Dedicare, Attendo och Humana mest välkända bemanningsbolagen

Publicerad 31 januari 2018

Dedicare Socionom, Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de mest välkända bemanningsbolagen för socionomer.

”Vilka bemanningsbolag för socionomer känner du till väl?” Den frågan svarade ett slumpmässigt urval av Sveriges socionomer på den 15-20 december 2017.
Dedicare Socionom är det klart mest välkända bemanningsbolaget för socionomer med en kännedom på 38 procent, och bland socionomer inom socialtjänsten känner nästan hälften av socionomerna till Dedicare Socionom väl.
Attendo Socionombemanning, Humana Bemanning och Adecco är de bemanningsbolag som är mest kända efter Dedicare Socionom.
De bemanningsbolag som ökat sin kännedom mest sedan vår förra mätning i juni 2016 är Agila Socionombemanning, Youmi Socionombemanning och Rent a Socionom.
CareOn hette tidigare CareOn Demand och var mer välkända under det namnet.

Vilka av följande bemanningsföretag för socionomer känner du till väl?

För socionomer inom socialtjänsten är de här bemaningsbolagen för socionomer mest välkända