Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag

Publicerad 31 januari 2018

Socionomerna fick frågan om vilka bemanningsföretag för socionomer de skulle rekommendera till en socialtjänst.

Flera socionomer poängterade att det är bäst med egen anställd personal, men att bemanningsföretag kan vara ett användbart komplement till den egna personalen.

Erfarna konsulter
Då är det viktigt med erfarna, trygga och sociala konsulter som snabbt kommer in i arbetet och är självgående samt de som kan bidra med erfarenhet från tidigare uppdragsgivare till den egna organisationen.
Flera socionomer rekommenderade även att använda de bemanningsföretag som kommunen har avtal med och några nämnde även vikten av att anlita auktoriserade bemanningsföretag.

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag, (angivna i bokstavsordning)
Agila Socionombemanning
Alm socionomtjänster
CareOn
Cognati Kompetens
Dedicare Socionom
Humana Bemanning
Resursforum
Teambo Konsult
Youmi Socionombemanning