Etikettarkiv: Dedicare Socionom

Dedicare utvecklar utbudet av uppdrag för socionomer!

Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Anna Peterson, konsult, Hanna Magnusson, konsultchef och Trifa Fili, konsult hos Dedicare. Foto: Thomas Henrikson
Dedicare är sedan många år den ledande aktören inom socionombemanning. Under den senaste tiden har företaget expanderat inte bara geografiskt inom Norden, utan också vad gäller sina uppdrag. Syftet är att utveckla verksamheten för att nå fler socionomer.

Dedicare inriktar sig inte enbart på myndighetsutövning utan satsar sedan ett tag tillbaka stort på att kunna erbjuda alla socionomer uppdrag, oavsett om de vill arbeta inom myndigheter eller som utövare.
– För att fånga upp socionomer med olika bakgrund har vi upphandlat avtal som ger möjligheter för flera olika yrkesgrupper, allt från handledare till skolkuratorer. Det är en spännande utveckling, berättar konsultchefen Hanna Magnusson, som själv är utbildad beteendevetare med drygt tio års erfarenhet inom socialt arbete.

Kollektivavtal och tjänstepension
Företagets långa erfarenhet av socionombemanning har skapat en stark position på marknaden och då Dedicare finns med i de allra flesta ramavtal finns det ingen brist på konsultuppdrag.
– Vi har ett starkt nätverk med långvariga kundrelationer, något som delvis grundar sig i att vi är en auktoriserad aktör som har både konsulternas och kundernas bästa för ögonen. Här behöver man inte välja mellan trygghet och frihet, utan vi följer rådande kollektivavtal, erbjuder tjänstepension och har omfattande försäkringar för alla våra konsulter. Vi har även ett generöst friskvårdsbidrag – vi vill främja en god hälsa och en bra balans mellan arbete och fritid.

Frihet och en stimulerande miljö
Lockas man av stor frihet och lärorika utmaningar som person menar Hanna att det definitivt är värt att prova på konsultlivet. Uppdrag av olika längd och upplägg finns tillgängliga i hela landet, samtidigt som Dedicare nyligen har stärkt sin närvaro över hela Norden.
–Det är en oerhört god marknad för socionomer, så steget från fast anställning till konsult är inte så stort. Det är ett ypperligt tillfälle att utvecklas och uppleva olika arbetsplatser utan att tumma på tryggheten, konstaterar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information


Du vässar dig själv som konsult


Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bernt-Olof Johansson, konsult hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som konsult hos Dedicare har du stora möjligheter att ha ett lärorikt och utmanande arbetsliv där du får chansen att verkligen vässa din kompetens.

I nästan 25 år har Bernt-Olof Johansson arbetat som socialsekreterare och chef. Då han fyllde 65 bestämde han sig för att han ville prova på något nytt och tog därför kontakt med Dedicare.
– Jag hade hört mycket gott om Dedicare, att de var en lyhörd arbetsgivare med bra förmåner och konkurrenskraftiga löner. Då jag var ute efter ett stabilt bemanningsföretag med duktig administration och enkla processer lät det som ett perfekt val. När jag väl hade fått kontakt med dem gick det snabbt att få anställning. Det är ett kul arbete med snabba puckar, där man får chansen att verkligen fokusera på det sociala arbetet och därtill få uppskattning för det jobb man gör. Man vässar sig själv enormt, betonar han.

Fokus på klienterna
Socionomen Trifa Fili hade redan på gymnasiet en dröm om att bli kurator för att kunna stötta unga tjejer, i synnerhet med utländsk bakgrund. Under sin utbildning till socionom började hon i­stället arbeta på ett skyddat boende, där hon fick råd av sin chef att efter examen arbeta på ekonomiskt bistånd för att få överblick över samhällets skyddsnät.
– Inom ekonomiskt bistånd möter man alla målgrupper och det har varit oerhört lärorikt för mig. Idag har jag varit konsult i ett år. Jag gjorde övergången för att jag ville prova andra arbetsplatser; mycket för att få nya erfarenheter men också för att få dela med mig av de jag själv sitter på. Det lockade också med flexibla arbetstider och chansen att ägna mig mer åt klienter än åt verksamhetsutveckling. Idag trivs jag med den form av anställning som jag har genom Dedicare och vet inte när i framtiden jag skulle kunna gå tillbaka till en fast anställning.

Att göra skillnad
Anna Peterson började sin bana som journalist, med en passion för att fånga människor i deras vardag och öka förståelsen för hur andra har det i samhället. Efter att hon utbildade sig till socionom arbetade hon i dryga två år inom socialtjänsten, något som öppnade hennes ögon på ett oväntat sätt.
– Det har varit enormt berikande för mig att få möta människor på det här viset. När jag hade arbetat inom socialtjänsten ett tag kände jag dock att jag ville röra mig vidare, och livet som konsult lockade mer och mer. Idag kan jag konstatera att det är ett friare arbetssätt, där jag har större chans att få igenom egna förslag och idéer och kan fokusera mer på klient­arbete och att göra utredningar i en snabb och effektiv takt. Det ger energi i arbetet när man känner att man verkligen får göra skillnad, avslutar hon.

Jobba hos oss! Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här!

Är du i behov av socionomkompetens? Vi hjälper dig hitta rätt socionom. Klicka här för mer information

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

De kan komplettera och utveckla det sociala arbetet

Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom och Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Socionomkonsulter har traditionellt sett ofta använts för att fylla vakanser och avlasta vid arbetstoppar, men erfarna konsulter kan många gånger även stötta chefer, agera mentor och analysera socialtjänstens organisation och arbetssätt.

63 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete.
– Jag tror att värdet i många fall kan ses ur flera olika synvinklar. En konsult tillför kompetens och fungerar som ett komplement till en befintlig arbetsgrupp där konsulten kan arbeta från ett mer nyanserat perspektiv. Jag tror även att värde kan tillföras till avdelningens arbetsmiljö, utifrån den psykiska arbetsbelastningen. Många av våra kunder arbetar med komplexa frågeställningar. Socialtjänsten uppskattar ofta att anlita konsulter för specifika ärenden där man inte vill belasta den egna arbetsgruppen, utan gärna ser en ny bedömning av en konsult, säger Armin Fejzic, ansvarig för Dedicare Socionom.

Detaljerad kravspecifikation
Han anser att verksamheter som anlitar socionomer från bemanningsföretag först behöver definiera vad man behöver, både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter är det dags att omvandla sina önskemål till en detaljerad kravspecifikation.
– Många konsulter ger gärna feedback och framställer analyser av förbättringsområden inom en arbetsgrupp. De kan även effektivisera processer eller utveckla en verksamhet, säger Armin Fejzic.

Komplement
– Socionomkonsulter kan tillföra mycket värde till en organisation, men det är viktigt att organisationer som anlitar konsulter kontinuerligt arbetar med sin långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsplan. Konsulter bör betraktas som ett komplement i det sociala arbetet, inte en permanent kompetensförsörjningslösning, säger Mikael Håkansson, socionom och delägare i Kronan konsult.
Majoriteten av socionomerna i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning anser att socionomkonsulter kan vara värdefulla för att hantera arbetsmängden vid för hög arbetsbelastning, vid vakanser för att kunna hantera ärenden i tid, i samband med särskilda utredningar och för att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen.

Värdefullt utifrånperspektiv
– Socionomkonsulter kan nyttjas till så mycket mer än att enbart bemanna socialtjänstens utredningsarbete. De har ofta en gedigen erfarenhetsbas och kommer med ett utifrånperspektiv som bland annat kan användas till att bistå i organiseringen av det sociala arbetet. De kan ofta även vara till hjälp vid rekrytering och genomföra analyser av arbetssätt och organisationsstruktur. Socionomkonsulter kan också fungera som mentor för nyutexaminerade och nyanställda och som bollplank för chefer, säger Mikael Håkansson.

Kan socionomer från bemannings- och konsultföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete?
På vilka sätt kan socionomer från bemanningsföretag vara värdefulla för verksamheter inom socialt arbete? Ange gärna flera.

1. Vid för hög arbetsbelastning, för att hantera arbetsmängden
2. Vid vakanser, för att kunna hantera ärenden i tid
3. Vid särskilda utredningar
4. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
5. Vid sjukdomar
6. För att få specialistkompetens
7. För att med kort varsel få en interimschef
8. Annat
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Dedicare Socionom – det trygga valet

David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund
David Gillqvist, konsult, Malin Andersson, konsultchef och teamledare och Adolfo Tijero, konsult hos Dedicare. Foto: Johan Marklund

Dedicare är det marknadsledande och största konsultföretaget för socionomer i Sverige. Medarbetarna är själva socionomer och kan därför matcha kundernas behov med rätt konsult på rätt plats. Det är en trygghet för alla parter och säkerställer bästa möjliga kvalitet.

Dedicares långa erfarenhet garanterar såväl kunder som konsulter professionella rekryterings- och bemanningsprocesser. Konsultchefernas egna erfarenheter som socionomer ger dessutom företaget en god insikt i vilka behov som finns inom allt från kommunala verksamheter till privata och statliga.
– Vi har hundratals ramavtal med kommuner över hela Sverige, vilket gör det särskilt viktigt att vi har en väl utvecklad process för att matcha konsulterna till rätt uppdrag. Eftersom vi är ISO-certifierade granskas dessutom både vår bemanning och rekrytering varje år, vilket är en kvalitetssäkring som vi välkomnar, understryker Malin Andersson, konsultchef och teamledare hos Dedicare.

Är lyhörda för önskningar
Kvalitetstänket genomsyrar Dedicares hela verksamhet och präglar också villkoren för alla företagets socionomkonsulter. Det är en trygg anställning som omfattar både tjänstepension, försäkringar och kollektivavtal. Många söker sig till Dedicare för att de kan känna igen villkoren i en traditionell anställning och för att de i många fall erbjuds en mycket konkurrenskraftig lön.
– Vi gör vårt bästa för att vara lyhörda för konsulternas önskningar och behov. Därutöver satsar vi allt mer på att anordna olika aktiviteter för att förstärka teamkänslan; exempelvis erbjöd vi senast en föreläsning om våld i nära relationer, som vi framöver siktar på att kunna erbjuda alla våra konsulter via digitala kanaler, oavsett var i landet de befinner sig. I förlängningen handlar det om att vara lyhörd för varje konsults önskemål om utveckling och bidra till en positiv och tillfredsställande arbetssituation. Det är trots allt det som ger det bästa resultatet, avslutar Malin.

För mer information om våra tjänster. Klicka här


Ett socialt arbete med intressanta utmaningar

För sociala personer med ett starkt intresse för människor är konsultarbetet ett utmärkt val. Som socionomkonsult får man insyn i olika specialiteter och förvaltningar, vilket är både lärorikt och utmanande.

När David Gillqvist för drygt ett år sedan började arbeta som konsult hos Dedicare hade han hunnit med att arbeta 13 år inom olika kommuners socialtjänster. Han trivdes överlag bra, men efterhand som åren gick kände han att han ville kunna fokusera mer på det sociala arbetet och få nya utmaningar.
– Jag hade haft kontakt med Dedicares konsulter vid flera tillfällen och var nyfiken på hur det var att arbeta på ett sådant vis. Eftersom jag visste att de erbjuder både kollektivavtal och tjänstepension kändes det som ett tryggt steg att göra, men det jag har uppskattat mest är frihetskänslan och möjligheten att styra min egen tid. Samarbetet med min konsultchef har kontinuerligt varit väldigt bra och det är skönt med en fast punkt. Dessutom känner jag mig verkligen uppskattad för min kompetens.
Under det år som gått har David kunnat dra nytta av sina fördjupade kunskaper inom försörjningsstöd, missbruk och våld i nära relationer i flera olika kommuner och han berättar att det har varit väldigt positivt att hela tiden få bekanta sig med nya arbetsplatser och deras kulturer.
– Det har aldrig varit brist på jobb och min konsultchef känner till mina preferenser, så jag har hela tiden fått intressanta uppdrag. Det har både varit väldigt lärorikt och gett flera bra erfarenheter.

Kan ägna tiden åt att hjälpa
För socionomen Adolfo Tijero utgjorde Dedicare det perfekta alternativet efter att han gick i pension för omkring två år sedan.
– Jag har alltid arbetat med ungdomar och familjer, och jag kände att jag hade mycket kvar att ge. En gammal kollega rekommenderade mig att jobba som konsult och det kändes intressant. Dedicare hade alltid slagit mig som en väldigt seriös aktör, så jag gjorde en del egna efterforskningar om dem som företag och de hade ett väldigt gott renommé.
Adolfo berättar att konsultarbetet passar honom som hand i handske. Som en självständig individ tyckte han att det var väldigt positivt att få ansvara för sitt eget arbete och kunna ägna sin tid i huvudsak åt det sociala arbetet.
– För mig som är social och trivs med att umgås med människor är konsultarbetet väldigt roligt, men det är bra att ha en grundläggande trygghet i sitt yrke innan man börjar. Nu kan jag lägga min tid på att utreda och hjälpa istället för att syssla med organisationsfrågor. Det innebär dock inte att jag inte har ett bra utbyte med mina kollegor – vi konfererar kollegialt ändå och det finns mycket att utforska. Det är definitivt ett arbete som jag rekommenderar till andra socionomer och det är ett bra kvitto för Dedicare, avslutar han.

Vi söker socionomer! Läs mer och fyll i en intresseanmälan här!

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, chefer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familjehemskonsulenter.

Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom


Hitta ditt äventyr som socionomkonsult hos Dedicare

Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hila Hezaveh, team­ledare, Mårten Nilsson, konsult och Marta Aregawi, konsult på Dedicare Socionom. Foto: Gonzalo Irigoyen
Som socionomkonsult hos Dedicare har du friheten och flexibiliteten att själv avgöra hur, när och var du vill arbeta. Dedicare är Nordens största aktör inom socionombemanning och kan därför erbjuda gott om uppdrag, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande arbetssituation.

Marta Aregawi är en av de socionomer som är tillsvidareanställd som konsult hos Dedicare. Hon tog sin examen 2014 och har sedan dess hunnit arbeta både med barn och unga, försörjningsstöd, och ensamkommande flyktingbarn.
– Jag har alltid haft ett intresse för att hjälpa människor och tycker att jobbet som socionom är väldigt givande och intressant. Jag kände dock att jag ville ha större frihet och flexibilitet, så att jag kunde vara lite mer spontan med min fritid och min semester. En kamrat till mig, som hade arbetat för Dedicare tidigare, rekommenderade dem varmt och efter att ha gjort lite egen research kring olika företag var det ett enkelt val. Det kändes tryggt och bra att komma hit, säger hon.
Kollegan Mårten Nilsson har arbetat som socionom i nära åtta år och framförallt varit inriktad mot arbete med äldre och LSS med vuxna. Liksom Marta blev han rekommenderad Dedicare av kollegor och även han trivs bra med de flexibla förutsättningar han har som konsult. Men den främsta anledningen till att han sökte sig till Dedicare var äventyret:
– Det är spännande att hamna på nya arbetsplatser, även om jag självklart kan ange önskemål om var och hur jag vill arbeta. Tänk vilken förmån det är att hamna på västkusten en sommar! Sedan är lönen verkligen konkurrenskraftig, men det visste jag inte innan jag kom hit, så det var snarast en bonus. Jag rekommenderar verkligen andra socionomer att våga ta steget till att bli konsult – man lär sig otroligt mycket och blir utmanad på ett helt nytt sätt. Dessutom får man chansen att bedriva socialt arbete över hela Sverige, vilket är väldigt spännande, avslutar han.


Hila hittade äventyret inom Dedicare

Hila Hezaveh började på Dedicare som socionomkonsult. Hon trivdes bra men ville mer med sin Dedicare-resa och fick en tjänst som konsultchef. Sedan juni i år har hon dessutom blivit befordrad till teamledare inom affärsområdet.

– Det kanske låter som en kliché, men jag älskar verkligen mitt jobb och jag trivs jättebra. För mig har min socionomexamen varit en biljett till nya resor med nya äventyr och erfarenheter och det har varit jättespännande hela vägen, berättar Hila.
Hon lyfter fram att det som fällde avgörandet huruvida hon skulle söka tjänsten som konsultchef var den oerhört positiva bild hon fick av bolaget och innepersonalen på Dedicare, samt att hon verkligen uppskattade möjligheten att bredda sin kompetens och växa i sin roll inom företaget.
– Som konsultchef är en del av mitt arbete att ge rätt kompetens till rätt plats. Det gör ju att vi i förlängningen har ett brukarperspektiv, för att exempelvis ett barns behov ska kunna utredas och bedömas i god tid, behövs även personal på plats med rätt kompetens och det är där jag kommer in i bilden. Jag erbjuder kompetenta socionomkonsulter till myndigheter och andra verksamheter. Som teamledare har jag även en mer coachande och stöttande roll till konsultchefer som arbetar inom affärsområdet.
Hila betonar också att bilden av vad hon och hennes kollegor arbetar med behöver ses i ett större perspektiv.
– Fördomen är att bemanning handlar om vinster, men vad kostar det samhället om ett barn inte får den insats barnet är i behov av i rätt tid, eller om socialtjänsten är överbelastad och därmed inte hinner göra en kvalitativ och korrekt bedömning? Utan socialsekreterare får inte brukarna den hjälp de behöver. Vårt jobb är därför att avlasta socialtjänsten och stötta upp när det är brist på personal så att vårt sociala välfärdssystem fungerar.
Dedicare Socionoms konsultchefer är till övervägande del själva socionomer, och många av dem har erfarenhet av att arbeta inom Social­tjänsten. Förutom att den samlade kompetensen är något som kunderna uppskattar är det också till stor hjälp för konsulterna. Hila poängterar att Dedicares ambition är att hitta individuella lösningar för både konsulten och kunden, att ha god och respektfull kommunikation, en personlig kontakt och vara lyhörd.
– Vi har spetskompetens inom vårt område och där skiljer vi oss från mängden. Vi förstår vad både kunder och konsulter behöver och vad det betyder när de pratar om ärendemängd, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Därför åtnjuter vi också ett väldigt högt förtroende inom branschen, något som vi är både glada och stolta över.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare, chefer och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer eller familje­hemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Ringvägen 100, 10tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

Tydliga kärnvärden genomsyrar Dedicares verksamhet

Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
Socionomerna Marcus Uhnbom, Josephine Fernström och Charlotte Brantestad. Här tillsammans med konsultchef Armin Fejzic. Foto: Thomas Henrikson
I egenskap av Nordens största företag inom socionombemanning kan auktoriserade Dedicare erbjuda sina konsulter en unik trygghet med uppdragsgaranti, kollektivavtal och stor valfrihet mellan utvecklande och stimulerande uppdrag.

Med 20 år på nacken inom bemanning sätter Dedicare en stolthet i att leverera hökvalitativa tjänster till både konsulter och kunder. Konsultchefen Armin Fejzic menar att en viktig anledning till företagets stora framgångar är den starka servicekänslan hos medarbetarna och att Dedicares kärnvärden – engagerade, dynamiska, mänskliga och pålitliga – genomsyrar verksamheten hela vägen från konsulter till chefer.
– Såväl inom branschen som inom socialt arbete är det viktigt att ha tydliga kärnvärden och efterleva dem. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade och en sådan inställning ger konkreta resultat – exempelvis nyligen vann vi upphandlingen om ramavtal med Stockholm stad, som är en eftertraktad kund till Dedicare Socionom.
Armin poängterar att uppdragens variation är stor och det finns uppdrag på alla områden och alla nivåer över hela Sverige för allt från handläggare till IFO-chefer, inom såväl barn och ungdom, ekonomiskt bistånd och LSS som biståndshandläggning och missbruk. En sådan omväxling medför att Dedicares medarbetare befinner sig i ständig utveckling såväl på yrkesnivå som personligen.
– Vi finns där våra konsulter finns och vi har ramavtal med i stort sett alla svenska kommuner, vilket är en trygghet för våra konsulter. Det gör också att våra konsulter alltid har många uppdrag att välja på och det är betydligt roligare att kunna välja sitt arbete och sin arbetsplats fritt, konstaterar han.


Riksomfattande uppdrag inom socialtjänstens alla områden

Hos Dedicare kan socionomer tryggt fokusera på utredning istället för på administration och möten – företaget har omfattande ramavtal och lång erfarenhet av att arbeta med konsulter, samtidigt som konsultcheferna själva har erfarenhet och utbildning inom socialt arbete samt insikt och förståelse om verksamheterna.

Socionomerna Charlotte Brantestad, Josephine Fernström och Marcus Uhnbom inledde sina karriärer på olika håll inom socialt arbete, men en sak som var som en röd tråd i alla deras erfarenheter var en tydlig tyngdpunkt på administration och organisationsarbete snarare än på att utreda och handlägga klienter.
– Med konsultarbete kändes det som att jag kunde fokusera på det jag egentligen är utbildad till och eftersom Dedicare är en så välrenommerad aktör kändes det som ett tryggt steg. Jag provade ett par andra företag först, men det var först här som jag kunde landa. Det är både väldigt utvecklande och roligt – jag lär mig avsevärt mer på ett år som konsult än jag gjorde som fast anställd och jag har skaffat mig ett stort kontaktnät, berättar Josephine.
Charlotte å sin sida fördelar sin tid mellan Stockholm och Småland och för henne är det absolut oumbärligt att ha möjligheten att ta uppdrag där hon är. I hennes fall är flexibilitet det främsta ledordet.
– Jag har valt att vara visstidsanställd, så jag har enorm frihet. Det är en förutsättning för att min fritid ska fungera och jag trivs väldigt bra med att få chansen att uppleva olika kommuner och företag på det här viset, säger hon.
Även Marcus framhåller valfriheten som en avgörande faktor för hans val att arbeta som socionomkonsult.
– Jag trivs med att ha frihet under ansvar och tycker att det är stimulerande att komma in i olika organisationer och se hur de arbetar med olika utmaningar. Det tar jag sedan med mig till nästa kund. Samtidigt vet jag att jag alltid har Dedicares stöd i ryggen, vilket har gett mig modet att våga säga ifrån när jag har stött på situationer som har känts etiskt tveksamma. Det hade jag inte när jag var fast anställd, men min konsultchef tog ställning direkt.
– Ja, det finns ett totalt stöd från konsultchefen och man är inte rädd för att säga vad man tycker. Dessutom följer Dedicare upp vad som sker i uppdragen, både med kunden och med oss konsulter. Det är lättillgängligt och stöttande och helt på våra villkor, avslutar Charlotte.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal, psykologer och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med social­sekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kuratorer och familjehemskonsulenter.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag

Socionomerna fick frågan om vilka bemanningsföretag för socionomer de skulle rekommendera till en socialtjänst.

Flera socionomer poängterade att det är bäst med egen anställd personal, men att bemanningsföretag kan vara ett användbart komplement till den egna personalen.

Erfarna konsulter
Då är det viktigt med erfarna, trygga och sociala konsulter som snabbt kommer in i arbetet och är självgående samt de som kan bidra med erfarenhet från tidigare uppdragsgivare till den egna organisationen.
Flera socionomer rekommenderade även att använda de bemanningsföretag som kommunen har avtal med och några nämnde även vikten av att anlita auktoriserade bemanningsföretag.

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag, (angivna i bokstavsordning)
Agila Socionombemanning
Alm socionomtjänster
CareOn
Cognati Kompetens
Dedicare Socionom
Humana Bemanning
Resursforum
Teambo Konsult
Youmi Socionombemanning

Dedicare, Attendo och Humana mest välkända bemanningsbolagen

Dedicare Socionom, Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de mest välkända bemanningsbolagen för socionomer.

”Vilka bemanningsbolag för socionomer känner du till väl?” Den frågan svarade ett slumpmässigt urval av Sveriges socionomer på den 15-20 december 2017.
Dedicare Socionom är det klart mest välkända bemanningsbolaget för socionomer med en kännedom på 38 procent, och bland socionomer inom socialtjänsten känner nästan hälften av socionomerna till Dedicare Socionom väl.
Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de bemanningsbolag som är mest kända efter Dedicare Socionom.
De bemanningsbolag som ökat sin kännedom mest sedan vår förra mätning i juni 2016 är Agila Socionombemanning, Youmi Socionombemanning och Rent a Socionom.
CareOn hette tidigare CareOn Demand och var mer välkända under det namnet.

Vilka av följande bemanningsföretag för socionomer känner du till väl?

För socionomer inom socialtjänsten är de här bemaningsbolagen för socionomer mest välkända

Spännande utveckling och trygghet hos Dedicare

Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med 20 års erfarenhet inom bemanningsbranschen och ramavtal över hela Sverige erbjuder Dedicare en trygg, flexibel och utmanande arbetssituation för socionomer som vill vidga sina vyer i rollen som konsulter.

När Armin Fejzic tog sig an rollen som konsultchef hos Dedicare var det med en önskan om att få se en övergripande helhet av samhällets sociala arbete. Han var samtidigt intresserad av affärsmannaskapet och ville bidra till att göra skillnad för socionomernas yrkessituation.
– Det är tufft att driva förbättringsarbete, men jag hade flera års erfarenhet som socionom och ville dra nytta av det för att kunna förändra. Det är en enorm trygghet att arbeta med en så stor aktör som Dedicare och eftersom vi har så långvariga relationer med våra kunder är det inga problem att nå överenskommelser angående arbetstider och valmöjligheter. Det medför att vi kan erbjuda våra konsulter en spännande utveckling och bra karriärvägar.

Välj auktoriserat företag
Armin understryker vikten av att välja ett auktoriserat bemanningsföretag och menar att det till sist handlar om att arbeta för ett företag vars värderingar man kan stå för. Det företag man söker sig till behöver ha god ekonomisk stabilitet och kunna visa på tydliga rutiner för hur bolaget sköts – det är inte värt att kompromissa med så centrala faktorer.
– Dedicare har kollektivavtal, är ISO-certifierade och auktoriserade och har ramavtal över hela Sverige med tyngdpunkt i Stockholm. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig ersättning, flera olika anställningsformer, fortbildning och nära kontakt med en personlig konsultchef, som alltid själv har utbildning inom och erfarenhet av socialt arbete. I ett sådant här yrke slutar man aldrig att lära sig och då är det en förutsättning att man har en trygg bas att utgå ifrån, avslutar han.


Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.
Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.

Håll kompetensen färsk hos Dedicare

Som socionomkonsult hos Dedicare får du chansen att ta ansvar för din egen utveckling och möjligheten att ägna din arbetstid åt utredningar och renodlat socialt arbete.

Det var många olika saker som lockade med socionomyrket för socionomerna Viktoria Lindberg, Sofie Hermansson och Mahsa Arani; förutom de omfattande valmöjligheterna vad gäller yrkesinriktning fanns chansen att fördjupa sig inom juridik och engagera sig i myndighetsutövning. Alla tre nämner att de var intresserade av att arbeta med människor, men att de efter några år inom socialtjänsten kände att de ville vidare mot nya utmaningar.
– Jag kände att fokus började läggas mer på det organisatoriska istället för klienterna vilket också kunde bidra till att ens kompetens inte kom till användning samt att uppskattningen av densamma kunde vara begränsad. Kortfattat kan man säga att jag ville bli konsult då det fanns större möjligheter till att tillvarata kompetensen och att kunna få ägna mig åt klienterna. Jag sökte mig till Dedicare för att jag såg att det fanns möjligheter till det hos dem och möjligtvis en utvecklande karriär, berättar Mahsa.

En lyx att fördjupa sig
Hon får medhåll av Sofie, som också betonar det positiva med att ha möjligheten att välja sina uppdrag och arbetstider.
– Det är väldigt tillfredställande att få fördjupa sig i olika roller inom det sociala arbetet, utveckla sin kompetens och få mer erfarenhet genom att arbeta i olika organisationer. Anledningen till att jag valde Dedicare var att det kändes som en stabil arbetsgivare med många upphandlade ramavtal och goda förmåner. Sedan fick jag en väldigt bra kontakt med min konsultchef, vilken jag har stort förtroende för, säger hon.

Har bidragit till utveckling
Viktoria hörde talas om Dedicare redan under studietiden och när hon efter några år kände sig trygg i sin kompetens som socialsekreterare tog hon steget till att bli socionomkonsult.
– Det är jag verkligen glad för – det har varit oerhört positivt för min utveckling, både yrkesmässigt och personligt, och jag har kunnat ta ansvar för mitt eget lärande. Jag trivs med att arbeta självständigt och genom mina uppdrag hos Dedicare har jag format ett stort kontaktnät på olika socialtjänster. Jag rekommenderar starkt andra socionomer att våga ta steget, avslutar hon.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom