Socialtjänstens arbetsmiljö kräver långsiktiga satsningar

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
57 procent av socionomerna anser att arbetsmiljön på deras arbetsplats inom socialtjänsten är ganska bra, medan 29 procent anser att arbetsmiljön inte är bra. Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande, anser att situationen är på väg åt rätt håll, men ännu återstår mycket arbete.

– Att så många socionomer inte är nöjda med sin arbetsmiljö är självklart oroväckande. Undersökningsresultatet tyder på att många betraktar socialtjänstens arbetsmiljö som tuff, det vittnar inte minst yrkeskårens höga sjukskrivningstal om. Att många upplever personalomsättningen på sin arbetsplats som för hög illustrerar att personalomsättningen får konsekvenser för hela arbetsplatsen eftersom kollegor får täcka upp för vakanser och mycket tid läggs på rekrytering och introduktion, säger Veronica Magnusson.
49 procent av socionomerna anser att personalomsättningen på deras arbetsplats inom socialtjänsten är för hög. Veronica Magnusson anser att en stabiliserad personalsituation bör finnas med högt på prioriteringslistan för chefer inom socialtjänsten.

Krävs helhetsgrepp
– Stabiliseringen kan inte genomföras på något annat sätt än att man aktivt och målmedvetet strävar efter att förbättra arbetsmiljön. Det krävs ett helhetsgrepp där man inkluderar medarbetarna på varje enskild arbetsplats. Även om arbetsmiljön förstås är viktig på alla arbetsplatser så är den särskilt viktig med tanke på verksamhetens karaktär i socialtjänsten. Kontinuitet är en förutsättning för att socialsekreterarna ska kunna etablera en förtroendefull relation till sina klienter, säger hon.

Ljusning på arbetsplatser
Ett bra ledarskap, en genomarbetad introduktion för nya medarbetare samt tid för kompetensutveckling och reflektion är, enligt Veronica Magnusson, några av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö i socialtjänsten. Det senaste året har hon anat en viss ljusning vad gäller socialtjänstens strukturerade arbetsmiljöarbete.
– För ett par år sedan var situationen extremt ansträngd, men det senaste året har allt fler arbetsgivare etablerat ett strategiskt arbete för en förbättrad arbetsmiljö, vilket förstås är glädjande. Samtidigt återstår mycket arbete innan situationen förbättras på allvar, säger hon.

Hur anser du att arbetsmiljön är på din arbetsplats inom socialtjänsten?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.