Presentation

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Publicerad 23 oktober 2019
Barnkonventionsdagen_16x9_ny

Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen.

Barnkonventionsdagen – 4 februari 2020 i Stockholm
Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.
Konferensen vänder sig till dig som jobbar med barn antingen inom socialtjänsten, skolan eller hos en myndighet, liksom till dig som arbetar som chef och med utveckling inom en kommun och förvaltning.

Läs mer och anmäl dig här

Fördjupningskurs om barnkonventionen

Förverkliga barnkonventionen i kommun och förvaltning – 5 februari 2020 i Stockholm
Dagen efter konferensen anordnar vi en kurs för alla som vill fördjupa sig ytterligare i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.

Läs mer och anmäl dig här

Andra aktuella konferenser och kurser
Socialrättsdagen – 16 mars 2020 i Stockholm
Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. Vår konferens Socialrättsdagen som vi anordnar i samarbete med Vision fokuserar på just dessa ärenden.
Läs mer och anmäl dig här

Personlig assistans i praktiken – 14-15 november i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor – 3 december i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning – 6 december i Göteborg
Läs mer och anmäl dig här

Se alla våra kurser här

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/