Presentation
Södertälje kommun Socialtjänsten

Spännande utmaningar i Södertälje

Publicerad 26 oktober 2023
Foto: Ulrich Schulte
Inom socialtjänsten i Södertälje finns det stora möjligheter att nischa sig mot ett specialintresse eller byta inriktning men ändå stanna kvar på samma arbetsplats. De möjligheterna är något som både Andres Iturralde och Anna Hammar uppskattar.
Inom socialtjänsten i Södertälje finns det stora möjligheter att nischa sig mot ett specialintresse eller byta inriktning men ändå stanna kvar på samma arbetsplats. De möjligheterna är något som både Andres Iturralde och Anna Hammar uppskattar.

Socialtjänsten i Södertälje är både stor och stark.
– Mitt arbete är roligt, fritt och utvecklande, säger socionomen Anna Hammar.

Den verklighet som Södertäljes socialtjänst verkar i är varierande, spännande och utmanande.
– Att vi arbetar i ett utsatt område betyder inte att vi är överösta med arbete. Utan snarare att vi verkar inom en stor och stark socialtjänst med många möjligheter till både variation och utveckling, säger Andres Iturralde, socialsekreterare och gruppledare på socialjouren.
Han får medhåll av sin kollega Anna Hammar, som arbetar som gruppledare på Myndighet barn.
– Tack vare att vi är en så stor socialtjänst finns det många kompetenta medarbetare som man kan lära sig mycket av, säger hon och berättar att socialsekreterarna aldrig arbetar ensamma utan kartlägger ärenden tillsammans.

Jobba med oss i Södertälje. Klicka här och filtrera på socialt arbete

Kompetensutveckling
Nya medarbetare får en grundlig introduktion och en mentor. Utbildningsinsatserna fortsätter sedan att vara höga under arbetets gång.
– Vi har väldigt mycket utbildningar. Och om en handläggare vill läsa på lite mer om ett visst ämne så försöker vi alltid stödja och ge tid för det, säger Anna.
Under sina tio år inom Södertäljes socialtjänst har hon bland annat arbetat på Myndighet ungdom och som säkerhetsplanerare.
– Jag har testat olika saker och känner att jag utvecklas hela tiden. Mitt arbete är roligt, fritt och utvecklande, säger hon.
Ett av de områden som Anna brinner lite extra för och något som socialtjänsten i Södertälje arbetar utifrån är förhållningssättet Signs of Safety.
– Vi försöker alltid identifiera och arbeta med familjernas styrkor, och titta på vilka resurser som finns runt omkring dem. Ofta har familjerna själva jättebra lösningar som vi på socialtjänsten inte har tänkt på, säger Anna.

Varierande arbete
Även Andres har under sina år i Södertälje haft flera olika tjänster.
– Huset är jättestort. Hela barn och ungdom sitter här, både öppenvård och utredningsenheterna. Så det finns möjlighet att prova på olika typer av roller och arbete, säger han.
Den stora bredden är något som han har nytta av i sin nuvarande tjänst på socialjouren. Under kvällar och nätter handlägger socialjouren ärenden för hela socialtjänsten och stöder även tre andra kommuner.
– När telefonen ringer på kvällen vet du aldrig vad det ska handla om. Arbetet är oförutsägbart och spännande, säger han och berättar att kvällarna kan växla snabbt i tempo.

God sammanhållning
Även vid socialjouren är teamarbetet starkt och viktigt.
– Alla bedömningar gör vi som en grupp. Oftast är vi två, på helger är vi minst tre, säger han.
Socionomerna på enheten arbetar nära sjukvård, polis och ambulanspersonal.
– Med polisen har vi startat ett samarbete gällande våld i hemmet. Polisen ringer oss när de fortfarande är kvar i bostaden och då kommer socialtjänsten dit och försöker trygga upp redan på plats, säger Andres.
Trots att arbetet på socialjouren kan vara tungt och utmanande känner både Andres och Anna att de är på helt rätt plats. De får möjlighet att göra skillnad och har dessutom väldigt roligt på jobbet.
– Det är en juste stämning i huset. Det spelar roll, vi behöver varandra och det är lätt att samarbeta över gränserna, säger Andres.

Jobba med oss i Södertälje. Klicka här och filtrera på socialt arbete

Socialtjänsten i Södertälje – Södertälje kommun

Socialtjänsten i Södertälje har de senare åren utvecklat verksamheten och skapat en organisation med goda förutsättningar för bra arbetsmiljö och god kvalitet i handläggningen.

Vi har utvecklat ett introduktionsprogram och erbjuder ett intressant och utmanande arbete med stora möjligheter för dig att växa. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom socialtjänsten och gentemot våra klienter.

sodertalje.se/jobbahososs