Presentation
Katrineholms kommun Socialtjänsten

Nya arbetssätt i Katrineholm

Publicerad 12 oktober 2023
Foto: Anna Eriksson
Karin Wallberg, Rebecca Andersson och Mikaela Gustafsson trivs på socialtjänsten i Katrineholm. Foto: Anna Eriksson
Karin Wallberg, Rebecca Andersson och Mikaela Gustafsson trivs på socialtjänsten i Katrineholm. Foto: Anna Eriksson

Vill du jobba på en dynamisk arbetsplats som präglas av nytänkande? På socialtjänsten i Katrineholm prövar vi nya arbetssätt och tänker lösningsfokuserat. Ett exempel är säkerhetsteamet som ska arbeta intensivt med familjer med barn som står nära en placering och även arbeta för att få hem placerade barn.

– Detta är ett led i arbetet med att säkerställa barns säkerhet och skydd och innebär att vi tar nya grepp på hur vi jobbar med några av de svåraste och mest komplexa fallen, berättar socionomen Karin Wallberg, som har arbetat på socialförvaltningen i Katrineholm sedan 2015, först med ekonomiskt bistånd och de senaste fem åren som barnutredare.

Nya team i startgroparna
Teamet står i startgroparna och ännu är inte arbetssätt och målgrupp helt definierade. Men förhoppningen är att teamet ska kunna förhindra placeringar av barn, där oron är hög för att deras liv, hälsa, utveckling och säkerhet står på spel. Familjer och andra viktiga personer i nätverket kommer att involveras på ett mycket nära sätt för att skapa förutsättningar för att barnet tryggt ska kunna fortsätta att bo i hemmet. Satsningen sker inom ramen för Signs of Safety, som är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning inom socialtjänsten.
– Vi vet att placering inte alltid är det bästa alternativet, så vi hoppas kunna minska antalet. Vi kommer att jobba väldigt lösningsfokuserat, tätt tillsammans med familjen för att komma fram till sätt där barnet kan vistas hemma säkert. Det är ju i familjen som barnets liv och framtid finns, säger Rebecca Andersson, som är kriminolog i botten och har arbetat med barnärenden på förvaltningen sedan 2017.

Vi söker socialsekreterare till enheten barn och unga.
Läs mer och ansök här!

Var med och påverka
Målet är att komma i gång med säkerhetsplaneringar under hösten. Förutom Karin och Rebecca är även socionomen Mikaela Gustafsson drivande i arbetet. Mikaela, som har arbetat på förvaltningen sedan 2019, tycker att satsningen är ett bra exempel på hur Socialförvaltningen arbetar på ett nytänkande sätt.
– Förvaltningen har satsat stort på Signs of Safety, och alla som arbetar med barn och unga är utbildade inom detta. Vi arbetar intensivt med att ständigt förbättra våra metoder. Som medarbetare här kan man vara med och påverka, vilket är inspirerande och roligt, säger hon.

Nu söker vi fler
Nu söker socialförvaltningen fler drivande och engagerade medarbetare, som vill vara med och utveckla verksamheten. Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter och bra möjligheter till kompetensutveckling. Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Socialtjänsten i Katrineholms kommun

Socialtjänsten i Katrineholms kommun lanserar i höst en ny satsning för att minska antalet placeringar av barn och öka möjligheten för barn att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Vi kommer att arbeta intensivt och lösningsfokuserat i familjerna i de allra svåraste och komplexa ärendena. Detta är ett exempel på hur vi tänker nytt i vårt sociala arbete. Vi erbjuder flera spännande karriärvägar för socionomer, kriminologer och andra med passande utbildning.
Nyfiken? Läs mer på: www.katrineholm.se