Presentation

2021-09-22

Kims resa mot egen lägenhet

Via VoB kan samtliga kommuner ta del av bland annat behandlingshem, utredningshem, och familjehem när egen kapacitet inte räcker till.

2021-09-22

Socialtjänst med nytänkande och ambitioner

På socialtjänsten i Uppsala arbetar man med nytänkande och effektiva arbetssätt.

2021-09-22

Kraften i socionomkompetens

Socionomkraft är företaget som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete.

2021-09-22

Jobba mot relationsvåld på FAM-huset

På FAM-Huset jobbar du klientnära, med utredning och behandling under samma tak.

2020-12-08

Barnkonventionsdagen tillbaka 4 februari 2021

Barnkonventionen firar snart ett år som svensk lag.

2020-10-05

Signs of Safety för barn och familjer – grundsten på FAM-huset

Här är all verksamhet samlad under ett och samma tak där utredning och behandling går hand i hand.

2020-09-16

Satsar på skyddade boenden med barnrättsperspektiv

Vi driver sedan hösten 2018 samverkansprojektet Barns rätt i skyddat boende.

2020-09-16

Helhetsperspektiv och evidens på WeMind HVB

Här arbetar högt kompetenta, tvärprofessionella team för att hjälpa pojkar med beteendeproblematik.

2020-09-16

Brett arbetsfält som kurator på Karolinska Universitetssjukhuset

Här har du möjligheter att växa i professionen och göra skillnad!

2020-09-16

Vill du också göra skillnad?

Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, träningslägenheter, skyddat boende och konsultativa tjänster.