Presentation

Utbildningar i socialt behandlingsarbete i Stockholm

Publicerad 11 september 2019

Akademi Magelungen erbjuder flera utbildningar under hösten 2019 i socialt behandlingsarbete och handledning av familjehem.

Alla våra utbildningar är praktiskt tillämpbara i ditt sociala behandlingsarbete.

Utbildningarna vänder sig till dig som arbetar med socialt behandlingsarbete.

Utbildningar i Stockholm hösten 2019, klicka för mer information och ansökan:

16-18 oktober Mentaliseringsbaserat Behandlingsarbete HT 19

2-3 december Bekräftande samspel – Ett mentaliserings- och anknytningsbaserat familjeprogram

11 december Trauma hos barn och unga – hur bemöter vi dem bäst?

11-12 december Handledning av familjehem

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen