Etikettarkiv: Socionomkonsult

Processhandledning för dig som är socionomkonsult

Välkommen till en handledningsgrupp för dig som är socionomkonsult med uppdrag inom socialtjänsten.

Processhandledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper till att utveckla yrkesjaget. Professionaliteten utvecklas och stärks av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Inte minst skapar det ett mervärde för den som ska hjälpas när hon eller han blir bemött av en person som förmår bibehålla respekten för klienten och känna mening med sitt arbete även i skarpt läge.

Förutom sedvanlig ärendehandledning finns här utrymme att prata om de litet särskilda situationer som kan uppkomma när en konsult kommer in som tillfällig deltagare i ett existerande system.

Gruppen träffas 2 timmar varannan torsdag. Max 8 deltagare. Det är en halvöppen grupp med intag tills gruppen är fulltalig.

Klicka här för att läsa mer!

Om Lisa Svahn

Lisa Svahn är pedagog, auktoriserad socionom samt legitimerad kurator. Lisa har vidareutbildningar och kurser främst inom individ-, grupp- och organisationsutveckling, grundläggande psykoterapiutbildning Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning) samt utbildad handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurser för handledare. Lång erfarenhet av psykosocialt arbete och erfarenhet av att vara socionomkonsult i kommunal verksamhet och landsting/region.

Svahn Konsult Utveckling & Utbildning AB
Tyskbagargatan 4
114 43 Stockholm

kuratorspraktik.se

Socionomkonsulter tillför extern kompetens

Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.
Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.

Socionomkonsulter kan bidra med mycket nytta i uppdragsgivarens organisation. Utöver att fylla en vakans kan de även överföra värdefull erfarenhet och kompetens samt tillföra spetskompetens i samband med komplexa utredningar.

47 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete.
– Återkopplingen vi får på våra insatser hos uppdragsgivarna är övervägande positiv. Jag är regelbundet i kontakt med våra uppdragsgivare och får ofta höra vilket bra komplement socionomkonsulter är till socialtjänstens verksamhet, säger Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft och med tjugo års erfarenhet som socionom, bland annat som handläggare inom socialtjänsten.

Nischad kompetens
– Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar, men förfrågningar om specifik och nischad kompetens verkar öka sakta men säkert, vilket är uppmuntrande. Med erfarna konsulter kan också kompetens och erfarenhet överföras till mindre erfarna kollegor och på det sättet verkar de som mentorer.
Socionomkonsulter har ofta erfarenhet från ett stort antal kommuner och fyller en viktig funktion i arbetet med att överföra goda exempel och dela med sig av sin erfarenhet över kommungränserna. Olga Zakrjevskaia har noterat att allt fler kommuner efterfrågar socionomkonsulter med chefserfarenhet. Chefskonsulter kan exempelvis utgöra ett chefsstöd åt socialtjänstens befintliga chefer eller tillfälligt axla en chefsroll i kommunen.

”Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar.”

Höga krav ger goda resultat
När man anlitar en socionomkonsult är det viktigt med dennes kunskap och kompetens för uppdraget.
– Jag anser att mer fokus på kvalitet och kompetens vid upphandlingar av socionomkonsulter skulle stärka mervärde av socionomkonsulttjänster. Som konsult förväntas man arbeta självständigt och kunna hantera alla typer av ärenden och då räcker det knappast med ett par års yrkeserfarenhet för att kunna ägna sig åt komplext utredningsarbete.
Två andra avgörande faktorer för att få ännu mer värde av konsulttjänster är att formulera tydliga krav och uppdragsförväntningar samt ha regelbunden uppföljning av uppdragen.
– Ju tydligare beställaren kommunicerar vad som förväntas av konsulten i ett specifikt uppdrag, desto lättare är det att matcha rätt uppdrag med rätt konsult. Dessutom ges konsulten bättre förutsättningar att verkligen leverera resultat som märks.
– Om jag får önska mig något så är det mer dialog med uppdragsgivare om hur deras behov ser ut och hur vi, konsultföretag, kan hjälpa dem att lösa dessa problem. Något som tyvärr kan prioriteras bort i den jäktade tillvaron på socialtjänsten, avslutar Olga Zakrjevskaia.

Anser du att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft är ett konsultföretag som har socialt arbete i sitt hjärta med kvalitet, kompetens, rättssäkerhet och personligt bemötande som ledstjärnor. Konsulterna väljs med största omsorg, endast erfarna och självgående konsulter med olika spetskompetens matchas med uppdrag som gör skillnad för människor.

Socionomkraft arbetar med handläggaruppdrag, chefsuppdrag, handledning, omsorgs- och hemutredningar, familjebehandling och komplexa ärenden. Tjänstelösningar kan skräddarsys utifrån kundernas unika behov.
– Vi strävar efter att vara en värdeskapande och kvalitativ partner till social­tjänstens verksamheter. Både jag och vår personalchef har gedigen erfarenhet av socialt arbete, och därför god förståelse för yrkens förutsättningar och behov. Vi förstår verksamheters utmaningar, vi pratar samma språk, vilket hjälper oss att genom en nära dialog med kommuner erbjuda rätt lösning åt de svåraste problemen, säger Olga Zakrjevskaia, vd på Socionomkraft.

Har vi det perfekta uppdraget för dig? Klicka här för att se våra uppdrag

Djup förståelse för socialtjänstens behov
Socionomkrafts ledning har själva mångårig erfarenhet av konsultarbetet och har kunskap om vad som efterfrågas av konsulter hos uppdragsgivare. De är också väl införstådda med vilket stöd konsulten på sitt uppdrag behöver.
– Det är viktigt att det arbetet som utförs av konsulterna möter upp de olika behoven som finns i det sociala arbetet. Genom kontinuerliga personliga möten med både konsulter och arbetsledare på kommunerna ökar vi vår kännedom om vilken kompetens och erfarenhet som behövs och efterfrågas. Vi ser att det är viktigt och ömsesidigt givande med långsiktiga kontakter med kommuner för att uppnå det goda och önskade resultatet. För att ta sig an de varierande uppdragen på bästa möjliga sätt får konsulterna uppdaterad kunskap och utbildningar inom yrkesområde, säger Leena Andersson, personalchef på Socionomkraft.

Variation och självständigt arbete
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Olga Zakrjevskaia.
Helena Wendel har arbetat som socionomkonsult på Socionomkraft i tre år.
– Jag sökte nya utmaningar i karriären och upptäckte snabbt att jag trivs i rollen som konsult. Jag gillar variationen med olika uppdragsgivare, möjligheten att få arbeta självständigt, att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar och som tillhandahåller den backup jag behöver. Jag trivs på Socionomkraft och får använda hela min kompetens, säger hon.

Vi är en nischleverantör av kvalitativa konsulttjänster inom socialtjänsten. Läs mer här!

Socionomkraft

Socionomkraft började år 2015 och är ett auktoriserat konsultföretag med kollektivavtal för socionomer. Företaget erbjuder olika typer av kvalificerade tjänster inom socialt arbete. Mer än 80 svenska kommuner kan anlita Socionomkraft genom upphandlade ramavtal.
www.socionomkraft.se

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Dedicare är sedan många år den ledande aktören inom socionombemanning. Under den senaste tiden har företaget expanderat inte bara geografiskt inom Norden, utan också vad gäller sina uppdrag. Syftet är att utveckla verksamheten för att nå fler socionomer.

Dedicare inriktar sig inte enbart på myndighetsutövning utan satsar sedan ett tag tillbaka stort på att kunna erbjuda alla socionomer uppdrag, oavsett om de vill arbeta inom myndigheter eller som utövare.
– För att fånga upp socionomer med olika bakgrund har vi upphandlat avtal som ger möjligheter för flera olika yrkesgrupper, allt från handledare till skolkuratorer. Det är en spännande utveckling, berättar konsultchefen Hanna Magnusson, som själv är utbildad beteendevetare med drygt tio års erfarenhet inom socialt arbete.

Kollektivavtal och tjänstepension
Företagets långa erfarenhet av socionombemanning har skapat en stark position på marknaden och då Dedicare finns med i de allra flesta ramavtal finns det ingen brist på konsultuppdrag.
– Vi har ett starkt nätverk med långvariga kundrelationer, något som delvis grundar sig i att vi är en auktoriserad aktör som har både konsulternas och kundernas bästa för ögonen. Här behöver man inte välja mellan trygghet och frihet, utan vi följer rådande kollektivavtal, erbjuder tjänstepension och har omfattande försäkringar för alla våra konsulter. Vi har även ett generöst friskvårdsbidrag – vi vill främja en god hälsa och en bra balans mellan arbete och fritid.

Frihet och en stimulerande miljö
Lockas man av stor frihet och lärorika utmaningar som person menar Hanna att det definitivt är värt att prova på konsultlivet. Uppdrag av olika längd och upplägg finns tillgängliga i hela landet, samtidigt som Dedicare nyligen har stärkt sin närvaro över hela Norden.
–Det är en oerhört god marknad för socionomer, så steget från fast anställning till konsult är inte så stort. Det är ett ypperligt tillfälle att utvecklas och uppleva olika arbetsplatser utan att tumma på tryggheten, konstaterar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information


Du vässar dig själv som konsult


Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som konsult hos Dedicare har du stora möjligheter att ha ett lärorikt och utmanande arbetsliv där du får chansen att verkligen vässa din kompetens.

I nästan 25 år har Bernt-Olof Johansson arbetat som socialsekreterare och chef. Då han fyllde 65 bestämde han sig för att han ville prova på något nytt och tog därför kontakt med Dedicare.
– Jag hade hört mycket gott om Dedicare, att de var en lyhörd arbetsgivare med bra förmåner och konkurrenskraftiga löner. Då jag var ute efter ett stabilt bemanningsföretag med duktig administration och enkla processer lät det som ett perfekt val. När jag väl hade fått kontakt med dem gick det snabbt att få anställning. Det är ett kul arbete med snabba puckar, där man får chansen att verkligen fokusera på det sociala arbetet och därtill få uppskattning för det jobb man gör. Man vässar sig själv enormt, betonar han.

Fokus på klienterna
Socionomen Trifa Fili hade redan på gymnasiet en dröm om att bli kurator för att kunna stötta unga tjejer, i synnerhet med utländsk bakgrund. Under sin utbildning till socionom började hon i­stället arbeta på ett skyddat boende, där hon fick råd av sin chef att efter examen arbeta på ekonomiskt bistånd för att få överblick över samhällets skyddsnät.
– Inom ekonomiskt bistånd möter man alla målgrupper och det har varit oerhört lärorikt för mig. Idag har jag varit konsult i ett år. Jag gjorde övergången för att jag ville prova andra arbetsplatser; mycket för att få nya erfarenheter men också för att få dela med mig av de jag själv sitter på. Det lockade också med flexibla arbetstider och chansen att ägna mig mer åt klienter än åt verksamhetsutveckling. Idag trivs jag med den form av anställning som jag har genom Dedicare och vet inte när i framtiden jag skulle kunna gå tillbaka till en fast anställning.

Att göra skillnad
Anna Peterson började sin bana som journalist, med en passion för att fånga människor i deras vardag och öka förståelsen för hur andra har det i samhället. Efter att hon utbildade sig till socionom arbetade hon i dryga två år inom socialtjänsten, något som öppnade hennes ögon på ett oväntat sätt.
– Det har varit enormt berikande för mig att få möta människor på det här viset. När jag hade arbetat inom socialtjänsten ett tag kände jag dock att jag ville röra mig vidare, och livet som konsult lockade mer och mer. Idag kan jag konstatera att det är ett friare arbetssätt, där jag har större chans att få igenom egna förslag och idéer och kan fokusera mer på klient­arbete och att göra utredningar i en snabb och effektiv takt. Det ger energi i arbetet när man känner att man verkligen får göra skillnad, avslutar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

Snabbrörlig spjutspetskompetens

Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Systerföretagen Kronan Konsult och Kronangruppen arbetar utifrån honnörsorden att vara en självklar partner och ett komplement till socialtjänsten, oavsett om det gäller myndighetsutövning eller utförande.

De insikter företagen samlar på sig på utförarsidan drar de nytta av då de arbetar med myndighetsutövning och tvärtom.
– Vi vill erbjuda en social vård som korresponderar med socialtjänsternas och klienternas behov. Då är det bra med en öppen, transparent organisation så att vi får en förståelse kring vad som prioriteras ute på socialkontoren. Därmed kan vi använda det direkt i våra utförarverksamheter, vilket i sin tur gör att vi blir skickligare på att möta social­tjänstens önskemål om utformning av vård, förklarar verksamhetschefen för konsult- och bemanningsverksamheten på Kronan Konsult, Hans Eklund.

Vill du få ut mer av dig själv och den profession du representerar? Jobba med oss!

En del av socialtjänstens palett
Kronan Konsult och Kronangruppen startades av socionomer för socionomer, något som fortfarande finns i kärnan av företagens verksamhet.
– Det yttersta målet med vårt arbete är att vara en del i det svenska sociala arbetet och av socialtjänstens palett för att de ska klara att utföra det arbete de är ålagda. Därför driver vi skyddade boenden, konsulentstödd familjehemsvård, HVB och öppenvård. Vi som arbetar här är själva ute och stöttar – det finns inget för högt eller lågt, utan vi hjälps åt. Just därför har vi en både rolig och bra arbetsplats, konstaterar verksamhetschefen för Kronangruppen, Mikael Håkansson.

Ser alltid individen
Zoran Tomic är en nyckelperson hos Kronangruppen i sin roll som placeringssamordnare. Han ansvarar för placeringsförfrågningar gällande skyddat boende, familjehem och HVB. Utöver placeringssamordning ansvarar han för uppföljningar och utvärderingar av placeringar och samarbetet med socialförvaltningarna.
– Vi är noggranna med att se till de individuella behoven och socialtjänstens önskemål. Vi är små och lyhörda, och kan därmed snabbt ställa om och agera. Därför har vi andra möjligheter att verkligen finnas med som stöd hela vägen ut i samhället. Det blir en spjutspets i det vi arbetar med, något vi är väldigt stolta över, avslutar Zoran.

Anlita oss! Läs mer här!

Kronan Konsult och Kronangruppen
Kronan Konsult och Kronangruppen har båda socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Kronangruppen är inriktad på konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende, öppenvård samt HVB. Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält.kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.sekontakt@kronangruppen.se
www.kronangruppen.se

4 av 10 socionomer kan tänka sig bemanning

39 % av socionomerna skulle kunna tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag. Även om andelen sjunkit från 51 % i augusti 2017 så är det fortfarande en hög andel.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som socionom för ett bemannings- och konsultföretag?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

De kan komplettera och utveckla det sociala arbetet

Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Socionomkonsulter har traditionellt sett ofta använts för att fylla vakanser och avlasta vid arbetstoppar, men erfarna konsulter kan många gånger även stötta chefer, agera mentor och analysera socialtjänstens organisation och arbetssätt.

63 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete.
– Jag tror att värdet i många fall kan ses ur flera olika synvinklar. En konsult tillför kompetens och fungerar som ett komplement till en befintlig arbetsgrupp där konsulten kan arbeta från ett mer nyanserat perspektiv. Jag tror även att värde kan tillföras till avdelningens arbetsmiljö, utifrån den psykiska arbetsbelastningen. Många av våra kunder arbetar med komplexa frågeställningar. Socialtjänsten uppskattar ofta att anlita konsulter för specifika ärenden där man inte vill belasta den egna arbetsgruppen, utan gärna ser en ny bedömning av en konsult, säger Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom.

Detaljerad kravspecifikation
Han anser att verksamheter som anlitar socionomer från bemanningsföretag först behöver definiera vad man behöver, både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter är det dags att omvandla sina önskemål till en detaljerad kravspecifikation.
– Många konsulter ger gärna feedback och framställer analyser av förbättringsområden inom en arbetsgrupp. De kan även effektivisera processer eller utveckla en verksamhet, säger Armin Fejzic.

Komplement
– Socionomkonsulter kan tillföra mycket värde till en organisation, men det är viktigt att organisationer som anlitar konsulter kontinuerligt arbetar med sin långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsplan. Konsulter bör betraktas som ett komplement i det sociala arbetet, inte en permanent kompetensförsörjningslösning, säger Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Majoriteten av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning anser att socionomkonsulter kan vara värdefulla för att hantera arbetsmängden vid för hög arbetsbelastning, vid vakanser för att kunna hantera ärenden i tid, i samband med särskilda utredningar och för att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen.

Värdefullt utifrånperspektiv
– Socionomkonsulter kan nyttjas till så mycket mer än att enbart bemanna socialtjänstens utredningsarbete. De har ofta en gedigen erfarenhetsbas och kommer med ett utifrånperspektiv som bland annat kan användas till att bistå i organiseringen av det sociala arbetet. De kan ofta även vara till hjälp vid rekrytering och genomföra analyser av arbetssätt och organisationsstruktur. Socionomkonsulter kan också fungera som mentor för nyutexaminerade och nyanställda och som bollplank för chefer, säger Mikael Håkansson.

Kan socionomer från bemannings- och konsultföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete?

På vilka sätt kan socionomer från bemanningsföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete? Ange gärna flera.

1. Vid för hög arbetsbelastning, för att hantera arbetsmängden
2. Vid vakanser, för att kunna hantera ärenden i tid
3. Vid särskilda utredningar
4. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
5. Vid sjukdomar
6. För att få specialistkompetens
7. För att med kort varsel få en interimschef
8. Annat

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Dedicare Socionom – det trygga valet

David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund
David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund

Dedicare är det marknadsledande och största konsultföretaget för socionomer i Sverige. Medarbetarna är själva socionomer och kan därför matcha kundernas behov med rätt konsult på rätt plats. Det är en trygghet för alla parter och säkerställer bästa möjliga kvalitet.

Dedicares långa erfarenhet garanterar såväl kunder som konsulter professionella rekryterings- och bemanningsprocesser. Konsultchefernas egna erfarenheter som socionomer ger dessutom företaget en god insikt i vilka behov som finns inom allt från kommunala verksamheter till privata och statliga.
– Vi har hundratals ramavtal med kommuner över hela Sverige, vilket gör det särskilt viktigt att vi har en väl utvecklad process för att matcha konsulterna till rätt uppdrag. Eftersom vi är ISO-certifierade granskas dessutom både vår bemanning och rekrytering varje år, vilket är en kvalitetssäkring som vi välkomnar, understryker Malin Andersson, konsultchef och teamledare hos Dedicare.

Är lyhörda för önskningar
Kvalitetstänket genomsyrar Dedicares hela verksamhet och präglar också villkoren för alla företagets socionomkonsulter. Det är en trygg anställning som omfattar både tjänstepension, försäkringar och kollektivavtal. Många söker sig till Dedicare för att de kan känna igen villkoren i en traditionell anställning och för att de i många fall erbjuds en mycket konkurrenskraftig lön.
– Vi gör vårt bästa för att vara lyhörda för konsulternas önskningar och behov. Därutöver satsar vi allt mer på att anordna olika aktiviteter för att förstärka teamkänslan; exempelvis erbjöd vi senast en föreläsning om våld i nära relationer, som vi framöver siktar på att kunna erbjuda alla våra konsulter via digitala kanaler, oavsett var i landet de befinner sig. I förlängningen handlar det om att vara lyhörd för varje konsults önskemål om utveckling och bidra till en positiv och tillfredsställande arbetssituation. Det är trots allt det som ger det bästa resultatet, avslutar Malin.

För mer information om våra tjänster. Klicka här


Ett socialt arbete med intressanta utmaningar

För sociala personer med ett starkt intresse för människor är konsultarbetet ett utmärkt val. Som socionomkonsult får man insyn i olika specialiteter och förvaltningar, vilket är både lärorikt och utmanande.

När David Gillqvist för drygt ett år sedan började arbeta som konsult hos Dedicare hade han hunnit med att arbeta 13 år inom olika kommuners socialtjänster. Han trivdes överlag bra, men efterhand som åren gick kände han att han ville kunna fokusera mer på det sociala arbetet och få nya utmaningar.
– Jag hade haft kontakt med Dedicares konsulter vid flera tillfällen och var nyfiken på hur det var att arbeta på ett sådant vis. Eftersom jag visste att de erbjuder både kollektivavtal och tjänstepension kändes det som ett tryggt steg att göra, men det jag har uppskattat mest är frihetskänslan och möjligheten att styra min egen tid. Samarbetet med min konsultchef har kontinuerligt varit väldigt bra och det är skönt med en fast punkt. Dessutom känner jag mig verkligen uppskattad för min kompetens.
Under det år som gått har David kunnat dra nytta av sina fördjupade kunskaper inom försörjningsstöd, missbruk och våld i nära relationer i flera olika kommuner och han berättar att det har varit väldigt positivt att hela tiden få bekanta sig med nya arbetsplatser och deras kulturer.
– Det har aldrig varit brist på jobb och min konsultchef känner till mina preferenser, så jag har hela tiden fått intressanta uppdrag. Det har både varit väldigt lärorikt och gett flera bra erfarenheter.

Kan ägna tiden åt att hjälpa
För socionomen Adolfo Tijero utgjorde Dedicare det perfekta alternativet efter att han gick i pension för omkring två år sedan.
– Jag har alltid arbetat med ungdomar och familjer, och jag kände att jag hade mycket kvar att ge. En gammal kollega rekommenderade mig att jobba som konsult och det kändes intressant. Dedicare hade alltid slagit mig som en väldigt seriös aktör, så jag gjorde en del egna efterforskningar om dem som företag och de hade ett väldigt gott renommé.
Adolfo berättar att konsultarbetet passar honom som hand i handske. Som en självständig individ tyckte han att det var väldigt positivt att få ansvara för sitt eget arbete och kunna ägna sin tid i huvudsak åt det sociala arbetet.
– För mig som är social och trivs med att umgås med människor är konsultarbetet väldigt roligt, men det är bra att ha en grundläggande trygghet i sitt yrke innan man börjar. Nu kan jag lägga min tid på att utreda och hjälpa istället för att syssla med organisationsfrågor. Det innebär dock inte att jag inte har ett bra utbyte med mina kollegor – vi konfererar kollegialt ändå och det finns mycket att utforska. Det är definitivt ett arbete som jag rekommenderar till andra socionomer och det är ett bra kvitto för Dedicare, avslutar han.

Vi söker socionomer! Läs mer och fyll i en intresseanmälan här!

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom


Kronan konsult är bäst i test

Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.
Hans Eklund, verksamhetschef och Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige på Kronan konsult.

Kronan konsult är inte det största bemanningsföretaget, men det har inte hindrat dem från att hamna i topp vad gäller kundnöjdhet; resultatet grundar sig i att företaget satsar stort på sina konsulter och att cheferna själva fortfarande är verksamma socionomer.

Kronan konsult vill vara en del av lösningen på de utmaningar socialtjänsten står inför, bland annat genom att vara en resurs vad gäller att hitta effektiva arbetssätt och spara resurser, såväl personella som ekonomiska.
– Förutom traditionell bemanningsverksamhet arbetar vi också med konsulting och rekrytering, och ger socialtjänsterna stöd i svåra utredningar. Vi har under åren samlat på oss konsulter med specialistkompetenser och det är något vi vill dela med oss av. Vi är trots allt socialarbetare, inte affärsmän, betonar Hans Eklund, verksamhetschef och delägare i Kronan konsult.

Drivs du av att arbeta med kreativa lösningar och utmanas av att lösa upp svåra knutar? Då är du rätt för Kronan Konsult. Läs mer här!

Skiljer sig från andra
Kronan skiljer sig från de flesta andra bemanningsföretag, bland annat eftersom alla chefer själva regelbundet tar sig an uppdrag och därmed har en fot ute på fältet. Dessutom har företaget valt att ge sina konsulter en fast månadslön, vare sig de är uthyrda eller ej.
– Vi har verksamhet över hela Sverige men med flest uppdrag i Syd- och Mellansverige, så det är sällan det saknas uppdrag. Skulle det mot förmodan ändå ske förändras ingenting för konsulterna och det är i slutänden dem vi har i fokus. På grund av detta har vi låg personalomsättning och hög kompetens i personalgruppen. Våra seniorkonsulter har en arbetslivserfarenhet på cirka 25 år vardera.
I en undersökning gjord av Framtidens karriär – Socionom fick Kronan konsult högst betyg vad gäller kundnöjdhet. Sibell Törnblom, konsultchef i Västsverige, berättar att hon är stolt, men inte förvånad.
– Vi är ett litet företag som satsar mycket på våra anställda och det märks på våra konsulter. Klimatet präglas av tillit och stämningen är öppen och trevlig. Vårt mål är i slutänden att bidra till socialtjänsten och det gör vi dels genom att hålla oss à jour med utvecklingen och dels genom att vara lyhörda för de som är konsulter åt oss. Att hamna i topp är ett bra kvitto på att vi tänker rätt, avslutar hon.

Behöver ni socionomer? Kontakta oss så löser vi era behov!

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält och socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Företaget skapades 2011 av socionomer som under många år varit verksamma inom både den offentliga och den privata sektorn och med viljan att bidra till innovativa arbetssätt inom fältet.

Tel. vxl: 08-635 87 88
E-post: kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.se/


Hitta ditt äventyr som socionomkonsult hos Dedicare

Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som socionomkonsult hos Dedicare har du friheten och flexibiliteten att själv avgöra hur, när och var du vill arbeta. Dedicare är Nordens största aktör inom socionombemanning och kan därför erbjuda gott om uppdrag, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande arbetssituation.

Marta Aregawi är en av de socionomer som är tillsvidareanställd som konsult hos Dedicare. Hon tog sin examen 2014 och har sedan dess hunnit arbeta både med barn och unga, försörjningsstöd, och ensamkommande flyktingbarn.
– Jag har alltid haft ett intresse för att hjälpa människor och tycker att jobbet som socionom är väldigt givande och intressant. Jag kände dock att jag ville ha större frihet och flexibilitet, så att jag kunde vara lite mer spontan med min fritid och min semester. En kamrat till mig, som hade arbetat för Dedicare tidigare, rekommenderade dem varmt och efter att ha gjort lite egen research kring olika företag var det ett enkelt val. Det kändes tryggt och bra att komma hit, säger hon.
Kollegan Mårten Nilsson har arbetat som socionom i nära åtta år och framförallt varit inriktad mot arbete med äldre och LSS med vuxna. Liksom Marta blev han rekommenderad Dedicare av kollegor och även han trivs bra med de flexibla förutsättningar han har som konsult. Men den främsta anledningen till att han sökte sig till Dedicare var äventyret:
– Det är spännande att hamna på nya arbetsplatser, även om jag självklart kan ange önskemål om var och hur jag vill arbeta. Tänk vilken förmån det är att hamna på västkusten en sommar! Sedan är lönen verkligen konkurrenskraftig, men det visste jag inte innan jag kom hit, så det var snarast en bonus. Jag rekommenderar verkligen andra socionomer att våga ta steget till att bli konsult – man lär sig otroligt mycket och blir utmanad på ett helt nytt sätt. Dessutom får man chansen att bedriva socialt arbete över hela Sverige, vilket är väldigt spännande, avslutar han.


Hila hittade äventyret inom Dedicare

Hila Hezaveh började på Dedicare som socionomkonsult. Hon trivdes bra men ville mer med sin Dedicare-resa och fick en tjänst som konsultchef. Sedan juni i år har hon dessutom blivit befordrad till teamledare inom affärsområdet.

– Det kanske låter som en kliché, men jag älskar verkligen mitt jobb och jag trivs jättebra. För mig har min socionomexamen varit en biljett till nya resor med nya äventyr och erfarenheter och det har varit jättespännande hela vägen, berättar Hila.
Hon lyfter fram att det som fällde avgörandet huruvida hon skulle söka tjänsten som konsultchef var den oerhört positiva bild hon fick av bolaget och innepersonalen på Dedicare, samt att hon verkligen uppskattade möjligheten att bredda sin kompetens och växa i sin roll inom företaget.
– Som konsultchef är en del av mitt arbete att ge rätt kompetens till rätt plats. Det gör ju att vi i förlängningen har ett brukarperspektiv, för att exempelvis ett barns behov ska kunna utredas och bedömas i god tid, behövs även personal på plats med rätt kompetens och det är där jag kommer in i bilden. Jag erbjuder kompetenta socionomkonsulter till myndigheter och andra verksamheter. Som teamledare har jag även en mer coachande och stöttande roll till konsultchefer som arbetar inom affärsområdet.
Hila betonar också att bilden av vad hon och hennes kollegor arbetar med behöver ses i ett större perspektiv.
– Fördomen är att bemanning handlar om vinster, men vad kostar det samhället om ett barn inte får den insats barnet är i behov av i rätt tid, eller om socialtjänsten är överbelastad och därmed inte hinner göra en kvalitativ och korrekt bedömning? Utan socialsekreterare får inte brukarna den hjälp de behöver. Vårt jobb är därför att avlasta socialtjänsten och stötta upp när det är brist på personal så att vårt sociala välfärdssystem fungerar.
Dedicare Socionoms konsultchefer är till övervägande del själva socionomer, och många av dem har erfarenhet av att arbeta inom Social­tjänsten. Förutom att den samlade kompetensen är något som kunderna uppskattar är det också till stor hjälp för konsulterna. Hila poängterar att Dedicares ambition är att hitta individuella lösningar för både konsulten och kunden, att ha god och respektfull kommunikation, en personlig kontakt och vara lyhörd.
– Vi har spetskompetens inom vårt område och där skiljer vi oss från mängden. Vi förstår vad både kunder och konsulter behöver och vad det betyder när de pratar om ärendemängd, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Därför åtnjuter vi också ett väldigt högt förtroende inom branschen, något som vi är både glada och stolta över.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familje­hemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Ringvägen 100, 10tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom