Tag: Vision

Foto: Gustav Gräll

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Hot och våld

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Nästan hälften av Visions medlemmar har det senaste året utsatts för någon form av direkta eller indirekta hot.

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Annons

Du ska ha schysta villkor på jobbet

Vision

Du ska ha schysta villkor på jobbet

För dig som arbetar inom socialt arbete

Du ska ha schysta villkor på jobbet

Vinnare av Visions socionomstipendium 2020

Socionomstipendium

Vinnare av Visions socionomstipendium 2020

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats.

Vinnare av Visions socionomstipendium 2020

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Psykisk ohälsa

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Nästan alla socionomer anser att den psykiska ohälsan redan har eller kommer att öka till följd av coronapandemin.

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan

Foto: Gustav Gräll

Underskott riskerar skapa social skuld för kommuner

Kommunernas ekonomi

Underskott riskerar skapa social skuld för kommuner

Kvaliteten på socialtjänstens arbete försämras i kommuner med stora underskott i sin ekonomi.

Underskott riskerar skapa social skuld för kommuner

Presentation

Ansök om Visions socionomstipendium

Ansök om Visions socionomstipendium

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas...

Ansök om Visions socionomstipendium

Tillgängliga och tidiga insatser kan bli vanligare

Tillgängliga och tidiga insatser kan bli vanligare

I barn- och ungdomsvård, missbruksvård och äldreomsorg är det ganska vanligt att socialtjänsten erbjuder insatser...

Tillgängliga och tidiga insatser kan bli vanligare

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Socialtjänsten kommer att behöva rekrytera många chefer de kommande åren. Att göra det mer attraktivt...

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Fler erfarna socionomer bör premieras av arbetsgivare

Fler erfarna socionomer bör premieras av arbetsgivare

93 procent av socionomerna anser att det är viktigt med tillräckligt många erfarna socionomer i...

Fler erfarna socionomer bör premieras av arbetsgivare

Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja

Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja

Många socialchefer runtom i landet vittnar om svårigheterna att rekrytera socionomer, inte minst till områden...

Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja