Presentation

Spännande utveckling och trygghet hos Dedicare

Publicerad 6 september 2017

Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sofie Hermansson, socionom, Armin Fejzic, konsultchef och Viktoria Lindberg, socionom hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Med 20 års erfarenhet inom bemanningsbranschen och ramavtal över hela Sverige erbjuder Dedicare en trygg, flexibel och utmanande arbetssituation för socionomer som vill vidga sina vyer i rollen som konsulter.

När Armin Fejzic tog sig an rollen som konsultchef hos Dedicare var det med en önskan om att få se en övergripande helhet av samhällets sociala arbete. Han var samtidigt intresserad av affärsmannaskapet och ville bidra till att göra skillnad för socionomernas yrkessituation.
– Det är tufft att driva förbättringsarbete, men jag hade flera års erfarenhet som socionom och ville dra nytta av det för att kunna förändra. Det är en enorm trygghet att arbeta med en så stor aktör som Dedicare och eftersom vi har så långvariga relationer med våra kunder är det inga problem att nå överenskommelser angående arbetstider och valmöjligheter. Det medför att vi kan erbjuda våra konsulter en spännande utveckling och bra karriärvägar.

Välj auktoriserat företag
Armin understryker vikten av att välja ett auktoriserat bemanningsföretag och menar att det till sist handlar om att arbeta för ett företag vars värderingar man kan stå för. Det företag man söker sig till behöver ha god ekonomisk stabilitet och kunna visa på tydliga rutiner för hur bolaget sköts – det är inte värt att kompromissa med så centrala faktorer.
– Dedicare har kollektivavtal, är ISO-certifierade och auktoriserade och har ramavtal över hela Sverige med tyngdpunkt i Stockholm. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig ersättning, flera olika anställningsformer, fortbildning och nära kontakt med en personlig konsultchef, som alltid själv har utbildning inom och erfarenhet av socialt arbete. I ett sådant här yrke slutar man aldrig att lära sig och då är det en förutsättning att man har en trygg bas att utgå ifrån, avslutar han.


Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.
Mahsa Arani, socionom hos Dedicare.

Håll kompetensen färsk hos Dedicare

Som socionomkonsult hos Dedicare får du chansen att ta ansvar för din egen utveckling och möjligheten att ägna din arbetstid åt utredningar och renodlat socialt arbete.

Det var många olika saker som lockade med socionomyrket för socionomerna Viktoria Lindberg, Sofie Hermansson och Mahsa Arani; förutom de omfattande valmöjligheterna vad gäller yrkesinriktning fanns chansen att fördjupa sig inom juridik och engagera sig i myndighetsutövning. Alla tre nämner att de var intresserade av att arbeta med människor, men att de efter några år inom socialtjänsten kände att de ville vidare mot nya utmaningar.
– Jag kände att fokus började läggas mer på det organisatoriska istället för klienterna vilket också kunde bidra till att ens kompetens inte kom till användning samt att uppskattningen av densamma kunde vara begränsad. Kortfattat kan man säga att jag ville bli konsult då det fanns större möjligheter till att tillvarata kompetensen och att kunna få ägna mig åt klienterna. Jag sökte mig till Dedicare för att jag såg att det fanns möjligheter till det hos dem och möjligtvis en utvecklande karriär, berättar Mahsa.

En lyx att fördjupa sig
Hon får medhåll av Sofie, som också betonar det positiva med att ha möjligheten att välja sina uppdrag och arbetstider.
– Det är väldigt tillfredställande att få fördjupa sig i olika roller inom det sociala arbetet, utveckla sin kompetens och få mer erfarenhet genom att arbeta i olika organisationer. Anledningen till att jag valde Dedicare var att det kändes som en stabil arbetsgivare med många upphandlade ramavtal och goda förmåner. Sedan fick jag en väldigt bra kontakt med min konsultchef, vilken jag har stort förtroende för, säger hon.

Har bidragit till utveckling
Viktoria hörde talas om Dedicare redan under studietiden och när hon efter några år kände sig trygg i sin kompetens som socialsekreterare tog hon steget till att bli socionomkonsult.
– Det är jag verkligen glad för – det har varit oerhört positivt för min utveckling, både yrkesmässigt och personligt, och jag har kunnat ta ansvar för mitt eget lärande. Jag trivs med att arbeta självständigt och genom mina uppdrag hos Dedicare har jag format ett stort kontaktnät på olika socialtjänster. Jag rekommenderar starkt andra socionomer att våga ta steget, avslutar hon.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom