Presentation

På InCuria har vi ”allt under ett tak”

Publicerad 11 september 2018

Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
– Som psykoterapeut på InCuria arbetar jag integrerat med en rad olika kompetenser och aktörer där klienten är en deltagare i teamet. Tillsammans gör vi stor skillnad vilket gör att vårt arbete känns både viktigt, utmanande och roligt att gå till, säger Ulrica Lütje.

InCuria har specialiserat sig på att tillhandahålla en psykiatriförstärkt, integrerad familjehemsvård.
– Jag brukar beskriva det som att vi arbetar från ax till limpa. Det innebär att vi har många olika kompetenser kopplade till varje klient. I teamet ingår såväl överläkare, psykoterapeut, behandlare och vårdkoordinator som familjehem, uppdragsgivare och klienter, berättar Marie Kressin, vd.
Den psykiatriintegrerade vården utgör grunden för hela verksamheten.
– De personer som placeras hos oss har i de allra flesta fall psykisk ohälsa som kan gömma sig bakom missbruk eller problembeteenden. Därför har vi valt att integrera en psykiatridel i helhetslösningen vi erbjuder.
I konceptet ingår även en psykiatrisk och social kartläggning som varje klient genomgår innan behandlingen startar.
– För att kunna hjälpa våra klienter måste vi först ta reda på klientens problematik innan vi kan påbörja behandling. Därefter läggs en individanpassad behandlingsplan för varje klient, berättar Marie.

Gemensam målbild
Utslussningsplaneringen är en viktig del på InCuria varför denna påbörjas redan vid placeringens start.
– Målbilden skapar vi tillsammans med uppdragsgivare och klient. Vi är sedan med hela vägen, bistår med behandlingskunskap och handledning inför utslussning samt ser till att rätt instanser tar vid där vårt uppdrag slutar, säger Marie.
Ulrica Lütje, psykoterapeut, har arbetat på Incuria i fem år och trivs med att få jobba med klientens samlade problematik, från ax till limpa.
– Vi möter komplex problematik hos våra klienter, det är ett omfattande arbete som kräver mycket tålamod, men vi ger aldrig upp. Det är en inställning som genomsyrar hela verksamheten och skapar trygghet och tillit till vad vi gör. Att vi jobbar tillsammans med våra klienter mot gemensamma mål är en viktig del av framgången.
– Vårt koncept handlar om att göra en stor förändring i våra klienters liv. För att klara det måste man ta hänsyn till hela människan och den samlade problembilden. Som medarbetare på InCuria kan vi göra skillnad på riktigt, fastslår Ulrica. Vi får inte blunda för den ökade psykiska ohälsan hos våra barn, ungdomar och unga vuxna!

InCuria
Vi som arbetar på InCuria värdesätter en god vård som bygger på forskningsevidens, hög tillgänglighet, bra service och ett respektfullt bemötande. Våra medarbetare består av socionomer, psykiatrer samt psykoterapeuter med goda kunskaper inom psykiatri, psykologisk och psykosocial behandling.

InCuria
Stora torget 3
722 15 Västerås
Tel: 021-480 79 00
www.incuria.se