Presentation
Uppsala kommun Socialförvaltningen

Lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala

Publicerad 20 september 2023
Foto: Göran Ekeberg
Jenny Rönnerdag, kvalificerad handläggare och Rand Jalal Ibrahim, socialsekreterare hos Uppsala kommun. Foto: Göran Ekeberg

En ny karriärstege skapar tydliga vägar och högre löner för socionomerna inom avdelningen barn och ungdom myndighet på socialförvaltningen i Uppsala. ”Vill du klättra får du möjlighet att göra det”, säger Rand Jalal Ibrahim.

För ett drygt år sedan sjösattes en ny tydlig karriärstege för socionomerna som arbetar med myndighetsutövning barn och ungdom på socialförvaltningen i Uppsala. Kompetens och befogenhetstrappan består av sex steg, som alla har koppling till såväl ansvar och befogenheter som en lönestruktur.
– Det är tydligt vad som krävs och vill du klättra får du möjlighet att göra det, säger Rand Jalal Ibrahim.
Rand har arbetat som socialsekreterare i 3,5 år. Han arbetar med barn och unga som har ett normbrytande beteende.
– Överallt i Sverige i dag pratar man om hur vi ska lösa problemen med gängkriminalitet. Jag skriver inga debattartiklar i ämnet, däremot går jag till arbetet varje dag och försöker få till en förändring, säger Rand som känner både stolthet och ödmjukhet inför sin yrkesroll.
Rand siktar mot steg fyra på karriärstegen och de senaste åren har varit väldigt lärorika.
– Feedbacken från medarbetare och mina teamledare har varit en nyckel, säger han.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utveckling och fördjupning
Jenny Rönnerdag tog sin examen för tolv år sedan och har de senaste åtta åren arbetat på placeringsenheten med familjehemsplacerade barn och deras nätverk. I rollen som kvalificerad handläggare har hon färre men mer komplexa ärenden på sitt bord.
Hon vägleder kollegor i deras arbete och introducerar nya medarbetare som kommer till enheten. Hon stöder även kollegor vid svårare situationer, som svåra samtal eller omplaceringar.
– Den stora fördelen med att arbeta som kvalificerad handläggare är att jag får guida mina kollegor samtidigt som jag får träffa barn och kan fortsätta vidareutveckla det arbetet, säger Jenny och berättar att relationerna med barn och familjer ofta sträcker sig över lång tid.

Samarbete och verksamhetsutveckling
Maria Tallberg arbetar som teamledare på Barn- och ungdomsenhet 3. Enheten utreder barns och ungdomars behov och beviljar samt följer upp insatser.
– Vi är två teamledare som tillsammans fördelar och leder arbetet på enheten. Min roll innefattar många olika arbetsuppgifter, bland annat att coacha, vägleda och fördela ärenden till socialsekreterarna samt samverka med andra enheter inom och utanför vår förvaltning, säger hon.
Det Maria gillar mest med sitt arbete är att få vara med och ansvara för helheten på enheten samtidigt som hon får vägleda handläggarna att utvecklas på bästa sätt.
– Jag upplever att jag har stora möjligheter att påverka arbetet i positiv riktning, säger hon.
Att kompetens- och befogenhetstrappan är en stor fördel är alla tre överens om. Ytterligare något som gör deras arbete både roligare och lättare är kommunens storlek. Socionomerna på socialförvaltningen har tillgång till en mängd olika stödjande insatser i sitt arbete.
– Vi har till exempel tillgång till en mängd öppenvårdsinsatser i egen regi som kan skräddarsys efter varje barns eller familjs behov. Vi är dessutom många kollegor som samverkar över enhetsgränserna och kan utbyta kunskap och erfarenheter. Det ökar kvaliteten i vårt arbete, säger Maria.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Socialförvaltningen i Uppsala kommun

Som medarbetare är du vår främsta och viktigaste tillgång. Därför har vi satsat stort på att höja lönerna inom området. Vi har även en kompetents- och befogenhetstrappa.
Trappan är uppdelad i fyra grundsteg följt av stegen kvalificerad handläggare och teamledare. Det finns inget krav på att gå vidare till nästa nivå. Är du nöjd där du är kan du stanna kvar på det steget.
Vi vill ge dig kompetensutveckling och möjliga karriärvägar under hela yrkeslivet. Vi vill att du ska kunna utvecklas och stanna hos oss!

uppsala.se