Tag: Arbetsmiljö

Foto: Gustav Gräll

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Hot och våld

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Nästan hälften av Visions medlemmar har det senaste året utsatts för någon form av direkta eller indirekta hot.

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Effektiviserar för socialsekreterare och medborgare

Socialtjänstens digitalisering

Effektiviserar för socialsekreterare och medborgare

De tydligaste digitaliseringstrenderna i socialtjänsten just nu är, enligt Jahn Sundin, produktägare för Lifecare vård...

Effektiviserar för socialsekreterare och medborgare

Idéburen verksamhet ger bättre trivsel

Idéburen verksamhet ger bättre trivsel

Varför är socionomerna intresserade av att arbeta i idéburet socialt arbete? De främsta anledningarna är...

Idéburen verksamhet ger bättre trivsel

Bättre arbetsmiljö – en ledarskaps- och personalfråga

Bättre arbetsmiljö – en ledarskaps- och personalfråga

Hur skulle arbetsmiljön på din arbetsplats kunna förbättras? Socionomernas vanligaste svar är mer och kompetent...

Bättre arbetsmiljö – en ledarskaps- och personalfråga

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

Trots att det talas mycket om socialtjänstens höga personalomsättning och arbetsbelastning diskuteras sällan chefernas situation....

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

8 av 10 socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön,...

8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Socialtjänstens arbetsmiljö kräver långsiktiga satsningar

Socialtjänstens arbetsmiljö kräver långsiktiga satsningar

57 procent av socionomerna anser att arbetsmiljön på deras arbetsplats inom socialtjänsten är ganska bra,...

Socialtjänstens arbetsmiljö kräver långsiktiga satsningar

Presentation

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor

– För oss är en konsult en person som är kompetent och självgående och därmed...

Människor som hjälper människor

Därför tjänar du på att göra en sak i taget

Därför tjänar du på att göra en sak i taget

Att ha många bollar i luften kan ge känslan av att vara skicklig och effektiv....

Därför tjänar du på att göra en sak i taget

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld

62 procent av socionomerna har utsatts för hot eller våld i sitt yrke inom socialt...

6 av 10 socionomer utsatta för hot eller våld