Presentation

Vidareutbildningar med högskolepoäng inom socialt arbete

Publicerad 11 september 2019

Maria Ingemarson, FoU-samordnare och Hugo Waara, studierektor vid högskolan.
Ersta Sköndal Bräcke Högskola har lång tradition av att utbilda och genomföra FoU-uppdrag. I samarbete med offentliga, privata och idéburna uppdragsgivare gör vi förstudier, process- och efterhandsutvärderingar av insatser och metoder. Ett av våra främsta kompetensområden är socialt arbete samt vård och omsorg för äldre, personer med funktionsvariationer, barn, unga och familjer.

Urval av kurser VT 2020

Utgångspunkten i varje FoU-projekt är att ringa in hur uppdragsgivaren resonerar kring orsak-verkan i det som ska utvärderas. I utvärderingsuppdragen arbetar högskolans forskare som konsulter, vilket borgar för en bred metodkompetens med mångårig kunskap av materialinsamling, analys och rapportering.
– Att våra konsulter har genomgått forskar- utbildning ger en tydlig kvalitetsmarkör och ökar förutsättningarna för att kumulativ kunskap byggs upp ute i praktiska verksamheter, menar Maria Ingemarson, FoU-samordnare vid högskolan.
Vid sidan av FoU-uppdrag har högskolan grund- och forskarutbildning samt vidareutbildning för praktiskt yrkesverksamma. Vidareutbildningarna ges på kvartsfart och flera av dem ger högskolepoäng.
– Ett grundläggande syfte med våra uppdragsutbildningar är att de stimulerar mötet mellan praktik och aktuell forskning. Ett möte som skapar nya infalls-vinklar, fördjupar reflektionen och utvecklar färdigheter för det dagliga arbetet, säger Hugo Waara, studierektor vid högskolans uppdragsutbildningsenhet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Ett nytt forskningcentrum bildades den 1 juli, Centrum för Civilsamhällesforskning, med målet att bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhällesområdet.

Läs mer på esh.se/uppdrag