Presentation

Hitta ditt äventyr som socionomkonsult hos Dedicare

Publicerad 11 september 2018

Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som socionomkonsult hos Dedicare har du friheten och flexibiliteten att själv avgöra hur, när och var du vill arbeta. Dedicare är Nordens största aktör inom socionombemanning och kan därför erbjuda gott om uppdrag, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande arbetssituation.

Marta Aregawi är en av de socionomer som är tillsvidareanställd som konsult hos Dedicare. Hon tog sin examen 2014 och har sedan dess hunnit arbeta både med barn och unga, försörjningsstöd, och ensamkommande flyktingbarn.
– Jag har alltid haft ett intresse för att hjälpa människor och tycker att jobbet som socionom är väldigt givande och intressant. Jag kände dock att jag ville ha större frihet och flexibilitet, så att jag kunde vara lite mer spontan med min fritid och min semester. En kamrat till mig, som hade arbetat för Dedicare tidigare, rekommenderade dem varmt och efter att ha gjort lite egen research kring olika företag var det ett enkelt val. Det kändes tryggt och bra att komma hit, säger hon.
Kollegan Mårten Nilsson har arbetat som socionom i nära åtta år och framförallt varit inriktad mot arbete med äldre och LSS med vuxna. Liksom Marta blev han rekommenderad Dedicare av kollegor och även han trivs bra med de flexibla förutsättningar han har som konsult. Men den främsta anledningen till att han sökte sig till Dedicare var äventyret:
– Det är spännande att hamna på nya arbetsplatser, även om jag självklart kan ange önskemål om var och hur jag vill arbeta. Tänk vilken förmån det är att hamna på västkusten en sommar! Sedan är lönen verkligen konkurrenskraftig, men det visste jag inte innan jag kom hit, så det var snarast en bonus. Jag rekommenderar verkligen andra socionomer att våga ta steget till att bli konsult – man lär sig otroligt mycket och blir utmanad på ett helt nytt sätt. Dessutom får man chansen att bedriva socialt arbete över hela Sverige, vilket är väldigt spännande, avslutar han.


Hila hittade äventyret inom Dedicare

Hila Hezaveh började på Dedicare som socionomkonsult. Hon trivdes bra men ville mer med sin Dedicare-resa och fick en tjänst som konsultchef. Sedan juni i år har hon dessutom blivit befordrad till teamledare inom affärsområdet.

– Det kanske låter som en kliché, men jag älskar verkligen mitt jobb och jag trivs jättebra. För mig har min socionomexamen varit en biljett till nya resor med nya äventyr och erfarenheter och det har varit jättespännande hela vägen, berättar Hila.
Hon lyfter fram att det som fällde avgörandet huruvida hon skulle söka tjänsten som konsultchef var den oerhört positiva bild hon fick av bolaget och innepersonalen på Dedicare, samt att hon verkligen uppskattade möjligheten att bredda sin kompetens och växa i sin roll inom företaget.
– Som konsultchef är en del av mitt arbete att ge rätt kompetens till rätt plats. Det gör ju att vi i förlängningen har ett brukarperspektiv, för att exempelvis ett barns behov ska kunna utredas och bedömas i god tid, behövs även personal på plats med rätt kompetens och det är där jag kommer in i bilden. Jag erbjuder kompetenta socionomkonsulter till myndigheter och andra verksamheter. Som teamledare har jag även en mer coachande och stöttande roll till konsultchefer som arbetar inom affärsområdet.
Hila betonar också att bilden av vad hon och hennes kollegor arbetar med behöver ses i ett större perspektiv.
– Fördomen är att bemanning handlar om vinster, men vad kostar det samhället om ett barn inte får den insats barnet är i behov av i rätt tid, eller om socialtjänsten är överbelastad och därmed inte hinner göra en kvalitativ och korrekt bedömning? Utan socialsekreterare får inte brukarna den hjälp de behöver. Vårt jobb är därför att avlasta socialtjänsten och stötta upp när det är brist på personal så att vårt sociala välfärdssystem fungerar.
Dedicare Socionoms konsultchefer är till övervägande del själva socionomer, och många av dem har erfarenhet av att arbeta inom Social­tjänsten. Förutom att den samlade kompetensen är något som kunderna uppskattar är det också till stor hjälp för konsulterna. Hila poängterar att Dedicares ambition är att hitta individuella lösningar för både konsulten och kunden, att ha god och respektfull kommunikation, en personlig kontakt och vara lyhörd.
– Vi har spetskompetens inom vårt område och där skiljer vi oss från mängden. Vi förstår vad både kunder och konsulter behöver och vad det betyder när de pratar om ärendemängd, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Därför åtnjuter vi också ett väldigt högt förtroende inom branschen, något som vi är både glada och stolta över.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familje­hemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Ringvägen 100, 10tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom