arbetar med, något vi är väldigt stolta över, avslutar Zoran.

Anlita oss! Läs mer här!

Kronan Konsult och Kronangruppen
Kronan Konsult och Kronangruppen har båda socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Kronangruppen är inriktad på konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende, öppenvård samt HVB. Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält.kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.sekontakt@kronangruppen.se
www.kronangruppen.se

Bemannia ligger steget före

Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Att vara konsult hos Bemannia innebär samma trygghet som en traditionell anställning. Företaget är ISO-certifierat och har kollektivavtal, vilket bland annat innefattar pensionsavsättning.

Bemanningsföretaget Bemannia har lång erfarenhet inom socionombemanning. Här arbetar man proaktivt med att säkerställa bästa möjliga förutsättningar och uppdrag för alla konsulter. Mia Gustafsson, konsultchef, förklarar att det till syvende och sist handlar om att ligga steget före.
– Marknaden för socionombemanning håller på att stabilisera sig, så för att fortsätta ligga i framkant behöver vi sticka ut. Det gör vi genom att hela tiden tänka framåt, såväl vad gäller att planera konsulternas kommande uppdrag och vara del i ramavtal över hela Sverige, som att utvärdera arbetsmiljön och satsa på ett nära och personligt ledarskap.

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer här!

Stämmer av med konsulterna
Ett led i detta är att ha en kontinuerlig dialog med konsulterna och att ständigt vara närvarande och tillgängliga för att ge stöd och svara på frågor.
– När våra konsulter är ute på sina uppdrag har vi regelbunden kontakt. Vår ambition är att åka ut för att besöka dem på arbetsplatserna och stämma av och följa upp att allting går som det ska, oavsett om det gäller arbetsbelastning eller trivsel i allmänhet. Alternativt bara för att luncha eller ta en fika. Den här typen av uppföljning är något vi verkligen är bra på, vågar jag påstå, säger Lisa Målberg, konsultchef och teamledare.

Öppenhet och transparens
Förutom de mer traditionella förmånerna såsom pensionsavsättning och så vidare, erbjuder Bemannia konkurrenskraftiga löner och uppmuntrar därtill sina konsulter till kompetensutvecklande och utvecklande initiativ.
– När vi hittar bra konsulter vill vi göra allt vi kan för att få dem att trivas samt hitta utvecklande uppdrag till dem. Det är naturligtvis en av anledningarna till att vi satsar så mycket på utveckling och ledarskap, och vår kommunikation med konsulterna. Vi tror på att vara rättvisa och ärliga och ha en öppen kommunikation och transparens. Det vinner vi på i längden, avslutar Cecilia Bjurler, konsultchef.

Är din arbetsplats i behov av socionomkompetens? Klicka här för mer information

Bemannia
Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Företaget har ramavtal med cirka 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. De erbjuder dig som socionom uppdrag runt om i hela Sverige. Bemannia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal.

Bemannia AB (Publ.)
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

4 av 10 socionomer kan tänka sig bemanning

39 % av socionomerna skulle kunna tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag. Även om andelen sjunkit från 51 % i augusti 2017 så är det fortfarande en hög andel.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som socionom för ett bemannings- och konsultföretag?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

De kan komplettera och utveckla det sociala arbetet

Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Socionomkonsulter har traditionellt sett ofta använts för att fylla vakanser och avlasta vid arbetstoppar, men erfarna konsulter kan många gånger även stötta chefer, agera mentor och analysera socialtjänstens organisation och arbetssätt.

63 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete.
– Jag tror att värdet i många fall kan ses ur flera olika synvinklar. En konsult tillför kompetens och fungerar som ett komplement till en befintlig arbetsgrupp där konsulten kan arbeta från ett mer nyanserat perspektiv. Jag tror även att värde kan tillföras till avdelningens arbetsmiljö, utifrån den psykiska arbetsbelastningen. Många av våra kunder arbetar med komplexa frågeställningar. Socialtjänsten uppskattar ofta att anlita konsulter för specifika ärenden där man inte vill belasta den egna arbetsgruppen, utan gärna ser en ny bedömning av en konsult, säger Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom.

Detaljerad kravspecifikation
Han anser att verksamheter som anlitar socionomer från bemanningsföretag först behöver definiera vad man behöver, både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter är det dags att omvandla sina önskemål till en detaljerad kravspecifikation.
– Många konsulter ger gärna feedback och framställer analyser av förbättringsområden inom en arbetsgrupp. De kan även effektivisera processer eller utveckla en verksamhet, säger Armin Fejzic.

Komplement
– Socionomkonsulter kan tillföra mycket värde till en organisation, men det är viktigt att organisationer som anlitar konsulter kontinuerligt arbetar med sin långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsplan. Konsulter bör betraktas som ett komplement i det sociala arbetet, inte en permanent kompetensförsörjningslösning, säger Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Majoriteten av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning anser att socionomkonsulter kan vara värdefulla för att hantera arbetsmängden vid för hög arbetsbelastning, vid vakanser för att kunna hantera ärenden i tid, i samband med särskilda utredningar och för att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen.

Värdefullt utifrånperspektiv
– Socionomkonsulter kan nyttjas till så mycket mer än att enbart bemanna socialtjänstens utredningsarbete. De har ofta en gedigen erfarenhetsbas och kommer med ett utifrånperspektiv som bland annat kan användas till att bistå i organiseringen av det sociala arbetet. De kan ofta även vara till hjälp vid rekrytering och genomföra analyser av arbetssätt och organisationsstruktur. Socionomkonsulter kan också fungera som mentor för nyutexaminerade och nyanställda och som bollplank för chefer, säger Mikael Håkansson.

Kan socionomer från bemannings- och konsultföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete?

På vilka sätt kan socionomer från bemanningsföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete? Ange gärna flera.

1. Vid för hög arbetsbelastning, för att hantera arbetsmängden
2. Vid vakanser, för att kunna hantera ärenden i tid
3. Vid särskilda utredningar
4. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
5. Vid sjukdomar
6. För att få specialistkompetens
7. För att med kort varsel få en interimschef
8. Annat

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Hitta ditt äventyr som socionomkonsult hos Dedicare

Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som socionomkonsult hos Dedicare har du friheten och flexibiliteten att själv avgöra hur, när och var du vill arbeta. Dedicare är Nordens största aktör inom socionombemanning och kan därför erbjuda gott om uppdrag, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande arbetssituation.

Marta Aregawi är en av de socionomer som är tillsvidareanställd som konsult hos Dedicare. Hon tog sin examen 2014 och har sedan dess hunnit arbeta både med barn och unga, försörjningsstöd, och ensamkommande flyktingbarn.
– Jag har alltid haft ett intresse för att hjälpa människor och tycker att jobbet som socionom är väldigt givande och intressant. Jag kände dock att jag ville ha större frihet och flexibilitet, så att jag kunde vara lite mer spontan med min fritid och min semester. En kamrat till mig, som hade arbetat för Dedicare tidigare, rekommenderade dem varmt och efter att ha gjort lite egen research kring olika företag var det ett enkelt val. Det kändes tryggt och bra att komma hit, säger hon.
Kollegan Mårten Nilsson har arbetat som socionom i nära åtta år och framförallt varit inriktad mot arbete med äldre och LSS med vuxna. Liksom Marta blev han rekommenderad Dedicare av kollegor och även han trivs bra med de flexibla förutsättningar han har som konsult. Men den främsta anledningen till att han sökte sig till Dedicare var äventyret:
– Det är spännande att hamna på nya arbetsplatser, även om jag självklart kan ange önskemål om var och hur jag vill arbeta. Tänk vilken förmån det är att hamna på västkusten en sommar! Sedan är lönen verkligen konkurrenskraftig, men det visste jag inte innan jag kom hit, så det var snarast en bonus. Jag rekommenderar verkligen andra socionomer att våga ta steget till att bli konsult – man lär sig otroligt mycket och blir utmanad på ett helt nytt sätt. Dessutom får man chansen att bedriva socialt arbete över hela Sverige, vilket är väldigt spännande, avslutar han.


Hila hittade äventyret inom Dedicare

Hila Hezaveh började på Dedicare som socionomkonsult. Hon trivdes bra men ville mer med sin Dedicare-resa och fick en tjänst som konsultchef. Sedan juni i år har hon dessutom blivit befordrad till teamledare inom affärsområdet.

– Det kanske låter som en kliché, men jag älskar verkligen mitt jobb och jag trivs jättebra. För mig har min socionomexamen varit en biljett till nya resor med nya äventyr och erfarenheter och det har varit jättespännande hela vägen, berättar Hila.
Hon lyfter fram att det som fällde avgörandet huruvida hon skulle söka tjänsten som konsultchef var den oerhört positiva bild hon fick av bolaget och innepersonalen på Dedicare, samt att hon verkligen uppskattade möjligheten att bredda sin kompetens och växa i sin roll inom företaget.
– Som konsultchef är en del av mitt arbete att ge rätt kompetens till rätt plats. Det gör ju att vi i förlängningen har ett brukarperspektiv, för att exempelvis ett barns behov ska kunna utredas och bedömas i god tid, behövs även personal på plats med rätt kompetens och det är där jag kommer in i bilden. Jag erbjuder kompetenta socionomkonsulter till myndigheter och andra verksamheter. Som teamledare har jag även en mer coachande och stöttande roll till konsultchefer som arbetar inom affärsområdet.
Hila betonar också att bilden av vad hon och hennes kollegor arbetar med behöver ses i ett större perspektiv.
– Fördomen är att bemanning handlar om vinster, men vad kostar det samhället om ett barn inte får den insats barnet är i behov av i rätt tid, eller om socialtjänsten är överbelastad och därmed inte hinner göra en kvalitativ och korrekt bedömning? Utan socialsekreterare får inte brukarna den hjälp de behöver. Vårt jobb är därför att avlasta socialtjänsten och stötta upp när det är brist på personal så att vårt sociala välfärdssystem fungerar.
Dedicare Socionoms konsultchefer är till övervägande del själva socionomer, och många av dem har erfarenhet av att arbeta inom Social­tjänsten. Förutom att den samlade kompetensen är något som kunderna uppskattar är det också till stor hjälp för konsulterna. Hila poängterar att Dedicares ambition är att hitta individuella lösningar för både konsulten och kunden, att ha god och respektfull kommunikation, en personlig kontakt och vara lyhörd.
– Vi har spetskompetens inom vårt område och där skiljer vi oss från mängden. Vi förstår vad både kunder och konsulter behöver och vad det betyder när de pratar om ärendemängd, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Därför åtnjuter vi också ett väldigt högt förtroende inom branschen, något som vi är både glada och stolta över.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familje­hemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Ringvägen 100, 10tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

Bemanningsföretagen som socionomerna rekommenderar

Dedicare, Agila, Humana och Teambo är de bemannings- och konsultföretag som flest socionomer skulle rekommendera för att fylla en socionomvakans. Socionomer inom socialtjänsten skulle rekommendera Dedicare, Teambo, Agila, Socionomuthyrning och YOUMI.

Vilka av följande bemannings- och konsultföretag för socionomer skulle du rekommendera om en socionomvakans måste fyllas? (Ange gärna flera.)

Vilka av följande bemannings- och konsultföretag för socionomer skulle du rekommendera om en socionomvakans måste fyllas? (Ange gärna flera.)

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Människor som hjälper människor

Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
Joakim Södermark, Lina Forsberg och Maria Hollström på Cura Nord. Foto: KMH Fotografi
– För oss är en konsult en person som är kompetent och självgående och därmed stöttar upp organisationen. Det är viktigt att chefer och anställda blir avlastade och kan fokusera på rätt saker. För att detta ska vara möjligt behöver konsulten vara trygg, ha en hög kompetens och erfarenhet och få rätt stöd från konsultföretaget, säger Maria Hollström, socionomkonsult och nybliven utvecklingsledare på Cura Nord.

Cura Nord har varit verksamma inom socionombemanning sedan januari 2017 och har sedan starten kontinuerligt hjälpt socialtjänster runt om i landet. Målet – att förhindra kompetensbrist i organisationer som hjälper människor i behov – är en drivkraft som heter duga för företaget. För att kunna nå målet är företaget övertygat om att trygghet och engagemang behöver genomsyra företagets alla kontakter och processer.
– Jag vet hur viktigt det är att vara på ett företag som bryr sig om en, säger Lina Forsberg. Lina är en av grundarna av Cura Nord, med erfarenhet av såväl personalledning som brett HR-arbete. Att se människan, både kunden och sina egna anställda, är en av grundstenarna i Cura Nords verksamhet.

Trygghet i fokus
– Vi vill att våra konsulter ska kunna vara sig själva och trivas hos oss. Därför har vi kollektivavtal, försäkringar, tydlig arbetsmiljöuppföljning och extern handledning för att de ska känna sig trygga i sin konsultroll. Vi tror stenhårt på att vi genom att ta hand om våra anställda på bästa sätt lägger grunden till att de kan göra ett bättre jobb tillsammans med människorna de hjälper, säger Joakim Södermark, konsultchef och grundare. Han poängterar att samma sak gäller hos kund, där ansvarsförsäkring, uppföljning och en ärlig dialog lägger grunden för ett gott samarbete.
Företaget har under resans gång fått stor respekt för vilket ansvar konsultrollen medför. Att arbeta som socionomkonsult är en självständig roll med krav på hög leverans.
– Vi som arbetsgivare behöver ha förståelse för dessa krav och finnas där oavsett vad det gäller, säger Lina Forsberg. Det är viktigt att konsulten har förtroende för oss och att vi har ett välfungerande samarbete, så vi inte belastar kunden på något sätt.
Maria Hollström instämmer:
– Givetvis behöver konsulter precis som andra medarbetare bli sedda och hörda och få det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Som socionomkonsult på Cura Nord har jag alltid känt mig trygg i att detta fungerar väl. Som utvecklingsledare kommer jag att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla såväl våra konsulter som de olika tjänster vi kan erbjuda organisationer.

Ärlig dialog
Återkoppling och uppföljning är därför ett viktigt redskap för att säkerställa både medarbetarnas trivsel och kundens nöjdhet. Ärlighet och transparens menar företaget är A och O i branschen, då konsulterna ska veta vad de ger sig in i och kunderna får vad de förväntar sig, och mer därtill. Joakim Södermark poängterar att man har siktet inställt på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, konsulter och uppdrag.
Cura Nord startade i liten skala och även om de vill behålla det lilla formatet i form av personligt omhändertagande och omsorg om sina konsulter och kunder, räknar de med att fortsätta växa och utveckla verksamheten. I och med utökningen med en utvecklingsledare ser Cura Nord att företaget framöver kommer att kunna stötta en hel organisation med det som behövs, till exempel avlastning, genomlysning, kvalitets­arbete och arbetsmiljö. Cura Nord vill finnas med i arbetet att skapa fungerande, rättssäkra och hållbara verksamheter där de anställda trivs.

Cura Nord Bemanning
Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer. Företaget har sitt säte i Umeå men har såväl kunder som konsulter i hela Sverige. Genom erfarna och kompetenta socionomkonsulter vill företaget hjälpa till i arbetet med att skapa hållbara organisationer med god arbetsmiljö.

Cura Nord Bemanning
& Rekrytering AB
Umestan Företagspark, Hus 7
903 47 Umeå
Tel: 090-34 00 140
www.curanord.se

På InCuria har vi ”allt under ett tak”

Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
– Som psykoterapeut på InCuria arbetar jag integrerat med en rad olika kompetenser och aktörer där klienten är en deltagare i teamet. Tillsammans gör vi stor skillnad vilket gör att vårt arbete känns både viktigt, utmanande och roligt att gå till, säger Ulrica Lütje.

InCuria har specialiserat sig på att tillhandahålla en psykiatriförstärkt, integrerad familjehemsvård.
– Jag brukar beskriva det som att vi arbetar från ax till limpa. Det innebär att vi har många olika kompetenser kopplade till varje klient. I teamet ingår såväl överläkare, psykoterapeut, behandlare och vårdkoordinator som familjehem, uppdragsgivare och klienter, berättar Marie Kressin, vd.
Den psykiatriintegrerade vården utgör grunden för hela verksamheten.
– De personer som placeras hos oss har i de allra flesta fall psykisk ohälsa som kan gömma sig bakom missbruk eller problembeteenden. Därför har vi valt att integrera en psykiatridel i helhetslösningen vi erbjuder.
I konceptet ingår även en psykiatrisk och social kartläggning som varje klient genomgår innan behandlingen startar.
– För att kunna hjälpa våra klienter måste vi först ta reda på klientens problematik innan vi kan påbörja behandling. Därefter läggs en individanpassad behandlingsplan för varje klient, berättar Marie.

Gemensam målbild
Utslussningsplaneringen är en viktig del på InCuria varför denna påbörjas redan vid placeringens start.
– Målbilden skapar vi tillsammans med uppdragsgivare och klient. Vi är sedan med hela vägen, bistår med behandlingskunskap och handledning inför utslussning samt ser till att rätt instanser tar vid där vårt uppdrag slutar, säger Marie.
Ulrica Lütje, psykoterapeut, har arbetat på Incuria i fem år och trivs med att få jobba med klientens samlade problematik, från ax till limpa.
– Vi möter komplex problematik hos våra klienter, det är ett omfattande arbete som kräver mycket tålamod, men vi ger aldrig upp. Det är en inställning som genomsyrar hela verksamheten och skapar trygghet och tillit till vad vi gör. Att vi jobbar tillsammans med våra klienter mot gemensamma mål är en viktig del av framgången.
– Vårt koncept handlar om att göra en stor förändring i våra klienters liv. För att klara det måste man ta hänsyn till hela människan och den samlade problembilden. Som medarbetare på InCuria kan vi göra skillnad på riktigt, fastslår Ulrica. Vi får inte blunda för den ökade psykiska ohälsan hos våra barn, ungdomar och unga vuxna!

InCuria
Vi som arbetar på InCuria värdesätter en god vård som bygger på forskningsevidens, hög tillgänglighet, bra service och ett respektfullt bemötande. Våra medarbetare består av socionomer, psykiatrer samt psykoterapeuter med goda kunskaper inom psykiatri, psykologisk och psykosocial behandling.

InCuria
Stora torget 3
722 15 Västerås
Tel: 021-480 79 00
www.incuria.se