Presentation
Göteborgs stad Socialförvaltningen

Möjlighet att förändra liv

Publicerad 14 november 2023
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Socionomerna Viktoria Tempsch, Unael Jonny Michael och Dana Fouladi trivs i Göteborgs stad. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Socionomerna Viktoria Tempsch, Unael Jonny Michael och Dana Fouladi trivs i Göteborgs stad. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Dana, Unael och Viktoria har alltid velat hjälpa människor. Genom arbetet på socialförvaltningen i Göteborg får de förutsättningar att göra just det.

När Dana Fouladi var i början av sin socionomkarriär var hon övertygad om att hon alltid skulle vilja arbeta ute på fältet. Men livet och förutsättningarna förändras. Idag arbetar hon som socialsekreterare på vuxenenheten i socialförvaltningen centrum och stortrivs.
Som socionom på en utredningsenhet får hon träffa klienter och arbeta motiverande samtidigt som hon skriver utredningar.
– Jag gillar myndighetsarbetet. Du har tillgång till så många olika verktyg och kan verkligen göra skillnad. Här i centrum möter jag dessutom en stor bredd av människor och det gör mitt arbete både intressant och varierande, säger Dana och berättar att de personer som hon möter har någon form av missbruksproblematik.
Ytterligare något som gör att hon trivs på sin arbetsplats är möjligheterna till utveckling.
– Det finns många vägar framåt, säger Dana och berättar att medarbetarna regelbundet får erbjudanden om olika kurser och utbildningssatsningar.
Hon har stora möjligheter att själv lägga upp sina dagar. Men även om arbetet är självständigt så finns det alltid kollegor som stöder.
– När jag åker ut och träffar klienter är jag i stort sett aldrig själv. Och när det kommer till beslut så är du som handläggare aldrig ensam utan fattar besluten i samråd med arbetsledning, säger hon.

Jobba som socionom med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Stöd och struktur
I varje socialförvaltning i Göteborgs stad finns det socionomer som arbetar som 1:e socialsekreterare. Deras uppgift är bland annat att introducera, vägleda och stödja sina medarbetare. De har även övergripande koll på processerna på enheten.
Unael Jonny Michael arbetar som 1:e socialsekreterare på enheten försörjningsstöd 4 i socialförvaltning nordost. Han började arbeta på förvaltningen direkt efter sin examen 2020.
– Jag gjorde min praktik här och trivdes så bra att jag sökte mig hit när jag var klar, säger han.
Anledningarna till att han trivdes så bra var flera, men mycket handlade om kollegorna och den öppna men tydliga struktur som finns på arbetsplatsen.
– Vi är flera enheter på förvaltningen som arbetar med just försörjningsstöd och vi jobbar mycket tillsammans och på samma sätt för att invånarna ska få samma möjlighet till hjälp och stöd oavsett var i vår stadsdel de bor, säger han.
Det han gillar mest med sitt arbete är möjligheten att hitta nya vägar framåt och att han får vara en del av sina kollegors utveckling.
– Jag gillar hur man hela tiden tänker utanför boxen för att behålla men även utveckla den kompetens som medarbetarna har, säger Unael.

Grundlig introduktion
Att Göteborgs stad satsar på verksamhetsutveckling är något som Viktoria Tempsch kan intyga. Hon har arbetat inom Göteborgs stad i sju år, de senaste fyra åren vid enheten barn och familj i socialförvaltning sydväst.
Sedan några veckor tillbaka har hon bytt handläggarrollen mot den helt nya tjänsten socialsekreterare med särskilt uppdrag. Tillsammans med två kollegor skapar hon individuellt anpassade introduktionsplaner för nya kollegor.
– Vi går inte in i själva beslutsfattandet men vi finns där för att stödja och guida. När du går hem vid dagens slut ska du inte behöva fundera på om du har gjort rätt eller inte, säger Viktoria och berättar att hon finns vid medarbetarnas sida så länge som behovet finns där.
Satsningen på introduktionssamordnare är ett direkt resultat av ett stabilt och tryggt ledarskap.
– Jag har fantastiska arbetsledare och chefer, säger Viktoria.
När Viktoria läste till socionom hade hon en sak klar för sig. Hon skulle aldrig bli en ”soctant”.
– Men sedan gjorde jag min praktik på socialtjänsten och älskade det. Det är här vi har makten och verktygen att förändra, säger hon.
Något annat hon var väldigt säker på var att hon aldrig skulle arbeta med barn och unga. Men även här har verkligheten motbevisat henne. Under sitt tidigare arbete i Ungdomsgruppen arbetade hon med ungdomar med allvarligt normbrytande beteende.
– Arbetet med barn och unga är så mycket mer hoppfullt och förändrande än vad jag trodde att det skulle vara. Ungdomsgruppen arbetar med Case management, vilket innebär att man har färre ärenden per person och arbetar närmare ungdomen och familjen. Man har en mer behandlande funktion än den traditionella handläggarfunktionen. Vi har inte utbildat oss för att enbart sitta på ett kontor och dokumentera utan för att vara med i förändringen, och det är otroligt roligt att arbeta på det sättet, säger Viktoria.

Jobba som socionom med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Socionomer i Göteborgs stad

Hos oss kan du arbeta som allt från socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare och familjehemssekreterare till behandlingsassistent, familjerådgivare och kurator.

Vårt uppdrag är att ge barn, unga och vuxna förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv. Vi har hand om socialjour och erbjuder hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi jobbar också för att stödja personer i hemlöshet till ett varaktigt boende.

Arbetet är uppdelat på socialförvaltningarna nordost, centrum, sydväst och Hisingen. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ökar förvaltningarna folkhälsan och tryggheten i områdena.

Göteborgs stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Vi vill ta vara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv!

goteborg.se