Tag: Socialt arbete

Annons

Vill du forska i socialtjänsten?

Forskarskolan

Vill du forska i socialtjänsten?

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs...

Vill du forska i socialtjänsten?

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet?

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet?

Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag. Det innebär att barnkonventionen kommer att...

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet?

Presentation

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i...

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Presentation

Vidareutbildningar med högskolepoäng inom socialt arbete

Vidareutbildningar med högskolepoäng inom socialt arbete

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har lång tradition av att utbilda och genomföra FoU-uppdrag. I samarbete...

Vidareutbildningar med högskolepoäng inom socialt arbete

Presentation

Utbildningar i socialt behandlingsarbete i Stockholm

Utbildningar i socialt behandlingsarbete i Stockholm

Akademi Magelungen erbjuder flera utbildningar under hösten 2019 i socialt behandlingsarbete och handledning av familjehem....

Utbildningar i socialt behandlingsarbete i Stockholm

Då ska bemanningsföretag anlitas

Då ska bemanningsföretag anlitas

77 procent av socionomerna anser att bemanningsföretag ska kunna anlitas inom socialt arbete. Socionomerna anser...

Då ska bemanningsföretag anlitas

Bristfälligt stöd försvårar för socialsekreterare

Bristfälligt stöd försvårar för socialsekreterare

Endast drygt en femtedel av socionomerna kan fullt ut arbeta i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk för socialt arbete. Samtidigt anger en överväldigande majoritet att det finns ett akut behov av mer forskning inom området. För Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, är siffrorna nedslående men inte förvånande.

Bristfälligt stöd försvårar för socialsekreterare

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld

62 procent av socionomerna har utsatts för hot eller våld i sitt yrke inom socialt...

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Några viktiga syften är...

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk

Nästan alla socionomer anser att det behöver bedrivas mer forskning inom socialt arbete. De efterfrågar...

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk