8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
8 av 10 socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön, rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka och bra team är de viktigaste faktorerna för att öka intresset för socionomer att arbeta på mindre ort.

– Det är roligt att en så stor andel av socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön rankas något högre än jag förväntade mig. Att kollegial samverkan rankas högt är positivt eftersom det ofta är naturligt i mindre kommuner med små organisationer. Men jag anser att låg personalomsättning borde rankas något högre i undersökningen, säger Mats Bengtsson, enhetschef för barn och ungdom på socialtjänsten i Simrishamns kommun.
Några av de främsta fördelarna med att arbeta som socionom på en mindre ort är, enligt Mats Bengtsson, närheten till kollegor och externa samarbetspartners. Många gånger är också avstånden till enhetschefer och socialchefer mindre.

Mer omväxlande arbete
– På mindre orter ges ofta möjlighet till att arbeta med många olika typer av ärenden. Rollen som socialsekreterare blir mer omväxlande och utvecklande när man kan arbeta utifrån ett bredare ärendeperspektiv, säger Mats Bengtsson.
Hans råd till andra mindre kommuner som vill attrahera fler socionomer är att verkligen ta hand om sin personal på olika sätt.
– Satsa på en attraktiv löneutveckling, en genomtänkt introduktion och se till att verkligen ge socionomer möjlighet att göra ett riktigt bra arbete. Tveka inte att marknadsföra hur ni tar hand om er personal och fördelarna med att arbeta på en mindre ort, säger Mats Bengtsson.

Kan du som socionom tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige? (färre än cirka 30 000 invånare)
Vilka faktorer anser du ökar intresset för en socionom att arbeta på en mindre ort?

1. Bra lön
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Möjlighet att påverka din arbetssituation
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra arbetsmiljö
6. Ett bra och närmare ledarskap
7. Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
8. Bra balans mellan jobb och fritid
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Arbetsplats nära hemmet
11. Bra introduktion för nyanställda
12. Låg personalomsättning
13. Närhet till natur/fritidsaktiviteter
14. Övrigt
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.