Bemanningsföretagen som socionomerna rekommenderar

Publicerad 11 september 2018
Text: Redaktionen

Dedicare, Agila, Humana och Teambo är de bemannings- och konsultföretag som flest socionomer skulle rekommendera för att fylla en socionomvakans. Socionomer inom socialtjänsten skulle rekommendera Dedicare, Teambo, Agila, Socionomuthyrning och YOUMI.

Vilka av följande bemannings- och konsultföretag för socionomer skulle du rekommendera om en socionomvakans måste fyllas? (Ange gärna flera.)
Vilka av följande bemannings- och konsultföretag för socionomer skulle du rekommendera om en socionomvakans måste fyllas? (Ange gärna flera.)
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.